AGÜ’DE TÜRKİYE-GÜNEY KORE ORTAK SEMPOZYUMU

AGÜ’DE TÜRKİYE-GÜNEY KORE ORTAK SEMPOZYUMU

NURULLAH AYDIN’IN KALEMİNDEN ABD-TÜRKİYE ANTLAŞMALARI

NURULLAH AYDIN’IN KALEMİNDEN ABD-TÜRKİYE ANTLAŞMALARI

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZDEMİR’E ÖZVATAN’DA YOĞUN İLGİ

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZDEMİR’E ÖZVATAN’DA YOĞUN İLGİ

ZEHİR TACİRİ İKİ KİŞİ YAKALANDI

ZEHİR TACİRİ İKİ KİŞİ YAKALANDI

MELİKGAZİ EMLAK VERGİSİ İÇİN VEZNELER HAFTA SONU AÇIK

MELİKGAZİ EMLAK VERGİSİ İÇİN VEZNELER HAFTA SONU AÇIK

DOSTOYEVSKY VE PANSLAVİSM -IV
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 5 Temmuz 2017 - 12:21:52

Stefan Zweig, Dostoyevsky’nin bir Orta Çağ rahibi kadar bağnaz ve dünyayı Rus emperyalizminin boyunduruğu altına sokacak kadar Panslavist bir milliyetçi olduğunu söyler. Ayrıca ona karşı bir haçlı seferi açılması gerektiğini, Dostoyevsky’nin savaş borusu çaldığını, Avusturya’nın ezilmesini; İstanbul’daki Ayasofya’nın üzerinden hilalin koparılıp çıkarılmasını; Almanya’ya haddinin bildirilmesini; İngiltere’nin yenilgiye uğratılmasını istemektedir.Papaz kıyafetinin altında, çılgınca bir kibirden ileri gelen bir emperyalizm gizlidir. Ama şu gerçekte özellikle belirtilmesi gerekirse, Türk entelektüel çevresi Dostoyevsky’nin Türk, İslam hatta Avrupa karşıtı olmasıyla onun romancılığını ve dünya edebiyatındaki yerini ayrı olarak değerlendirmiştir. Dostoyevsky’nin hemen hemen bütün eserleri şahsi hayat tecrübesiyle birlikte devrinin sosyal ve politik olaylarının tesirinde kaleme alınmıştır.
Bütün bu literatür çevrelerinde yazılıp çizilenlerle ve Rusya’dan gelen tehlike çanlarına rağmen, Sultan II. Abdülhamit’in prensibi, Osmanlı Devleti’ni barış içinde yaşatmaktı. Başlıca prensiplerinden biride denge ve tarafsızlıktı. 1877-1878 Türk-Rus Savaşı’nın .Türkiye’ye getirdiği büyük kayıpları görmesi sebebiyle, Sultan savaştan nefret ediyor, ihtilafları sulh ve diplomasi yoluyla çözmek istiyordu. Abdülhmadit’in dış politikada korkutma prensibi Panislamizm politikası etrafından kendisini göstermiştir. Panislamizm, II.Abdülhamit’in hem dış hem de iç politikasında çok önem taşır. Onun kadar Panislamist politika takip eden bir Sultan olmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun içine düştüğü yeni coğrafi, dini, etnik ve demografik yapı, dıştan karşılaştığı büyük baskılar bütün İslam dünyasının Batının sömürgesine girmesi ve bu dünya halkının Osmanlıya ümitle bakması için başlıca sebep olmuştur. Sultan II. Abdülhamit Panslavizm’e karşılık 1877-78 Türk-Rus Savaşı sırasında kendisini göstermiştir. Savaş başlayınca Kafkasya, Orta Asya ve Afganistan’a heyetler gönderen II. Abdülhamit burada bulunan Müslümanları Rusya’ya karşı ayaklanmaya çağırmıştır. Dünya Müslümanları Osmanlı-Rus savaşı ile çok yakından ilgileniyordu. Büyük Osmanlı İmparatorluğu yıkılırsa, dünya Müslümanlarının son derece önemsiz kalacağı, kimsenin onları dikkate almayacağı işleniyor, Türklerin zaferi için camilerde dualar ediliyor, yardımlar toplanıyordu.
Panislamizm konusunda Sultan’ın danışmanlarının tesirinde kaldığı kesindir. Bunların yanında, onu Türkiye’nin yeni şartları da yakından etkilenmiştir. II. Abdülhamit’in ilk yıllarında, kendilerine kurtarıcı olarak sarınan Kanuni Esası ve meclisi mebussan yani I. Meşrutiyet uygulaması Osmanlılık esasına dayanıyordu.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz