NURULLAH AYDIN YAZIYOR… BİLİM; BİR ESERİ YOK AMA PROFESÖR

NURULLAH AYDIN YAZIYOR… BİLİM; BİR ESERİ YOK AMA PROFESÖR

ABD İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERE TÜRKİYE’NİN BEL BAĞLAMASI BİZİ ÜZÜYOR

ABD İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERE TÜRKİYE’NİN BEL BAĞLAMASI BİZİ ÜZÜYOR

MİLLETVEKİLİ NERGİS’DEN İL KADIN KOLLARINA ZİYARETİ

MİLLETVEKİLİ NERGİS’DEN İL KADIN KOLLARINA ZİYARETİ

KOCASİNAN BELEDİYESİNDEN EĞİTİME DESTEK

KOCASİNAN BELEDİYESİNDEN EĞİTİME DESTEK

2018’DE KAYSERİ’DE TEKLİ EĞİTİME GEÇMEYEN OKUL KALMAYACAK

2018’DE KAYSERİ’DE TEKLİ EĞİTİME GEÇMEYEN OKUL KALMAYACAK

ATATÜRK VE ONUN DÜŞÜNCE SİSTEMİ
 • BEYHANASMA
  • BEYHAN ASMA
  • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
  • 22 Ağustos 2016 - 14:57:43

Atatürk’ün düşüncelerini önemli bir şekilde etkileyen düşünürlerden birisi de şüphesiz ki Jean-Jacques Rousseau’dur. O, bu Fransız düşünürünün şahsiyet olarak özgürlükçü, toplumsal siyasal rejim olarak da cumhuriyetçi olmasından oldukça etkilenmiştir. Atatürk’ün Rousseau’nun “Contrat Socidl” adlı eserinin 1913’te yapılmış olan Türkçe çevirisini de çok dikkatli bir şekilde okuyup çeşitli notlar aldığı ve bu kitabı işaretleyerek okuduğu bilinmektedir. Tabi Rousseau’ya katılmadığı noktalar da vardır. Atatürk, Rouessau’ya göre Cumhuriyet hükümdarı ve hanedan hükümdarı bir farklılık göstermediğinden bu hususa katılmamaktadır. Ona göre Cumhuriyet, hükümdar tarafından değil, halk tarafından yapılan seçimle yönetilmelidir.
Atatürk, Montesquieu’nun fikirlerinden de etkilenmiştir. “Kanunların Ruhu” adlı eseri okuyup ve incelediği bilinmektedir. Cumhuriyetin bir erdem ve fazilet rejimi olduğu fikrinin gelişmesi, Montesquieu’nun eserlerinden edindiği bilgiler ışığında olabilir. Bunların yanında Atatürk’ün ilim ve akıl ile ilgili görüşlerindeki fikir babası da kuşkusuz ki Voltaire olmuştur. Çünkü Voltaire, hiçbir dogmaya, kalıba hapsedilmemiş fikirleriyle, akıl ve bilim esasına dayandırdığı özgür düşünceyi savunmuştur.
Atatürk’ün gerçekleştirdiği devrimlerde büyük ölçüde Rasyonalizm ve Pozitivizm’in izleri görülmektedir. Rasyonalizm’in önemli temsilcilerinden Descartes’in “Metot Üzerine Konuşmalar” kitabı Atatürk’ün isteğiyle Türkçeye çevrilmiştir. Ayrıca “Kant ve Felsefesi” adlı inceleme de yine o dönemde yayınlanmıştır. Pozitivist düşünür Auguste Comte’un da eserlerini inceleyen Atatürk, bu eserlerden etkilenerek, bilim dışı ve fizik ötesi kavramlardan uzaklaşmıştır. Böylece Atatürk, Rasyonalizm ve Pozitivizm gibi kaynakların temel alındığı felsefi akımları ulusal öze dayandırarak bir senteze gidebilmiştir. Bu sentez ise, yeni Türk devletinin temellerinin atılmasında etkili olmuştur.
Mustafa Kemal’in “milli ruh” fikrinin olgunlaşıp gelişmesinde etkili olan eserlerden birisi de Alfred Feuillet’in “Avrupa Milletleri Rûhiyatı” adlı yapıtıdır.
İslâm tarihi hususunda, Hüseyin Cahit tarafından Türkçeye çevrilen Leon Caetani’nin eserinden oldukça etkilenen Atatürk, Filibeli Ahmet Hilmi’nin “Tarih-i İslam”ını, M. Şemseddin’in “İslam Tarihi” adlı eserini ve Halil Edhem tarafından tercüme edilen Poole Stanley Lane’nin, “Düveli İslâmiye” adlı eserini okumuştur. R. Dozy’nin, “İslam Tarihi Üzerine Denemeler” adlı eserini de okumuş olduğu ve bundan da etkilendiği bilinmektedir.
Max W. Beer’in “Sosyalizm ve Sosyal Mücadelelerin Genel Tarihi” yapıtını da inceleyen Atatürk, bu eserden de etkilenerek Balkan Antantı ve Sadabat Paktı’nın öncülüğünü yapmıştır.
Daha birçok eseri okuyan, inceleyen, bunlardan etkilenen, bir kısmına katılan, bir kısmına katılmayarak kendi analizlerini yapan Atatürk, sonuç olarak, tek bir öğretinin ya da düşünürün izleyicisi olmamış, bunların hepsini değerlendirerek bir senteze varmış ve böylece kendi dünya görüşünü ortaya çıkararak, bunları kurduğu yeni Cumhuriyet’in temellerine enjekte etmiştir.

 • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz