MHP 27.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SAHAYA İNDİ

MHP 27.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SAHAYA İNDİ

MALATYA MERKEZ PİDE SALONU’NDA ÖZEL MENÜLER VE RAMAZAN PİDELERİ HAZIR

MALATYA MERKEZ PİDE SALONU’NDA ÖZEL MENÜLER VE RAMAZAN PİDELERİ HAZIR

RAMAZAN AKŞAMLARI AÇIK HAVA SİNEMA KEYFİ FORUM KAYSERİ’DE

RAMAZAN AKŞAMLARI AÇIK HAVA SİNEMA KEYFİ FORUM KAYSERİ’DE

TOMARZA DA RAMAZAN AYININ İLK İFTAR TOPU PATLADI

TOMARZA DA RAMAZAN AYININ İLK İFTAR TOPU PATLADI

ATIK İLAÇLAR SAĞLIĞIMIZI TEHDİT EDİYOR

ATIK İLAÇLAR SAĞLIĞIMIZI TEHDİT EDİYOR

ATATÜRK DÜŞMANLARI

Türkiye’de en kolay işlenen ve ceza da verilmeyen suç, Atatürk’e hakaret etme suçu, hatta özgürlüğü. Ülkenin yönetiminin başında bulunanlar pervasızca bu suçu işlerken, Atatürk düşmanlarının gemi azıya almaları, zaten kaçınılmaz.

Aşağıda vereceğim 5816 sayılı kanun, 1951 yılında çıktı. O zamana kadar da “Atatürk aleyhine” suç işlemek ne kimsenin aklına gelirdi, ne de haddineydi. Ancak, ekmekleri kesilmiş din bezirganları, merdiven altlarında hakaret etme eylemlerini yaparlardı.

Şimdi, merdiven altına saklanmaya gerek kalmadı, iktidarın eteğinin altından Atatürk’e hakaretlerin bini bir para.

Görsel ve yazılı basında iş çığırından çıktı. Hatta bu adamlar, devletin davetinde bile boy gösterir oldular.

Eğer kaldıysa…

Cumhuriyetin savcılarının aşağıdaki kanunu hatırlamalarını rica ediyorum. Kanun gereği kim işliyorsa o suçu, gereği yapılmak üzere, ilgililere de bu kanunun 3. Maddesini de hatırlatıyorum.

“ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 5816

Kabul Tarihi : 25/7/1951

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/7/1951 Sayı : 7872

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 32 Sayfa : 1842

Madde 1 Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3 Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re’sen takibat yapılır.

Madde 4 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.”

Ayrıca ve özellikle, içeride kapışacaklarına, dışarıda olanların üzerine gitmeleri için CHP’lilere de çağrıda bulunuyorum.

  • Etiketler
  • Açıklama
  • Türkiye’de en kolay işlenen ve ceza da verilmeyen suç, Atatürk’e hakaret etme suçu, hatta özgürlüğü. Ülkenin yönetiminin başında bulunanlar pervasızca bu suçu işlerken, Atatürk düşmanlarının gemi azıya almaları, zaten kaçınılmaz. Aşağıda vereceğim 5816 sayılı kanun, 1951 yılında çıktı. O zamana kadar da “Atatürk aleyhine” suç işlemek ne kimsenin aklına gelirdi, ne de haddineydi. Ancak, ekmekleri […]
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz