TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BÜYÜKKILIÇ’TAN HUZUREVİ ZİYARETİ

BÜYÜKKILIÇ’TAN HUZUREVİ ZİYARETİ

ATAŞ, KIRSALDAKİ VATANDAŞI UNUTMADI

ATAŞ, KIRSALDAKİ VATANDAŞI UNUTMADI

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI YÖRÜK TOMARZA’YI ZİYARET ETTİ

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI YÖRÜK TOMARZA’YI ZİYARET ETTİ

MELİKGAZİ AİLESİNDE BAYRAMLAŞMA

MELİKGAZİ AİLESİNDE BAYRAMLAŞMA

BİLGİ TOPLUMU
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 24 Mayıs 2018 - 14:35:16

Bilgi toplumuna dönüşümü gerçekleştirmeyi, Avrupa Birliği’ne üyelik perspektifinde sürdürülebilir gelişmeyi ve yüksek rekabet gücüne ulaşmayı hedefleyen Türkiye için eğitim stratejik öneme sahiptir.
Genç nüfusun nitelikli insan gücü yaratmak için bir fırsat olduğu ve ülkemizde genç nüfusun toplam nüfusa oranının yüksekliği düşünüldüğünde, nitelikli eğitimin önemi bir kez daha açıkça ortaya çıkar.
Yenilikçilik, küresel ekonomik düzende rekabet edebilmenin temel şartıdır. Demokrasi ise, hızla değişen sosyal ve siyasal dinamikler karşısında bireylerin hak ve özgürlüklerini koruyabilmelerinin güvencesidir. Yenilikçi ve demokratik bir toplum, özgür ve özgün düşünebilen ve yaşadığı toplumu daha iyiye taşımayı amaçlayan bireyler ile mümkündür. İşte bu nedenle, eğitimin ekonomik kalkınma ve demokrasiye doğrudan katkısı, bireylere eleştirel düşünme alışkanlığı kazandırmayı da içermelidir.
Eleştirel düşünme, bireylerin amaçlı olarak ve kendi kontrolleri altında yaptıkları, alışılmış olanın ve kalıpların tekrarının engellendiği, önyargıların, varsayımların ve sunulan her türlü bilginin sınandığı, değerlendirildiği, yargılandığı ve farklı yönlerinin, açılımlarının, anlamlarının ve sonuçlarının tartışıldığı, fikirlerin çözümlenip değerlendirildiği, akıl yürütme, mantık ve karşılaştırmanın kullanıldığı ve sonucunda belirli fikirlere, kuramlara veya davranışlara varılan düşünme biçimidir.
Eleştirel düşünme eylemi, her biri eleştirel düşünmenin ayrı bir yönüne odaklanan bir dizi zihinsel işlemden oluşur. Değişkenlerin ayırt edilmesi ve denetimi ile kastedilen bir olayın çözümlemesi yapılırken, etkili olabilecek değişken ve unsurları, ilintisiz olanları ve etkisi olup olmadığı belirsiz olanları birbirinden ayırt etmek ve farklı şekilde ele almaktır. Sunulan bilginin yetersiz olduğu ya da kişinin bilgisinin sunulanı anlamlandıramadığı durumlarda, eksikliklerin farkına varılması ve giderilmeye çalışılması önemlidir. Tanımları açık ve belirgin olmayan kavramların açıklanması ve soyut kavramların, somut ve işlemlere bölünmüş bir biçimde açıklanmasını istemek de bu zihinsel eylemler arasındadır. Eleştirel düşünme, kişinin belirli bir sonucu desteklemekte kullanılan gerekçeleri değerlendirmesi, eldeki verilerden ve bulgulardan, doğru çıkarımların yapılması ile mümkün olur. Karar verme sürecinde, farklı alternatifleri değerlendirmenin ve tartmanın yanı sıra, akılcı kıstaslara ağırlık vermek de önemlidir. Okuma sürecinde, anlamak için okumak ve zihinsel süreçlerin farkında olmak, içeriği doğru kavramayı sağlayacak ve eleştirel bir bakışı olası kılacaktır. Son olarak, problem çözmeye planlı yaklaşmak, stratejiler oluşturulması ve bu stratejilerin sistemli biçimde uygulanmasını gerektirir.
Eleştirel düşünme, zihinsel birtakım işlemlerin yanı sıra tutumları da içerir. Eleştirel düşünme, planlı ortamlarda ve planlı çalışmalarda ortaya çıkabilmektedir. Yeni fikirlere ve düşünme biçimlerine kapalı olmamak eleştirel düşünmenin başlıca koşullarından biridir. Bir işe başlayıp sonuna kadar sabırla sürdürüp tamamlamak gerekir. Eleştirel düşünme, değişime açık olmayı, belirli bir fikre, yaklaşıma ya da görüşe koşulsuz bağlanmamayı gerektirir ki bu da eleştirel düşünmenin bir beceriden öte bir tutum olarak yerleşmesini sağlar. Düşündüğünün ve düşünürken kullandığı işlemlerin farkına varmak, hem düşüncenin içeriğine eleştirel bir yaklaşım getirir hem de kişinin kendi düşünme süreçlerini de eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmesini sağlar.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz