MELİKGAZİ BELEDİYESİNDEN ÖSYM TERCİH BÜROSU HİZMETLERİ

MELİKGAZİ BELEDİYESİNDEN ÖSYM TERCİH BÜROSU HİZMETLERİ

BAŞKAN ÇELİK’TEN “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

BAŞKAN ÇELİK’TEN “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

BAŞKAN ÇELİK İLE YATIRIM TURU

BAŞKAN ÇELİK İLE YATIRIM TURU

SERİ KATİL HAMDİ KAYAPINAR TUTUKLANDI

SERİ KATİL HAMDİ KAYAPINAR TUTUKLANDI

MİNİKLER BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I ZİYARET ETTİ 

MİNİKLER BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I ZİYARET ETTİ 

DOĞU VE BATI EDEBİYATLARINDA KADIN İMAJI-II
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 12 Mart 2018 - 13:42:54

Özellikle günümüzde Batı ve Doğu kavram zıtlarının çağrıştırdığı iki farklı medeniyetle birlikte meydana gelen; algılamada, düşünmede, değerlendirmede, karar vermede rol oynayan yetilerimizin bütünü olarak anlaşılmaktadır. Ve yine bu süreçlerin medeniyet içi yansımalarında ifadesini bulan duyular, bellek, arzular, çeşitli akıl yürütme biçimleri, güdüler, tercihler, kişilik özellikleri ve bilinç dışı gibi oluşumlarda görülür; düşünme, bilgi, niyet gibi oluşumlarla birlikte ele alınır. [Ana Britanica, zihin maddesi].
Batı-Doğu kavramları, iki şey; kültür, toplum, medeniyet arasında zihniyet farkını vurgularken farklı zihniyete mensup kişilerin eşyaya, tabiata ve insana bakışını izah etmesine hizmet eder. Burada farkı yaratan zihniyet tek tek bir araya ve yan yana gelen niteliklerle oluşmaz. En azından toplumda işaret edilen niteliklerin toplamlarından oluşmamaktadır. Bu niteliklerin bir kalıp içinde birbirleriyle ilişkiye sokulmasıyla elde edilen, yüzyılları aşan ve süreklilik kazandırılarak alışkı haline gelen kendi içinde tutarlı yapıların zihniyet ve kavram çözümlemesi ele alınarak diğer medeniyet adalarıyla kıyaslanabilir.
Bu genel sosyolojik çerçeveden insanlığa ait bilgiyi algılama ve kendine mâl etme ile ilgili farklı insan topluluklarını yalnız sunî olarak değil, tabii yolları takip ederek toplumların bilgi arkeolojilerinin yapılabileceğini de çıkarsamak kolaylaşmaktadır. Tabii yollardan kast ettiğim; insan ve tabiatına dair dinde, sanatta, felsefede toplumların içinde zaman içinde oluşan sosyal ve kültürel bakiyelerden hareketle objektifliğin en yakınından geçecek “durum tespitleri”dir. Toplumların kültür çantasında olan araç gereçlerin tespitiyle ve sayımıyla sınırlıdır. Antropologların “kültür-aşırı” yaklaşım dediği dışarıdan bir bakışı ve gözlemlemeyi ifade eder. Aynı kural, toplum içi bir eleştiriyi toplumuna yapabilecek dürüstlükte ve entelektüel kalibresi yüksek, değerlerini elverdiğince “askıya alabilen” aydın ve bilim insanlarınca da uygulanabilir.
Bir de sunî olarak adlandırabileceğimiz o medeniyete içerden ve dışarıdan bakarken toplumsal şart ve konjonktürün oluşturduğu o döneme eşlik eden sosyo-psikolojik, ekonomik ve siyasi şartlarla birlikte gelişen; bakışların etkisinde oluşan ikinci bir düzey daha vardır. Örneğin güçlü olduğu için dünya üzerinde haklı olduğunu söyleyen Batı medeniyet dairesi içinde yer alan toplumlar vardır. Diğer daireyse, mağdur oldukları iddiasını taşıyan Doğu medeniyetinde yer alan toplumlardan meydana gelmektedir. Mağdurların son birkaç yüzyılda sürekli Batı’nın fiziki saldırı ve kültürel baskısıyla Doğu toplumlarında oluşan infiallerin yine Doğu aydınının zihin dünyasında meydana getirdiği yansımalardan oluşan hatırı sayılır bir literatür oluşmuştur. Bu değerlendirmelerin suni ve duygusal yoğunluklu oluşları; daha çok mübalâğlı anlatım ve düşüncelerle şekillenmesinden kaynaklanmaktadır. Yoksa ileri sürülen her şeyin gerçek dışı olduğu biçiminde anlaşılmamalıdır. Doğu ve Batı medeniyeti içinde yaşayan insanları beyindeki iki yarım küreye benzetebiliriz. Ama bir farkla; hayal gücü yüksek, şüpheyi zihninden eksik etmeyen ve hatta vehim makinesi haline gelmiş bir insan beyinin iki yarım küresi olarak. İşte o zaman sunî bir üretim sonu ortaya çıkan literatüre iyi bir emsal bulmuş oluruz. Böyle bir beynin bazı gerçekleri tespitte isabet kaydederken bazılarını da çok yanlış değerlendirebileceğini göz önünden kaçırmamak durumundayız. Yirminci yüzyıl aydını, birçok tespitiyle tartışılmayan soru ve sorunları toplumunun gündemine getirirken diğer yönüyle de vehim makinesini andırır. Aşırılıkları ve isabet kaydettiği konular birbirinin içine geçerek girift bir hal almıştır.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz