AGÜSPOR, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNİ KOLAY GEÇTİ

AGÜSPOR, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNİ KOLAY GEÇTİ

738602.TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NDAN.18.22.01.2018

738602.TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NDAN.18.22.01.2018

BAŞARILI SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

BAŞARILI SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

İSMAİL TAMER: DÜNYADA SÖZÜ DİNLENEN BİR TÜRKİYE VAR

İSMAİL TAMER: DÜNYADA SÖZÜ DİNLENEN BİR TÜRKİYE VAR

KEPSAŞ’TAN YARIYIL TATİLİNDE ANLAMLI PROJE

KEPSAŞ’TAN YARIYIL TATİLİNDE ANLAMLI PROJE

ÇOCUK VE KÜTÜPHANE
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 9 Mayıs 2016 - 17:47:19

Birer bilgi kaynağı olan kütüphanelerin toplumun kültür ve eğitim yaşamındaki katkıları yadsınamaz. Kütüphane kendi ortamlarında okuma olanağı bulamayan ve çeşitli nedenlerle okuma kaynakları sağlayamayanlar için özellikle önem taşımaktadır. Okul ve halk kütüphaneleri ile aile okuryazarlığı arasında doğal bir ilişki bulunmaktadır. Kütüphaneleri okuma kaynakları açısından öğrencilerin öncelikli kaynaklarıdır. Halk kütüphaneleri ile aile okuryazarlığı arasında doğal bir ilişki bulunmaktadır. Kütüphaneciler, literatür taramasından kitap paylaşımına ve geleneksel çeşitli hizmet ve etkinlikleri içeren aile okuryazarlığı programlarına kadar uzanan uzun bir tarihsel sürece sahiptir. Üniversite kütüphaneleri, okullarda ve halk kütüphanelerinde başlayan okuma alışkanlıklarının akademik yaşamda da devam etmesini sağlayan, bireylerin okuma alışkanlığı kazanmalarında destek olan önemli birimlerdir. Çocuklar bu destek sayesinde kazandıkları okuma alışkanlıkları ile her zorluğun üstesinden gelmeyi öğrenirler. Bilimin ilerlemesine, bilginin artmasına ve toplumların çağdaş düzeye gelmesine katkıda bulunacak çocuk ve gençlerin kitap okuma gereksinimini karşılamak, onları nitelikli kitaplarla buluşturmak, onlarda kitaba olan ilgiyi artırarak okuma kültürünün yerleşmesini ve kütüphane kullanma alışkanlığının oluşmasını sağlamak kütüphanelerin ve kütüphanecilerin sorumluluğudur. Kütüphane kullanma alışkanlığı, bireyin zihinsel gereksinimini karşılamak amacıyla bir kütüphaneyi sürekli ve düzenli olarak kullanması anlamına gelmektedir. Kütüphane kullanma alışkanlığındaki süreklilik ve düzenlilik kavramları genelde kütüphaneye gitme sayısı temel alınarak değerlendirilmektedir. Etkin kütüphane kullanımının olabilmesi için kütüphanelerde hizmet kalitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yardımsever ve güler yüzlü kütüphane personeli, zengin ve güncel bir derme (koleksiyon), uygun çalışma koşulları, ödünç kaynak alma olanağı ve kütüphanenin açık olduğu saatlerin uzun olması da kütüphane kullanma alışkanlığını artıran faktörlerdir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%86) kütüphaneye ödev konusunu araştırmak için gitmektedir. Bilindiği gibi bilimsel araştırmalara olanak tanımak, üniversite kütüphanelerinin birincil amaçları arasında yer almaktadır. Ayrıca çağdaş eğitim kurumlarında da, araştırma ödevlerini hazırlamak işlevi, çocukların temel görevleri arasında yer almaktadır. Bundan dolayı çocukların büyük bir çoğunluğunun kalıcı bir kütüphane kullanma alışkanlığına sahip oldukları söylenebilir. Öğrencilerin üniversite kütüphanesini kullanma sıklıkları (%96) göz önüne alındığı zaman, orta öğretim yıllarından (%39) üniversite yıllarına gelinceye kadar olan süreçte önemli bir ilerleme kaydettikleri söylenebilir. Çocukların aldıkları derslerin kütüphane kullanma alışkanlığına olumlu yönde katkısı bulunmaktadır (%79). Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun (%98), Erciyes Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin genel durumu (bina, donanım, hizmetler vb.) konusundaki memnuniyet düzeyleri yüksektir. Yaptığım çalışma sonucunda çıkan netice; Güçlü okuma alışkanlığına sahip çocukların akademik başarıları da yüksektir. Çocukların kitap okuma sıklıkları ile gelir düzeyleri arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Çocukların kitap okuma sıklıkları ile annenin ve babanın eğitim düzeylerine göre bir değişme göstermemektedir. Çocukların kitap okuma sıklıkları ile gelir düzeyleri arasında bir bağıntı bulunmamaktadır.  Güçlü okuma alışkanlığına sahip çocukların kütüphane kullanma sıklıkları da yüksektir.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz