NURULLAH AYDIN YAZIYOR… BİLİM; BİR ESERİ YOK AMA PROFESÖR

NURULLAH AYDIN YAZIYOR… BİLİM; BİR ESERİ YOK AMA PROFESÖR

ABD İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERE TÜRKİYE’NİN BEL BAĞLAMASI BİZİ ÜZÜYOR

ABD İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERE TÜRKİYE’NİN BEL BAĞLAMASI BİZİ ÜZÜYOR

MİLLETVEKİLİ NERGİS’DEN İL KADIN KOLLARINA ZİYARETİ

MİLLETVEKİLİ NERGİS’DEN İL KADIN KOLLARINA ZİYARETİ

KOCASİNAN BELEDİYESİNDEN EĞİTİME DESTEK

KOCASİNAN BELEDİYESİNDEN EĞİTİME DESTEK

2018’DE KAYSERİ’DE TEKLİ EĞİTİME GEÇMEYEN OKUL KALMAYACAK

2018’DE KAYSERİ’DE TEKLİ EĞİTİME GEÇMEYEN OKUL KALMAYACAK

ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİ-IX
 • BEYHANASMA
  • BEYHAN ASMA
  • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
  • 30 Haziran 2017 - 14:58:29

ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİYLE BİRLİKTE PANSLAVİZM VE PANİSLAMİZM FAALİYETLERİ-IX
Avusturya’nın Bosna-Hersek üzerinden Ege Denizi’ne ulaşmak istemesi, Balkan devletlerinin yayılmacı faaliyetlerini artırmaları ve Rusya’nın Doğu Anadolu’yu resmen imtiyaz bölgesi ilan etmesi hep bu yenilginin sonucudur. Ülke içinde ise bir yandan gayrimüslim cemaatlerin ayrılıkçı akımları daha da güçlenmiştir. Bu gelişmeler sonucunda da Abdülhamit yönetimi ve dış politikasında bir değişikliğe gittiği görülür. Bu savaşların önemli sonuçlarından biriside kitlesel göçler olmuştur. Savaş ortamında Rusların planlı ve bilinçli politikaları sonucu büyük bir dehşete kapılan Türk toplulukları işgal edilen yurtlarındaki gayrimenkullarını terk edip göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu nüfus hareketleri, Osmanlı Devleti’nin dahili ve harici politikalarında köklü bir değişikliğe neden olmuştur. Abdülhamit yönetimi Müslim ve gayrimüslim ayrımı yapmaksızın bütün bireyleri ile bir bütün olarak yaşatmak istemiştir. Bu politikanın ürünü olmak üzere Osmanlılık düşüncesi etrafında toplanmaya çalışmıştır. Ancak Rusya’nın Panslavist düşünceyle Hıristiyanları sözde zulümden kurtarmak iddiasıyla savaş açması, sefere haçlı damgası vurmaktan kaçınmaması , milyonlarca Türkün katledilmesi ve Anadolu’ya sığınması temelde Müslüman-Hıristiyan ilişkilerini bozmuştur. Bu mevcut ortamda da Osmanlı düşüncesinden ısrarla bahsetmek gereksizdir. Bu durumda devletin vatandaşlarını bir arada tutacak tek bağ İslamiyet’tir. Abdülhamit yönetimi Osmanlı toprakları sınırlarını elinde tutmaya yönelik politikalar geliştirmiş, Avrupa devletleriyle ittifak kurarak mevcut sınırlarını ve dengeyi korumaya çalışmıştır. Ekonomik olarak zor bir dönem yaşayan Osmanlı imalat sektörü, Rus sınırının kapanması sebebiyle kuzeydeki pazarlarını kaybetmiştir.Rus-Osmanlı savaşı, Osmanlı devletinde bir anlamda yeni bir dönem başlatmıştır.
Bu tarihi gerçeklerden yol alınarak varılacak gerçeğe göre, iki devlet arasındaki ilişkilerin gerçek sebebi ve görünen yüzü savaş zamanında kendisini daha belirgin kılar. Ordular birbirleriyle savaşırken cepheler arkasında karşılıklı haklı veya haksız ithamlar ortaya atılmaktadır. Gerek savaş öncesi gerekse savaş sonrası Rusya’da Osmanlıya ve Türklere karşı şiddetli bir kampanya yürütür. Katkov ve Chamyakov gibi Panslavistlerden başka Dostoyevsky gibi tanınmış yazar, Rus halkını Türklere karşı kışkırtmakta birbirleriyle adeta yarış içinde olmuşlardır. Bu görüşler Türklerin Avrupa’dan kovulması, Slav kardeşlerin barbar Türklerin boyunduruğundan kurtarılması , İstanbul’un Ruslar tarafından işgali ve Aya-Sofya’ya haç konması sloganları ile ifade edilir. 1877’de Osmanlıya karşı savaş ilan edilince, Rusya’da, kiliselerde çanlar çalınmış, ayinler düzenlenmiş ve bütün Rusya’da bir Haçlı Seferi havası estirilmeye çalışılmıştır.

 • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz