AGÜSPOR, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNİ KOLAY GEÇTİ

AGÜSPOR, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNİ KOLAY GEÇTİ

738602.TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NDAN.18.22.01.2018

738602.TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NDAN.18.22.01.2018

BAŞARILI SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

BAŞARILI SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

İSMAİL TAMER: DÜNYADA SÖZÜ DİNLENEN BİR TÜRKİYE VAR

İSMAİL TAMER: DÜNYADA SÖZÜ DİNLENEN BİR TÜRKİYE VAR

KEPSAŞ’TAN YARIYIL TATİLİNDE ANLAMLI PROJE

KEPSAŞ’TAN YARIYIL TATİLİNDE ANLAMLI PROJE

ALLAH DOSTU (EVLİYASI) İLE BERABER-1
  • OSMANEFEKERE
    • OSMAN EFEKERE
    • OSMANEFKERE@kayserihakimiyet2000.com
    • 7 Ocak 2016 - 16:12:31

Günlerden bir gün Allah dostlarından biri olan Beyazıdı Bestami (Allah ondan razı olsun) bir gün yatağına kendini uykunun kollarına atmış uyurken gaipten bir ses gelir, “Ey Beyazıdı Bestami, bu gece Hıristiyanların kutsal gecesi, kalk onların kiliselerine git, Peygamber Efendimizin (SAV) meselesini onlara ilan et” denildi.
Allah dostu Ebu yezidi Elbastami uykusundan uyanmış ve kendi kendine bu duymuş olduğum ses gerçektir. Der ve hemen Hıristiyanların bulunduğu kiliseye gider ve içeri girer. Onların yanlarına oturur. Kendi fikrince Hıristiyanlar beni tanımadılar zanneder.
Ancak Hıristiyanların papazı onu tanır. Konuşmak için papaz kürsüye gelipte konuşmaya başladığında konuşamaz ve oradaki bulunanlara “Ben konuşmam, çünkü aranızda yabancı var oda Muhammedi” der. “O aranızdan çıkmadan da konuşmam” kilisede bulunanlar hep birlikte kimdir aramızda bulunan biz tanımıyoruz dediklerinde konuşmak için kürsüde bulunan papaz ise ben tanıyorum diyerek Beyazıdı Bestami’yi işaret eder. Çünkü onların anlındaki secde mahallinden bellidir deyince, oradaki bulunan Hıristiyanlar Beyazıdı Bestamiye kilisemizden çık derler.
Velâkin Beyazıdı Bestami onlara Allah aramızda hükmünü icra edinceye kadar ısrar eder. Daha sonra hitabet kürsüsünde bulunan papaz söze şöyle başlar: “Ey Beyazıt saba birkaç sual soracağım. Eğer gerçek cevap verirsen ben ve bütün Hıristiyanlar İslamı kabul edeceğiz, değilse yani soracağım sorulardan birine dahi cevap veremeyecek olursam burada senin boynunu vurum” diye tehdit etti.
Bunun üzerine Allah dostu Beyazıdı Bestami Allah’a güvenerek papaza dilediğini sor sorabilirsin der ve şu mealdeki ayeti “Allah’tan korkun, Allah size öğretiyor, Allah her şeyi bilir (Bakara 282)” okudu.
Ve nihayet papaz, Allah dostu Beyazıd’a sorusunu sormaya başladı.
-Bir olupta ikincisi olmayan nedir?
-İki olupta üçüncüsü olmayan nedir?
-Üç olupta dördüncüsü olmayan nedir?
-Beş olupta altıncısı olmayan nedir?
-Altı olupta yedincisi olmayan nedir?
-Yedi olupta sekizincisi olmayan nedir?
-Sekiz olupta dokuzuncusu olmayan nedir?
-Dokuz mucize nedir?
-On olupta daha fazlalığı kabul eden nedir?
-Onbir olanlar nelerdir?
-Oniki şeyden meydana gelen mucize nedir?
-Sahibini gezdiren kabir nedir?
-Nefsi olupta ruhu olmayan nedir?
-Allah’ın yarattığı halde onu inkar eden nedir?
-Kabul ettikleri halde cehenneme girenler kimlerdir?
-Yalanladıkları halde cehenneme girenler kimlerdir?
-Babası, anası olmadığı halde Allah’ın yarattığı şey nedir?
-Otuz yaprağı olan, yaprağının üçü güneşte, üçü ise karanlıkta beş meyvesi olan ağaç nedir?
Bu sorulara haydi cevap ver ey Beyazıdı Bestami?
Beyazıdı Bestami Yüce Allah’a güvenerek papazın sormuş olduğu sorulara cevap vermeye başlar.
-Bir olupta ikincisi olmayan hiç şüphesiz Allah’tır.
-İki olupta üçüncüsü olmayan gece ile gündüzdür.
-Üç olupta dördüncüsü olmayan ise Hz. Musa ile Hızır Aleyhisselam’ın arasındaki Hızır’ın gemiyi delmesi, çocuğu öldürmesi, yıkılmaya yüz tutan duvarı eli ile düzeltmesi ve ondan sonra Hızır’ın Musa’dan ayrılmasıdır.
-Dört olupta beşincisi olmayan ise büyük semavi kitaplardan Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerim’dir.
-Beş olupta altıncısı olmayan ise biz Müslümanların günde eda edeceğimiz beş vakit namazdır.
-Altı olupta yedincisi olmayan ise Yüce Allah’ın yeri ve göğü altı günde yaratmasıdır ve şu mealdeki ayeti kerimeyi “Yemin olsun ki, gökleri ve yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yarattık biz yorgunlukta duymadık” okudu. (Kaf 387) Bunun üzerine papaz söz alrak şöyle söyledi, “Niçin Allah yorgunluk kelimesi ile sonuçlandırdı” deyince, Ebu yezidi Bestami, “Yahudiler altı gün içinde Allah yeri göğü yaratınca yoruldu zan ettiler, onun için cumartesi günü bundan dolayı kutsal diye” ifade ettiler. Beyazıdı Bestami şöyle devam etti “Allah ol der ve anında oluverir, ancak Yahudilerin anlayışları yanlış bir kuruntudan ibaret olduğunu göstermektedir.”
-Yedi olupta sekizincisi olmayan husus ise, yedi kat semadır der ve şu mealdeki ayeti kerimeyi “gökleri yedi kat üzere yaratan odur. Rahmanın bu yaratmasına da bir düzensizlik bulamasın. Gök üzerinde bir çatlak görebilir misin” (Mülk 3) okudu.
-Sekiz olupta dokuz olmayan ise, kıyamet gününde arşı rahmanı yüklenen melekler der şu mealdeki ayeti kerimeyi“O gün Rabbı’nin arşını onlardan başka sekiz tanesi yüklenirler” (Elhakkat 17) okudu.
-Dokuz mucize ise Hz Musa’nın kavmine göstermiş olduğu mucizelerdir.
a)Hz. Musa’nın elinin beyaz oluşu.
b)Hz. Musa’nın asasının halden hale dönmesi (ejderha oluşu gibi).
c)Sağanak şeklinde yağan sürekli yağmur.
d)Hz. Musa’nın kavminin üzerine çekirgelerin yağmur gibi yağması.
e)Bit denilen kurdun ekinleri heder edişi.
f)Gökten üzerlerine kurbağa yağması.
g)İçecekleri suyun bir anda kana çevrilemesi.
h)Timem mallarının helak oluşu.
I)Denizde 12 yolun açılışı.(Devam Edecek)

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz