MELİKGAZİ BELEDİYESİNDEN ÖSYM TERCİH BÜROSU HİZMETLERİ

MELİKGAZİ BELEDİYESİNDEN ÖSYM TERCİH BÜROSU HİZMETLERİ

BAŞKAN ÇELİK’TEN “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

BAŞKAN ÇELİK’TEN “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

BAŞKAN ÇELİK İLE YATIRIM TURU

BAŞKAN ÇELİK İLE YATIRIM TURU

SERİ KATİL HAMDİ KAYAPINAR TUTUKLANDI

SERİ KATİL HAMDİ KAYAPINAR TUTUKLANDI

MİNİKLER BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I ZİYARET ETTİ 

MİNİKLER BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I ZİYARET ETTİ 

ÇOCUK İÇSELLİĞİNDE RESİM ÇİZME VE YARATICILIK
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 1 Haziran 2015 - 18:07:18

Çocuğun resimle ilk buluşması genellikle merak ve oyun oynama isteğinin sonucunda ortaya çıkar. Çocuk, eline geçirdiği kalemi veya boyayı uygun bir yüzeyde hareket ettirerek iz(ler) bırakır. Kendiliğinden veya taklitle keşfettiği bu oyun oldukça hoşuna gider. Çocuğun ilk çizgileri, belli bir plan ve düzen çerçevesinde gerçekleşmez. Motivasyon gerektirmeyen ilk çizgiler ve karalamalar çocuğun motor ve zihinsel gelişimine bağlı olarak gelişerek değişir. Sanatsal başlangıcın ilk unsurları, ileri-geri ve dairesel hareketlerle ya da kalem ucuyla yüzeye vurularak ortaya çıkar.

Bu ilk çizgi ve noktalar omuzdan alınan destekle oluşur. Çocuğun bilinçaltında kalan istek, özlem, hayal, korku, endişe, merak gibi düşünce ve hisleri resim aracılığıyla dışa vurulur. Bu dışavurum her zaman açık ve anlaşılır bir biçimde olmaz. Büyük bir kısmı sembollerle ortaya çıkarken, bir kısmı da çok gizli olarak ifade edildiği için deşifre edilemez. Örneğin, çocuk kâğıda birbirine çok benzeyen iki daire çizer. Dairelerin ne olduğu sorulduğunda, birine ev diğerine ağaç diyebilir. Çocuk, bilişsel gelişimine ve motor olgunluğuna paralel olarak güzel ve anlamlı resimler yaptıkça görsel bir haz duyar. Çocuğun resim yapmasının temelinde, dürtüsel bir istek duymayla beraber beğenilme ve haz alma amacı da vardır. Bu nedenle resim yapma yeteneği olan çocuklar olumlu tepkiler aldıkça resim yapmayı sürdürürler ve ressamlığı da meslek olarak seçerler.
Resim yapma, çocuğun içselliğini simgelerle nesnel dünyaya kopyalama sürecidir. Bundan dolayı resim yaparken çocuğa müdahale edilmemelidir. Özellikle içsel çatışmalarını, ruhsal sıkıntılarını sözel olarak ifade edemeyen bireyler, olumsuz duygu ve düşüncelerini bilinçdışı eylemlerle ifade ederler. Sanatçıların en iyi eserlerini ruhsal buhranlar yaşadıkları dönemlerde vermelerinin temel nedeni budur. Resim yapmak, çocuğun düş gücünü geliştirici bir işleve de sahiptir. Resim yapan çocuk, yönlendirildiği veya çizgilerine çeşitli sınırlamalar getirildiği zaman düş gücü de sınırlandırılmış olur. Anne baba çocuğa resim yapma olanağı sağlamalı ve çocuğun yaptığı resimlerle ilgilendiğini gösteren davranışlar sergilemelidir. Yaptığı resimler çerçeveletip evin çeşitli yerlerine asılabilir ve yapılan resimlerle ilgili konuşmalar yapılabilir.

Resim, çocuk psikolojisinde olduğu kadar klinik psikolojide de önemli bir yere sahiptir. Klinik psikolojide hem tanı koymada hem de tedavi sürecinde çocuk resimlerinden yararlanılmaktadır. Ayrıca kişiliğin değerlendirilmesinde de resimlere başvurulmaktadır. Çocuk olumsuz deneyimlerini, bastırılmış isteklerini resim yoluyla dışa vurur. Bilinçaltında yatan ve çocuğa baskı yapan özlem ve dürtüler, sembollerle resme yansır. Sözel olarak anlatılamayan her şey, figüratif olarak ve çizgilerle ifade edilme olanağı bulur.
Annenin gülüp geçtiği bir resim, çocuğun dünyasında gerçektir. Unutulmamalıdır ki, çocuğun resimlerindeki her çizginin veya noktanın altında simgesel bir anlam olacak diye bir yargı yoktur; çünkü çizimlerdeki bazı desen ve figürler herhangi bir şeyi temsil etmeyebilir. Çocuk, o resmi ya güdüsel olarak yapmıştır ya da karşısındaki bir nesneyi bire bir taklit/kopya etmeye çalışmıştır. Çocuk resimlerinde genel değerlendirmelere varılabilecek kurallar yoktur. Sadece resimlere bakarak çocuk hakkında çeşitli yargılara varılamaz. Resimleri kahve falına bakar gibi resimleri yorumlayanlar hiçbir zaman doğru sonuçlara ulaşamazlar.

 

 

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz