BY LOCK KULLANAN DOKTORA 6 YIL HAPİS

BY LOCK KULLANAN DOKTORA 6 YIL HAPİS

KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİ15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDI

KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİ15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDI

FETÖ’NÜN ASTSUBAYLARDAN SORUMLU MAHREM İMAMINA 10 YIL HAPİS

FETÖ’NÜN ASTSUBAYLARDAN SORUMLU MAHREM İMAMINA 10 YIL HAPİS

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE İNOVASYON SEMPOZYUMU TAMAMLANDI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE İNOVASYON SEMPOZYUMU TAMAMLANDI

FETÖ’NÜN KİTAP VE CD’LERİNİ YAKARAK İMHA EDEN KADINA HAPİS CEZASI

FETÖ’NÜN KİTAP VE CD’LERİNİ YAKARAK İMHA EDEN KADINA HAPİS CEZASI

BİLGE ÇALICI’NIN KALEMİNDEN ÇOCUK VE DİN
BİLGE ÇALICI’NIN KALEMİNDEN  ÇOCUK  VE  DİN

İnsanlar  Dünya’ya  geldikten  sonra  zaman  aşımında  bulundukları  ülkenin  ve  bilhassa  bulundukları  ailelerinin  inanışına  göre  kendilerine  din  yolunu  çizmektedirler.  Ancak,  müstesna  olarak  öyle  insanlar  vardır ki,  anne  ve  babaları  putperest  veya  dinsiz  oldukları  halde  onların  yanlış  yolda  yürüdüklerini   idrak  ederek,  içlerinde  var  olan  iman  ve  tevhid    inancı  doğrultusunda  hareket  etmişlerdir.  Buna  en  güzel  örnek,  Hz. İbrahim’i  […]

İnsanlar  Dünya’ya  geldikten  sonra  zaman  aşımında  bulundukları  ülkenin  ve  bilhassa  bulundukları  ailelerinin  inanışına  göre  kendilerine  din  yolunu  çizmektedirler.  Ancak,  müstesna  olarak  öyle  insanlar  vardır ki,  anne  ve  babaları  putperest  veya  dinsiz  oldukları  halde  onların  yanlış  yolda  yürüdüklerini   idrak  ederek,  içlerinde  var  olan  iman  ve  tevhid    inancı  doğrultusunda  hareket  etmişlerdir.  Buna  en  güzel  örnek,  Hz. İbrahim’i  gösterebiliriz.  Birde  bunun  tersi;  imanlı, dini  vecibelerini  yerine  getiren  ailelerinin  inancından  soyutlanıp  dinsizliği  seçen  veya   din  değiştiren  çocuklara da çok  rastlanmıştır.  Buna da  örnek;  Tufanda  boğulan  Hz Nuh’un  oğlunu  hatırlatabiliriz.

Ne  yazık ki  günümüzde  din  değiştirenlere de  dinsizliği  seçen  ateistlere de  çok  rastlanmaktadır.  İnançlı  temiz  toplumların  oluşmasında  küçük  yaşlardaki  çocuklara  verilecek  eğitimler  çok  önemlidir.

Doğduğu  günden  itibaren  bir  çok  yönden  temel  eğitime  muhtaç  olan  çocuk;  eğitildiği  şekilde  kendine  yön  çizeceğinden  ailenin  dikkatli  hareket  etmesi  gerekmektedir.  Geleceğe  her  yönüyle  temiz  nesiller  yetiştirmek  vereceği  temellerle  gerçekleşeceği  için,  çocuğuna  örnek  konumunda  olan  aile;  güzel  hareketleriyle,  dini  inançlarıyla  ve  karşılaşacakları  bir takım  soruların  üstesinden  gelecekleri bilgi  birikimleriyle  hazırlıklı  olmaları  zarurettir.  günümüzde  henüz  gonca  olan  çocuklarımıza  nasıl  eğitim  verilmekte?  Özellikle   (din ve Allah)    konusu  nasıl  aşılanmakta?  İyiliğin  neler  kazandıracağını,  kötülüğün  neler  kaybettireceğini  idrak  edemeyecek  seviyede  olan  körpe  beyinlere  nasıl  yaklaşılmakta?  Eksik  hatalı  hareketlerinden  dolayı  çocuğa; “Allah  seni  cezalandıracak,  cehenneme  gireceksin,  şöyle  işkence  çekeceksin  öyle  yanacaksın.”  Demenin  nasıl  olumsuz  sonuç  getireceğini  düşünmek  yerinde  olacaktır.  Zira,  görünmeyen  bir  Güç  tarafından  bu  korkunç  cezaların  geleceğini  düşünmek  çocukta  merak  unsuru  olacak, O Yüce  Zat-ı  görme  duygusu  kabaracaktır.  “Hani  Allah  nerede? , örmek  istiyorum,  gösterin  bana”  sorularıyla  karşılaşılmaktadır.  Öyle  durumlarda  nasıl  bir  açıklama  çocuğu  tatmin  edebilir? “Çocuğum;  O’ nu  görmen  mümkün  değil.

Dünya’yı  bütün  kâinatı  yaratan   Yüce  Allah’ın  yanında  biz  bir  nokta  bile  değiliz.  Çevrene  bak,  yaratılanları  gör, Yüceliğini  düşün  O’nu  görmüş  gibi  olursun”  diyerek  yaptığımız  açıklamanın  sonucunda  çocuğun  bilinçsiz  bakışları  anlamadığını  ifade  edecektir.

Bütün  bunlar  göz  önünde  bulundurularak  çocukları  Allah’a  yaklaştırmanın  en  etkin  yolu  korkutmadan  sevgiyle  yaklaştırmaktır.  Unutulmamalıdır ki, korkutulan  çocuk  her  ne  kadar  istenileni  yapmaya  çalışsa da   her  an  kopmaya  hazır  çiğ  iplikle  bağlanmış  olacaktır.  Çocuklarımızın  geleceğini  düşünerek  Yüce  Yaratıcı ya  sevgiyle  yaklaşmalarını  aşılarken;  arkalarında  daima  koruyan,  belli  sebeplerle  Güneş i  Ay ı  yıldızları  yaratan,  gerektiğinde  bulutları yağmura  kara   çevirip  doğayı  yeşillendiren  ve  mevsim  mevsim  insanlığa  yararlar  sunan  Allah ın,  yarattıklarını  özellikle  insanı  ne  kadar  çok  sevdiğini  idrak  etmelerine  yardımcı  olmamız  çok  yerinde  bir  hareket  olacaktır.  Dinin;  ruh  ve  beden  temizliği,  iyi  ahlak ,  insanlar  arası  güzel  ilişki, kul  hakları,  anne  ve  baba  haklarına  riayet  ön  planda  olmak  üzere  Allah a  yaklaştıran  en güzel yol  olduğunu  anlayacakları  şekilde  telkin  etmek önemli  vazifelerimizdendir.  Okul  çağına  gelmiş  çocukların,  iyi  kul  iyi  arkadaş  olmaları  bilinçli   eğitimcilerle  gerçekleşir.  Ailelerinden  yeterince  temel  eğitim  alamamış  çocuklar  az  değildir.  Öyle  durumlarda  eğitimcilerin  çok  dikkatli  hareket  etmeleri  gerekmektedir.  Unutulmamalıdır ki  işlenmemiş  birer  elmas  olan  körpe  beyinler;  ya  ustaca  eğitilerek  hem  güzel  dinimize  gönülden  bağlanacaklar  hem de ,  toplum  ve  vatan  için  yararlı  bireyler  olacaklardır.  Aksi  halde  belli  etmeseler de  benliklerinde  kopacaklardır.  Ne  yazık ki  böyle  çocukların  bir  çoğu  ateistlerin,   misyonerlerin  ve  değişik  yabancı mihrakların  kurbanı  olmaktadırlar.  Kötü  alışkanlıkları  olan, kendine  ve  çevresine  zarar  vermekten  hoşnut  olan  bütün  çocukların  sorumluları;  başta  aile  olmak  üzere  yanlış  eğitim  ve  kötü  arkadaş  olarak  sıralanabilir.  Allah  katından  insanlığa  indirilen  en  güzel  dinin  Müslümanlık  dini  olduğu  çocuklarımıza  empoze  edilirken;  cehennemin  korkunç  tasvirini  yapmak  yerine,  Cennetin  güzelliklerini   anlatarak  sevmelerine  ve  sevinmelerine  yardımcı  olmalıyız.  Küçük  yaşta  Allah a  sevgiyle  bağlanan  çocuklar,  ailelerini  örnek  alarak  ileriki  yaşlarında   Müslümanlığın  şartlarını  yerine  getireceklerdir.  Dikkat  edelim  biz  büyükler  içten  kopmalarına  sebep  olmayalım.

Rahman  ve  Rahim   olan  (Esirgeyen  ve  Bağışlayan)  Yüceler  Yücesi  Allah ın  yanında  bizler  en  küçük  bir  nokta  bile  değilken,  yarattıklarını  korkutarak   işkence  çektirmek    ne  haddimize.  Affına  sığınırız.

 

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz