TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BÜYÜKKILIÇ’TAN HUZUREVİ ZİYARETİ

BÜYÜKKILIÇ’TAN HUZUREVİ ZİYARETİ

ATAŞ, KIRSALDAKİ VATANDAŞI UNUTMADI

ATAŞ, KIRSALDAKİ VATANDAŞI UNUTMADI

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI YÖRÜK TOMARZA’YI ZİYARET ETTİ

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI YÖRÜK TOMARZA’YI ZİYARET ETTİ

MELİKGAZİ AİLESİNDE BAYRAMLAŞMA

MELİKGAZİ AİLESİNDE BAYRAMLAŞMA

ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİ-VI
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 27 Haziran 2017 - 15:19:05

ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİYLE BİRLİKTE PANSLAVİZM VE PANİSLAMİZM FAALİYETLERİ-VI
Bu sırada, Rusya’da Nikolas Yakolevich Danilecsky ve General Rastislav Fadayev, siyasal Panslavizm uğrunda en ateşli fikirlerini yazılara dökmüşlerdir. Bunlar Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra, Rusya’nın himayesinde bir Panslavist devlet kurulmasını istemişlerdir. Danilevsky, fikirlerini 1869’da yayınladığı Rusya ve Avrupa adlı kitabında açıklamıştır. Panslavizm’in İncili sayılan bu kitaba güre, Rusya’nın liderliğinde kurulması istenilen Federatif Panslavist Devlet’e şu ilkelerin dahil olması istenmekteydi: Rusya İmparatorluğu, Sırp-Hırvat, Sloven, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Macaristan krallıkları ve İstanbul. İstanbul, bu büyük devletin başkenti olacaktır. Çünkü bu şehir sadece ticari ve stratejik önemde bir liman değil, ikinci Roma’ya başkentlik yapması ve Doğu Hıristiyanlarına merkezlik etmesi sebebiyle, Slavları birleştirici bir özelliğe sahip tek şehir olmuştur. Sorun olacak tek unsur, İngiltere ve Fransa buna müsaade edecek mi sorusuydu? 1877 yılına gelindiğinde panslavistlerin sloganı, “İstanbul bizim olacak “ olmuştur. Danivesky’e göre, Batı buna rıza göstermeyecek, onunla mutlaka savaşacaktır. İstanbul, panslavistler’in hayalinde kutsal şehir olarak değerlendiriliyor, ele geçirilmesi elzem görülüyordu. Rus devlet adamlarıda kendilerini siyasal Panslavizm ‘in ideallerine tamamen kaptırmışlardı. Bunların başında Çar II. Aleksander ve Başbakan Gorcakof, Rusya’nın İstanbul sefiri General İgnatiyev geliyordu. Bu devirde Panslavizm, küçük kardeşleri Slavları kutsal Rusya’nın misyonu etrafında Müslümanların zulmünden kurtarma devrine girmişti. Panslavizm, Rusya’da dışa karşı bu politikayı takip ederken içte Rus olmayan milletleri Ruslaştırma faaliyetine başladı. Politik, ekonomik ve kültürel baskılar, soykırımlarla Rusya 19.yüzyılın son çeyreğinde bir zindan ülke görünümüne bürünmüştür.
Panslavizm’i resmi politikası ile bütünleştiren Rusya hükümeti Osmanlı başkentine sefir olarak, 1864’de tam anlamıyla bir panslavist General İgnatiyev’i atamıştır. İgnatiyev’in başlıca görevi, Panslavizm’in Türkiye planını gerçekleştirmekti. Bu planın esasını, Slavların Türk idaresinden çıkarılması ve İstanbul’a Boğazların Rusya’ya sıkı sıkıya bağlanması teşkil ediyordu. Bunun çözümü, er yada geç Rusya’nın silaha sarılması ile olacaktır. Panslavist plan çerçevesinde Balkanlarda çıkarılacak isyanlarla, Osmanlı devleti zayıf düşürülüp, askeri varlığı sarsılacak, Avrupa devletlerinin müşterek müdahalesi Osmanlı devleti üzerine çekilecek, bu devlet çıkması için çalışılan bir Türk- Rus savaşı arifesinde Rusya’nın kesin zaferini temin için Avrupa’dan tecrit edilecekti. Bu planı yürürlüğe koymaya bir başlangıç olarak ilk isyan Hersek’te başlatıldı.
Rusya, isyanları sürekli kışkırtma ve yayma, ardından da büyük devletlerin müşterek müdahalelerini davet edecek sürekli ve gittikçe ağırlaşan şartlar altında ıslahat isteme faaliyetleriyle Türkiye’yi Avrupa’dan tecrit etmeyi kendisine taktik hedef seçmişti.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz