MELİKGAZİ BELEDİYESİNDEN ÖSYM TERCİH BÜROSU HİZMETLERİ

MELİKGAZİ BELEDİYESİNDEN ÖSYM TERCİH BÜROSU HİZMETLERİ

BAŞKAN ÇELİK’TEN “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

BAŞKAN ÇELİK’TEN “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

BAŞKAN ÇELİK İLE YATIRIM TURU

BAŞKAN ÇELİK İLE YATIRIM TURU

SERİ KATİL HAMDİ KAYAPINAR TUTUKLANDI

SERİ KATİL HAMDİ KAYAPINAR TUTUKLANDI

MİNİKLER BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I ZİYARET ETTİ 

MİNİKLER BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I ZİYARET ETTİ 

DRAMA EĞİTİMİNDE OYUN VE EĞİTİMDE DRAMA
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 11 Temmuz 2018 - 11:54:48

İnsanlar arası etkileşimdeki önemli eylemlerden biri de yaparak yaşayarak öğrenmedir. Yaşamla oyun arasındaki benzerlikler, ortak davranışların öğrenilmesini sağlar. Bu süreç ise eğitimde tiyatro ve yaratıcı drama çalışmalarında kendini gösterir.

Etkilere, beceri kazandırma, duyguların biçimlendirilmesi ve taklit eğitimin işlevlerindendir. Bunlar tiyatro ve yaratıcı dramanın da işlevleri arasında olduğundan bu iki disiplin pek çok noktada örtüşmektedir. Fakat yaratıcı dramanın, eğitimde tiyatro ile doğrudan benzerliği yoktur.

Yaratıcı dramada, yapılmak istenen her şey katılımcılar tarafından gerçekleştirildiği halde, tiyatroda, yazılı metnin alan uzmanı oyuncular tarafından, tekrarlara dayalı çalışarak izleyici karşısına çıkması beklenir. Ürünün ortaya çıkmasından çok, geçirilen yaşantılar ve süreç önemlidir. Başka bir deyişle yaratıcı drama uygulamalarını katılancılar gerçekleştirir, tiyatroyu ise çoğu zaman yazar, yönetmen ve oyuncular gerçekleştirir.

Yaratıcı drama etkinliği, drama yaşantısının somut olarak algılanması ile kişinin evrensel, toplumsal, ahlaksal ve soyut kavramları anlamlandırmasıdır. Dramanın, bireyleri yaratıcı kılmak için oyun, doğaçlama, oluşumlar, rol oynama, öyküden oyun kurma ve diğer süreçleriyle devreye girmesi eğitim – öğretimde yeni bir boyut oluşturmuştur.

Buna göre yaratıcı dramanın tanımı yeniden gözden geçirildiğinde yaratıcı drama bir sanat eğitimi alanı, bir öğretim yöntemi ve eğitsel bir disiplindir. Bireyin küme içinde yeni oluşumlara yönelmesi, uyguladığı davranışlarının öğrenmeye katkıda bulunması, toplumsallaşmasına yardımcı olacaktır.

Yaratıcı drama gerçek dünya ile kurgusal dünya ikilisinin etkileşiminden örülüdür. Bir eylem olmasının yanı sıra, düşünsel durumu da içerir. Oynayan kişi tarafından drama, gerçekmiş gibi duyumsanır ve gerçek duygular yaşanır. Ama öte yandan tüm bunların bir soyutlama düzleminde olması nedeniyle gerçekliğin coşkusu ikili bir biçimde duyulur.

EĞİTİMDE DRAMA

Psikologların çoğu eğitimde drama çalışmalarını sosyal yaşamdaki kuralları içselleştirme ya da sosyal yaşamın provası olarak görür. Bu oyunlar yoluyla gerçekleştirilen eğitimde drama çalışmaları, sosyal gelişimin de bir parçasıdır. Eğitimde drama çalışmaları kapsamında birey, sosyal davranış form ve örnekleri sayesinde, kendini tanıma ve empati geliştirme şansını yakalar. Ayrıca yaşamın provasının drama gibi kurgusal oyunlarda canlandırıldığını belirtmektedir.

Çocukların oyun yoluyla yaşamda başarısızlık, yalnızlık ve hayal kırıklığı gibi bir dizi karmaşık sosyal sorunlarla başa çıkmayı öğrenebileceklerini öne sürer. Psikologlar bu anlamda çocukları, hayali oyunları oynayarak yaşamlarındaki eğretilemeleri kavramaya teşvik etmeyi önermektedir.

Dramanın çocukların yaşamları için bir eğretileme olduğu savından hareketle, öğretmenin görevinin bu yaşantıları eğitsel açıdan anlamlı hale getirmek olduğunu ekler.  Bu noktada, öğretmenin sürece müdahalesini olağan karşılamakta, eğitsel açıdan öğretmene eğitimde drama çalışmalarına müdahale etme görevini yüklemektedir. Böylece eğitimde drama etkinlikleri, okulöncesi dönem dâhil, birçok eğitim kademesinde toplumsal yaşam için gerekli becerileri kazandırmada önemli bir araç durumuna gelmektedir.
Eğitim bireylerle ilgilenir. Eğitimde drama ise bireylerin kişilikleriyle ilgilenir. Bu nedenle daha fazla sorumluluk gerektirir. Eğitimde drama çalışmaları, eğitim kurumlarında en fazla sorumluluk gerektiren alanlardan birisidir. Okulöncesinde eğitimde dramayı kullanan öğretmenlerin, alanda iyi yetişmiş olmasının ve dramayı etkili kullanmalarının beklenmesi gerginlik yaratmaktadır.

Ayrıca, eğitimde dramanın amacının sanatçı yetiştirmek olmadığı bilinmelidir. Erken çocukluk döneminde eğitimde drama etkinliklerinin kullanılması, çocukları yaratıcı yolculuğa çıkararak, sosyal, bilişsel ve dilsel beceriler geliştirmelerine yardım edebilir. Eğitimde dramanın amacı bu anlamda dünyamızı anlamlı hale getirmek ve karmaşalarını çözmemize yardımcı olmaktır.
 

 

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz