CANIMIZ VE MALIMIZ SİZE EMANET

CANIMIZ VE MALIMIZ SİZE EMANET

ERCİYESSPOR VE ŞEKERSPOR KAPANDI

ERCİYESSPOR VE ŞEKERSPOR KAPANDI

NURULLAH AYDIN YAZIYOR… KİŞİLİKLER VE YAŞAM ANLAYIŞLARI

NURULLAH AYDIN YAZIYOR… KİŞİLİKLER VE YAŞAM ANLAYIŞLARI

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN TAHTA AT

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN TAHTA AT

İŞKUR VE OSB “İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” İMZALADI

İŞKUR VE OSB “İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” İMZALADI

ÇOCUK FELSEFESİ
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 28 Ekim 2015 - 19:07:55

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de son zamanlarda eğitim ve öğretim ile ilgili köklü çözüm arayışları devam etmektedir. Zamanın şartlarına bağlı olarak eğitim ve öğretimi geliştirme çabalarının yanında çocukları ezberci eğitim ve öğretim kültüründen kurtarmak ve onları düşünen ve üreten bireyler olarak yetiştirmek için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuda kısa süreli gelişmeler sağlayabilmek için özellikle çocuk merkezli çalışmaların öne çıktığı görülmektedir. Bunlar arasında en çok dikkat çeken çocuk felsefesi hakkında yapılan çalışmalardır. Dünyanın birçok ülkesinde çocuk felsefesi alanında sistematik uygulamalar yapılmaktadır. Ülkemizde ise bu konudaki çalışmalar henüz düşünce aşamasındadır. Burada bir noktaya dikkat çekmekte fayda vardır: bir zamanlar bazı okulların çeşitli sınıflarında yapılan kuramsal felsefe dersleri ile çocuk felsefesi arasında doğrudan bağlantı yoktur.
Çocuk felsefesi çocuk eğitimi alanında daha çok sonuçları gözlemlenebilen uygulamalara dayanmaktadır. Burada öncelikli olarak çocuk felsefesini ve kullanıldığı alanları kısaca tanıtmak faydalı olacaktır. “Çocuk Felsefesi” kavramı, felsefe literatürü içerisinde ilk defa 1953 yılında Karl Jaspers tarafından kullanılmıştır. “Philosphy for Childern” olarak geçen terim; “çocuk” ve “felsefe” kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu kavram Türkçeye “çocuk felsefesi” veya “çocuklar için felsefe” olarak çevrilebilmektedir. Bu kavram 4 değişik anlamda kullanılmaktadır.
1- Büyüklerin çocuklar hakkında yaptıkları felsefe: Bu alan felsefenin bir alt dalı olup çocuğu evrelere göre inceler. Çocuklar hakkında ve onların felsefi yeti ve becerileri hakkındaki araştırma, analiz ve değerlendirmeler yapar.
2- Çocuklar için yapılan felsefe: bu alana büyükler tarafından çocuklar için hazırlanan programlar, öyküler, ders kitapları, çocuk kitapları girmektedir. Yalnız bu tür kitaplar çocuklara felsefi içerikler aktarmakta veya felsefi metotlar sunmaktadır.
3- Çocukluk felsefesi veya çocukça felsefe: Çocuk felsefesi içerisinde çocukların kendi düşünceleri veya kendi kendilerine veya başkalarıyla birlikte ürettikleri düşünce; bu felsefe kendileri hakkında olabileceği gibi başka alanlarda da olabilir. Kısaca bu alan sadece çocukça felsefeye dayanır. Buna “çocuksu felsefe” de denilebilir
4- Çocuklarla felsefe yapmak: Burada yetişkinler çocuklarla birlikte çocukların dünyasında yer alan temel sorularla ilgili olarak düşünsel sohbet yapmaktadırlar. Çocuk felsefesinin bu türü aklı kullanmaya ve düşünceyi geliştirmeye yönelik çalışmalardır.
Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi çocuk felsefesi hem insan yetiştirme düzeni hem de bireysel yeti ve beceri gelişimiyle ilgilidir. Bu anlamda çocuk felsefesinin çocuk eğitimiyle doğrudan ilişkisi olduğu görülmektedir. Bu ilişki çerçevesi iki temel işleve dayanmaktadır. Bunlar: bireylerin akıllarını en faydalı biçimde kullanabilmesi için düşünme yollarını öğretme ve bireysel yeti ve becerilerin geliştirilmesi için araç olarak kullanma işlevleridir. Bu nedenle çocuk felsefesi ile çocuk eğitimi arasındaki ilişkiler üzerinde düşünmek doğru olur.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz