HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI  GÜNÜ

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİ-VIII

ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİYLE BİRLİKTE PANSLAVİZM VE PANİSLAMİZM FAALİYETLERİ-VIII
II. Abdülhamit, Rusya ile dost geçinmek uğruna, Rus Çarı’ndan kendisine gelen istekleri yerine getirmekten çoğu zaman kaçınmıştır. 1898 Türk-Yunan Savaşında, Yunanlıların mağlup olması ve Türk ordusunun Atina’ya doğru ilerlemesi sebebiyle, Yunanistan korkmuş, Rus Grandüşeslerinden Yunan Kraliçesi Olga Çar ‘dan yardım istemiştir. II. Nikolay 1898’de II. Abdülhamit ‘e çektiği telgrafta, ona olan dostluğundan bahisle, Türk ordusunun zaferini tebrik ediyor, daha büyük karışıklıklara sebep olmamak için Sultan’dan askeri harekatın durdurulmasını istiyor, bu isteği yerine getiriliyordu. Sonra Rusya, 1905 Rus-Japon Savaşı sebebiyle Karadeniz’den Akdeniz’e savaş gemilerini geçirmeyi Sultan’dan istemiştir. Boğazların bütün devletlerin savaş gemilerine kapalılığı prensibine rağmen II. Abdülhamit, Rusya’yı kırmak istememiş, Rus savaş gemileri, boğazlardan ticaret gemisi süsü verilerek geçirilmişti. II. Abdülhamit’in Bağdat Demiryolu sebebiyle Rusya lehine olan tavırlarını da ileriki yıllarında tarih sayfalarında görmekteyiz.
Panslavizm ilk ve ciddi olarak 1875 yılında Hersek’teki Slav halkları arasında etkili olur. Osmanlı merkezi yönetiminin zayıflaması ve toprak ağalarının suiistimalleri neticesinde vergi vermek istemeyen Slav köylüler önce toprak sahibi olan Müslümanlarla çarpışırlar ve çeşitli bölgelerde isyanlar çıkarırlar. Slav ittihat cemiyetleri tarafından himaye edilen bazı eşkıyanın, dağlara çıkıp haydutluk yapması ve Müslüman ahaliyi zulüm ve işkencelere maruz bırakması üzerine Osmanlı Devleti çıkan ayaklanmaları bastırır. İsyancıların Avusturya ve Rusya’nın himayesine sığınıp Hıristiyan oldukları için Osmanlı Devleti’nin zulmüne maruz kaldıklarını söylemeleri Bosna-Hersek ayaklanmalarını artık bir iç mesele olmaktan çıkarıp bir Avrupa meselesi haline getirir. Hersek ayaklanmasında daha önce Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanan bazı halklara imtiyazlar verilmesinin ve Rusya’nın da etkisi olmuş, ilgili devletler isyancıları desteklemiş ve silahlandırmıştır.Bulgar ayaklanmasında daha önce bahsedildiği üzere Rus parmağı vardır. 19.yüzyıl ortalarında Rusya, Bulgar gençlerini Moskova, Petersburg ve Odessa gibi büyük şehirlere götürüp Panslavist düşüncelerle yetiştirdikten sonra onları Slav cemiyetlerine kaydeder ve Bulgaristan’da devlet adamı ve öğretmen olarak kullanır. Bulgar halkını Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtan, bu insanları ayaklanmalarda militan, savaşlar arasında da casus olarak görmek mümkündür. Avrupa devletlerinin dikkatini çekip Bulgar bağımsızlığını elde etmeye matuf teşebbüs edilen Bulgaristan ayaklanması da Rusya’nın etkisiyle Slav İttihat cemiyetleri ve Bulgar komiteleri tarafından başlatılmıştır. Bulgaristan ayaklanmasının hazırlanmasında Filibe’deki Rus konsolosu Nayden Gerov ve İstanbul’daki Rus elçisinin büyük rolü olmuştur.

  • Etiketler
  • Açıklama
  • ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİYLE BİRLİKTE PANSLAVİZM VE PANİSLAMİZM FAALİYETLERİ-VIII II. Abdülhamit, Rusya ile dost geçinmek uğruna, Rus Çarı’ndan kendisine gelen istekleri yerine getirmekten çoğu zaman kaçınmıştır. 1898 Türk-Yunan Savaşında, Yunanlıların mağlup olması ve Türk ordusunun Atina’ya doğru ilerlemesi sebebiyle, Yunanistan korkmuş, Rus Grandüşeslerinden Yunan Kraliçesi Olga Çar ‘dan yardım istemiştir. II. Nikolay 1898’de II. Abdülhamit […]
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz