BY LOCK KULLANAN DOKTORA 6 YIL HAPİS

BY LOCK KULLANAN DOKTORA 6 YIL HAPİS

KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİ15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDI

KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİ15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDI

FETÖ’NÜN ASTSUBAYLARDAN SORUMLU MAHREM İMAMINA 10 YIL HAPİS

FETÖ’NÜN ASTSUBAYLARDAN SORUMLU MAHREM İMAMINA 10 YIL HAPİS

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE İNOVASYON SEMPOZYUMU TAMAMLANDI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE İNOVASYON SEMPOZYUMU TAMAMLANDI

FETÖ’NÜN KİTAP VE CD’LERİNİ YAKARAK İMHA EDEN KADINA HAPİS CEZASI

FETÖ’NÜN KİTAP VE CD’LERİNİ YAKARAK İMHA EDEN KADINA HAPİS CEZASI

DAVET
  • OSMANEFEKERE
    • OSMAN EFEKERE
    • OSMANEFKERE@kayserihakimiyet2000.com
    • 22 Şubat 2018 - 11:42:21

Tabiin ulemasından Sırrı Saktı, Allah ondan razı olsun. Bir gün talebesi olan Ebu El Gasım, Elcüneyde (Allah ondanda razı olsun) Ey Cüneyd: Mescide gitti insanlara nasihatte bulun dedi.
Cüneyd ise hocasına, ben konuşmak isterdim, ancak Allah’ın şu üç ayetinden konuşurum cevabını verdi. Sonra Cüneyd’in hocası Cüneyd’e, o ayet nedir? Bunun üzerine Cüneyd ayetleri hocasına şu şekilde sıraladı.
A-Birinci ayet, mealen (Siz Kitabı Okuduğunuz Halde, İnsanlara İyiliği Emredip Kendinizi Unutuyorsunuz) Aklınızı Kullanmıyoksunuz)Bakara:44).
B-İkinci ayet ise yine Mealen(Ben Size Men Ettiğim Şeyleri Kendim Yaparak Size Aykırı Davranmak İstemiyorum) Dud:88).
C-Üçüncü ayet ise Mealen (Ey İman Edenler, Niçin Yapmadığınız Şeyleri Söylüyorsunuz. Yapmadığınız Şeyi Söylemek, Allah Yanında En Sevilmeyen Bir Şeydir) saf;2,3).
Bunun üzerine şeyh (İmamı seyri saktı)sükût etti, talebe Cüneyd ise evine dönerek kendini uykunun kollarına atarak uyudu.
Ancak uykusunda olanlar oldu. Şöyle ki uykuda Cihan Sultanı Hz. Peygamber S,A.V. Efendimizi gördü, Hz. Peygamber, rüyasında Cüneyd’eye, “Ey Cüneyd niçin vaaz etmiyorsun, hemen mescide git insanları irşat et” emrini verdi. Hemen Ceneyd yatağından fırlayarak hocası (İmamı Sırrı Sagtı) ya giderek durumu ona anlatır, çünkü burada aynı niyet olduğu için, kalplerde birleşme meydana gelmiş olur.
Cüneydin hocası (İmamı Sırrı Saktı) Cüneyd’e, “Ey Cüneyd senin durumuna teacccüb ediyorum, zira sen insanlara vaaz etmek için Hz. Peygamberden izin mi alman gerekir?” Nihayet Cüneyd hemen mescidi gider vaaza başlar.
Medine halkı da mescidine vaaz var diye mescidi doldururlar.
Ancak mescide gelenler arasında, kendisine ulema süsü veren ve aynen ulemanın başlarına sardıkları sarık gibi sarık saran bir müşrikte vardı.
Bunun maksadı Mescid de vaaz veren Cüneyd’e bir takım sualler sorup, Cüneyd’inde bu suallerini cevaplandırmasını istiyordu.
Soru şu: “Ey Cüneyd, senden Hz. Muhammed’in şu mealdeki (Müminin FerasetinDEN Kork, Çünkü O Allah’ın Nuru İle Görür( Bakar) hadisini açıklamanı arz ediyorum” der. Oradaki (Mescid de) bulunan insanlar Cüneyd bunu nasıl bir anda cevaplandıracak diye taaccub ettiler. Tabi ki Mescide de bulunanların hiç birisi bu soruyu Cüneyde soranın bir müşrik olduğunu bilmezler. Ancak bütün gizliliklere vakıf olan Yüce Allah gaib bir ilimle soru soranın bir müşrik olduğunu. Cüneyd’e bildirir. Nihayet Cüneyd, soru soran kişinin sorusuna cevap olarak “Ey Kişi yukarıda arz edilen hadisin manası, sen bir kâfirsin” dedikten sonra “Kâfir olan kişi bu sözü duyar, duymaz imanla müşerref olmak için ilk sözü İslam’ın ilk şartı olan kelimei şehadeti (Eşhedüellailaheillallah Veeşhbdü Enne Mühammedem Abdühü Verasülühü) diyerek kendisini İslam’a teslim etmekle kurtuluşunu tutmuş olur.”
Yukarıdaki menkıbeden anlaşılıyor ki kişi daima bulunduğu toplantılarda hal ve hareketine sahip olması gerekir.
Yîne güzel bir deyim var “Evliyanın yanında kalbine, Âlimin yanında diline sahip olması gerekmektedir.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz