YEMLİHA YOLU’NU KULLANAN SÜRÜCÜLERE UYARI

YEMLİHA YOLU’NU KULLANAN SÜRÜCÜLERE UYARI

BAĞLAMIŞ, “ AMACIMIZ ŞEHRİMİZE VE ÜLKEMİZE HİZMET ETMEK”

BAĞLAMIŞ, “ AMACIMIZ ŞEHRİMİZE VE ÜLKEMİZE HİZMET ETMEK”

YOL ÇİZGİLERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİNCE YAPILIYOR

YOL ÇİZGİLERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİNCE YAPILIYOR

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU

ERÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 4 BÖLÜMDEN 500 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

ERÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 4 BÖLÜMDEN 500 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

ÇOCUK VE YABANCI DİL BİLMENİN ÖNEMİ
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 25 Mayıs 2016 - 14:45:13

Yabancı dil bilmek, günümüzdeki en önemli yetkinliklerin başında gelmektedir. Hatta küreselleşen dünyanın ortak dili sayılan İngilizcenin yanı sıra, pek çok insan ikinci ve üçüncü yabancı dil konularında kendilerini geliştirmektedirler. Pekâlâ, yabancı dil konusuna bu kadar önem verilmesinin nedeni, sadece iletişim ve kültür hususu ile mi ilgilidir? Yoksa insanlar, çıkar ve ticari kaygılar doğrultusunda mı yabancı dil öğrenmektedirler?
Kendi iş alanlarında, özellikle uluslararası çalışmalara imza atmak ihracat ya da ithalat yapmak isteyen firmalar, alanlarında kendini geliştirmiş ve mutlaka yabancı dil bilen çalışanlar aramaktadırlar. Bu durum da, kişileri yabancı dil öğrenmeye itmektedir. Ticari faaliyet yapılacak olan ülkelere göre de değişiklik gösteren yabancı dil konusu, her sektörde kritik bir önem arz etmektedir. Rus bir firma ile çalışan Türk firması, mutlak suret ile Rusça bilen çalışanları ile yoluna devam etmek ister. Çoğu zaman ortak dil olan İngilizce kullanılsa da, ilişkilerin kuvvetlenmesi ve her türlü duygu ve düşüncenin doğru olarak karşı tarafa aktarılması sebebiyle, Rusça oldukça kritik bir unsur haline gelir. Bu bağlamda, müşteri ile ilişkisi çok olmayan mühendis ya da ofis elemanları gibi şirket çalışanlarının dahi, Rusça bilenler arasından seçilmektedir. Türk çalışanların, Türkiye’de yer alan yabancı ortaklı firmalarda çalışmaları için dil bilmelerinin zorunlu olması, her ne kadar çok üzücü ve trajikomik olsa da, çağımızın getirmiş olduğu, “bilginin hızlı ve doğru paylaşılması” unsurunun sağlanması adına bir zorunluluk niteliği taşımaktadır. Bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi bugün dünyanın her köşesine bilginin kolaylıkla ulaşmasını sağlamaktadır. Küresel gelişme toplumları etkileyerek, bilgi ve kültür aktarımını hızlandırmaktadır. Gelişen dünyada uluslararası iletişimi ve ilişkileri geliştirmek, bu rekabet ortamında gelişen teknoloji ve ticaretin dışında kalmamak için mutlaka dünyaya açılmak zorunludur. Bunun için her bireyin en az bir yabancı dil öğrenmesi gerekir. Ancak bu yabancı dili geliştirirken, kendi dilinin kültürel değerlerini de kaybetmemesi önem taşımaktadır. Bugün Türk eğitim sisteminde okullarda gençlerimize bir ya da daha fazla yabancı dil öğretilmektedir. Osmanlı devletinde Tanzimat döneminde dış ticaretin gelişmesiyle birlikte yabancı dil öğrenme gerekliliği de ortaya çıkmıştır. Küresel düzeyde ortaya çıkan bu gelişmeler hızlı bir şekilde toplumları etkilemekte ve bu sayede bir toplumda ortaya çıkan değişiklik diğer uluslara kolaylıkla geçebilmektedir. Bu süreç sadece bilginin akışını kolaylaştırmamakta kültür ve iletişim kalıplarının da toplumlar arasında transferini hızlandırmaktadır. Dünya üzerinde kültürlerarası iletişimi kolaylaştırmanın yolu ortak bir dil oluşturmaktan geçmektedir. Ülkeler arasında sınırların kalktığı, rekabetin hızlandığı, iletişim araçlarıyla anında her noktasına ulaşılan dünyamızda yabancı dil öğrenmenin gerekliliği ve zorunluluğu reddedilemez. Çünkü küreselleşen ve küçülen dünyamızda insanlar arası iletişim konuşarak ve yazışarak sağlanmaktadır. Bunun için her bireyin dünyada yaygın olarak konuşulan en az bir dili öğrenmesi gerekir. Ancak bu arada kendi öz dillerini, benliklerini, kültürlerini ve tarihsel birikimlerini de kaybetmeden çağa ayak uydurmaları gereği vardır. Dünyada ticari, haberleşme, teknolojik ve bilimsel düzeyde çağı yakalamak için yabancı dil öğrenmek önemlidir. Bugün dünyada en çok kullanılan eğitim, bilim ve haberleşme dili İngilizcedir. Bu yüzden öğrenilecek ilk dilin İngilizce olacağı düşünülebilir. Bunun yanında diğer ülke dillerini de öğrendikleri ölçüde bireyler daha çok imkân ve fırsatlardan yararlanabilirler. Her dil farklı bir kültüre açılan kapıdır. Özellikle medeniyetler arasındaki yoğun etkileşim diğer kültürleri de tanımamızı gerektirmektedir. Bu yüzden, bugün insanların büyük bir kısmı yabancı dil öğrenme gayretindedirler. Ülkemizde de bu anlamda yoğun bir öğretme ve öğrenme süreci yaşanmaktadır.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz