STKLARDAN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

STKLARDAN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

KUŞÇU MARİNA; ‘CENNETTEN BİR KÖŞE’

KUŞÇU MARİNA; ‘CENNETTEN BİR KÖŞE’

CABBAR İBRAHİM AĞA CAMİ 4-6 YAŞ KURAN KURSUNUN AÇILIŞINI YAPTI

CABBAR İBRAHİM AĞA CAMİ 4-6 YAŞ KURAN KURSUNUN AÇILIŞINI YAPTI

CUMHURİYET MEYDANINDA ZAFER KUTLAMALARI

CUMHURİYET MEYDANINDA ZAFER KUTLAMALARI

MELİKGAZİ’DE HİZMET KALİTESİ YÜKSELİYOR

MELİKGAZİ’DE HİZMET KALİTESİ YÜKSELİYOR

ÇOCUK EMEKÇİLER
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 13 Haziran 2018 - 12:08:12

Bugüne kadar Türkiye’de çalışan çocukların bazı gereksinimlerini karşılanabilmesi ve sorunlarının azaltılabilmesi doğrultusunda çeşitli girişimler yapılmıştır. Bu girişimlere ILO Programı’nın Türkiye’de uygulanmaya başlamasından itibaren birçok farklı kuruluşun çeşitli çabalar içine girmesi ve bu çabaların birbiriyle eşgüdümlü, birbirlerini tamamlayan etkinliklere yönelmesiyle mücadelenin kapsamında önemli bir genişleme meydana gelmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen istatistiklerinin sonuçları, çalışan çocukların sayısında bir düşme olduğu yönündedir. Ancak Türkiye’de çalışan çocukların kesin sayısı bilinmemektedir. Bunun da en önemli nedenleri arasında bu konuda yapılan araştırmaların azlığı, resmi istatistiklerde yasa dışı çalışan çocukların, aile işlerinde çalışan çocukların, sokakta çalışanların ve geçici, mevsimlik çalışanların doğru olarak yansıtılabilmelerinin güçlüğü gibi faktörler bulunmaktadır. Çocuk işçiliği, insani gelişim açısından ciddi bir sorun olarak görülmektedir. İstatistikler çalışan çocukların önemli oranda eğitim hakkının da gasp edildiğini ortaya koymaktadır. Dünya’da her beş çocuktan biri çalışmak zorunda bırakılırken, bu çocuklar sağlıklı bir çevreden ve temel özgürlüklerden de mahrum kalmakta, fiziksel, sosyal, kültürel, duygusal ve eğitsel gelişime zarar veren koşullarda çalıştırılmaktadır. Birçok çalışan çocuk, yılın büyük bir kısmında tarım sektöründe düşük ücretle çalışan ve bir iş bulmak için gezen göçmen ailelerden gelmektedir. Bu aileler çoğu zaman çok kötü koşullarda yaşamakta, çocukları için sağlık ve eğitim hizmetlerine erişememektedir. Sokakta yaşamaya itilen çocukların artan sayısı, şehir merkezlerinde ve büyük ilçelerde yoldan gelip geçenlere bir şeyler satmaya çalışan çocukların sayısını da arttırmıştır. 2002 tahminlerine göre, Türkiye’de 6–14 yaş arası çocukların %4,2’si ve 15–17 yaş arası çocukların %28’i çalışıyordu. Çalışan çocuklar hakkında daha kapsamlı ve güncel bilgi olmayışı ve yoksulluk oranlarında büyük bir iyileştirme sağlanamadığından, çalışan çocukların sayısının azaldığını öne sürecek pek bir kanıt yoktur. Türkiye’nin 2015’e kadar çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini ortadan kaldırma programının başarıya ulaşabilmesi için, çalışan çocukların durumlarının yakından izlenmesi ve daha güncel istatistiksel araştırmalar yapılması gereklidir. Çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için toplumsal bir seferberlik ile tüm bireylerin farkındalığını artırmak gerekmektedir. Gerçekleştirilecek ulusal bilinçlendirme kampanyasında, çocuk işçiliğinin olumsuz etkilerini vurgulamak için basın ve yayın kuruluşlarından yararlanılacaktır.Toplumsal seferberlik için: ev ziyaretleri ile aileleri çocuk işçiliğinin zararlı etkileri ve eğitimin önemi konusunda bilgilendirmek üzerine eğitilecektir;konunun kamuoyu gündeminde kalmasını sağlamak için tiyatro ve spor etkinlikleri desteklenecektir.Kapasiteyi artırmak için:ebeveynlik eğitimi dersleri için materyaller ve eğitim;ilköğretim telafi eğitimi müfredatı konusunda öğretmenlere ve rehber öğretmenlere hizmet içi eğitim;çalışan çocuklara, bu çocukların ailelerine ve işverenlerine nasıl davranacakları konusunda kolluk görevlilerine eğitim verilecektir;Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez ve yerel il teşkilatları için izleme ve değerlendirme yönetim araçları sağlanacaktır. Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılması, çalışan çocukların hem kendilerinin hem de ailelerinin içine düştükleri düşük ücretli ve vasıfsız iş gücü döngüsünü kırabilmesi anlamına gelecektir. Ayrıca bu çocuklar: daha iyi sağlık, daha iyi eğitim ve gelişim potansiyelini gerçekleştirme haklarından faydalanacaktır;toplumun sosyal olarak daha yeterli, daha sorumlu ve üretken üyeleri haline geleceklerdir.

 

 

 

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz