NURULLAH AYDIN YAZIYOR… BİLİM; BİR ESERİ YOK AMA PROFESÖR

NURULLAH AYDIN YAZIYOR… BİLİM; BİR ESERİ YOK AMA PROFESÖR

ABD İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERE TÜRKİYE’NİN BEL BAĞLAMASI BİZİ ÜZÜYOR

ABD İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERE TÜRKİYE’NİN BEL BAĞLAMASI BİZİ ÜZÜYOR

MİLLETVEKİLİ NERGİS’DEN İL KADIN KOLLARINA ZİYARETİ

MİLLETVEKİLİ NERGİS’DEN İL KADIN KOLLARINA ZİYARETİ

KOCASİNAN BELEDİYESİNDEN EĞİTİME DESTEK

KOCASİNAN BELEDİYESİNDEN EĞİTİME DESTEK

2018’DE KAYSERİ’DE TEKLİ EĞİTİME GEÇMEYEN OKUL KALMAYACAK

2018’DE KAYSERİ’DE TEKLİ EĞİTİME GEÇMEYEN OKUL KALMAYACAK

ÇOCUK VE ÇOCUK GELİNLER
 • BEYHANASMA
  • BEYHAN ASMA
  • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
  • 28 Haziran 2016 - 14:15:47

Hakkında film ve diziler yapılmış, öyküler ve romanlar yazılmış, günümüzün, ülkemizin ve bölgemizin en önemli çocuk ve kadın sorunlarından biri olan ‘Çocuk Gelinler’ iç burkan ve birçok sorunu da beraberinde getiren toplumsal mesellerimizden sadece bir tanesidir.
Bu olgunun yasal, sosyal kültürel, ekonomik, sağlık ve psikolojik birçok boyutu bulunmaktadır. Bu anlamda çocuk gelin sorununun çözümünde bu özelliklerin göz önünde bulundurulması zorunludur. Yasal anlamda Medeni Yasanını öngördüğü hükümler dışındaki evliliklerin ve özellikle çocuk yaşta zorla yaptırılan evliliklerin yasal yaptırımlarının karalılıkla uygulanması zorunludur.
Çocuk yaşta yaptırılan evliliklerin, çocuğun cinsel istismarı kapsamında değerlendirilerek, azmettirenler olarak ailelerin ve failler olarak eşlerinin mutlaka yasal yaptırımlara tabi tutulması gerekmektedir.
Çocuk Koruma Kanunu, Ceza Yasası, Medeni Kanun ve diğer yasalardaki ‘çocuk’ ve ‘küçük’ kavramlarındaki farklılık ve karışıklıkların giderilmesi zorunludur.
Toplumda çocuk evliliğini meşrulaştırmak için yaptırılan imam nikâhının faillerinin mutlaka saptanıp cezalandırılması sorunun çözümünün önemli bir parçasıdır.
Toplumsal boyutuyla bu evliliklerin yapıldığı çevrelerdeki toplumsal duyarlılığı sağlamak için eğitimlerin yapılması zorunludur. Bu toplumsal duyarlılığın toplumun her kesiminde oluşturulması, konuya ilişkin görsel ve yazılı medyanın çalışmalarını yoğunlaştırması gerekmektedir.
Psikolojik boyutuyla bir travma olarak değerlendirilecek bu olgunun daha ayrıntılı çalışılmasının yararlı olacağı unutulmamalıdır. Çocukluk çağında yaşanan ‘cinsel istismarın’ toplumsal baskılarla ve sözde gelenek ve göreneklerle meşrulaştırılmaya çalışılması ayrı bir travmatik etki yarattığı uzmanlarca belirtilmekte.
Sağlık alanında kadınların yaşadığı kronik hastalıklar, biyolojik gelişimlerini tamamlamadan erken evliliğe zorlanmaları sonucudur. Çocuk gelin olgusunun özellikle alt sosyo-ekonomik gruplarda ekonomik karşılığı bulunmaktadır.
Başlık parası ve ‘evden bir boğaz eksilmesi’ ifadesi bu bakış açısının etkisini göstermektedir.
Kız çocuklarının okullaşma oranlarının en düşük düzeyde olduğu bu gruplarda bir yandan bu oranın artırılması sağlanmalı diğer yandan okul ile ilişiği kesilen okul çağındaki kız çocuklarının izlenmesi mutlaka dikkatle yapılmalıdır.
Mahallelerde çocuk gelinlere, çocuk gelin olgusuna ilişkin yasal yaptırımları gösteren afişler, duyurular ve özellikle ailelere yönelik toplantılar yoğunlukla yapılmalıdır.
Çocuk gelinlere ilişkin sosyal destek programlarının, kurumlarının ve bunun yanı sıra kadın merkezlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Bu çalışmalarda yer alan bireylerin “kadın bakış açısına” sahip olmaları, çalışmanın sağlıklı yürütülmesi açısından önemlidir.

 • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz