ERÜ’DE 14. GELENEKSEL JAPON KÜLTÜR GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

ERÜ’DE 14. GELENEKSEL JAPON KÜLTÜR GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

KAYSERİ ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ’NDE JÜRİLER BELLİ OLDU!

KAYSERİ ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ’NDE JÜRİLER BELLİ OLDU!

UYUM İÇİNDE ÇALIŞMA VURGUSU

UYUM İÇİNDE ÇALIŞMA VURGUSU

SPOR’DA VEFA GECESİNİN 6.’SI 4 MAYISTA YAPILACAK

SPOR’DA VEFA GECESİNİN 6.’SI 4 MAYISTA YAPILACAK

ERÜ BASKETBOL TAKIMI NAMAĞLUP ŞAMPİYON

ERÜ BASKETBOL TAKIMI NAMAĞLUP ŞAMPİYON

EBUL A’LA EL MEVDUDİ’NİN HİCAB’I -2
  • İHSANGÖRÜCÜ
    • İHSAN GÖRÜCÜ
    • ihsangorucu@kayserihakimiyet2000.com
    • 22 Haziran 2017 - 12:14:55

Büyük Hind alimi-Bu gün Pakistan-Ebul A’la El Mevdudinin hicab kitabı muvacehesinde geçen yazımızda değindiğimiz konuya ehemmiyetine binaen bu yazımızda da devam ediyoruz inşaallah.
Sevgili kardeşlerim, derin tarihin tozlu sayfalarını tetkik edersek yazımızdaki iki meselede İFRAT ve TEFRİT’ in mübalağalı ve zincirleme tabir edilen tarzda sürgit devam ettiğini net şekilde görebiliyoruz ve şaşkına dönüyoruz. Bir yanda ANNE’ lik vasfıyla insanoğlunun varlığına sebep olan, ZEVCE sıfatıyla ve dünya hayatının inişinde ve çıkışında erkek için yol arkadaşlığı yapan KADIN, birdenbire HİZMETÇİ ve CARİYE derekesine düşürülmüş, adi bir ev eşyası gibi alınıp satılmış, bütün mülkiyet ve irsiyet hak ve hukukundan mahrum bırakılmış, günah ve mezelletin canlı hayaleti haline getirilmiş, insan gibi yaşamasına ve insani hasletlerinin gelişmesine asla izin verilmemiştir.
Alternatif bir bakışla göz attığımızda da aynı kadın büsbütün şişirilmiş, büyütülüp adeta ilaheleştirilerek göklere mübalağalı şekilde çıkarılıp, onun yüzünden binbir mezellet ihdas edilmiş, ahlaksızlıklar, düzensizlikler ve gayri nizamilikler ihdas edilerek doğal olan fıtratı bozulmuştur. Özellikle bu kadın kısmı seksüel arzulara, hayvani istek ve arzulara alet edilmiş, şeytanın yeryüzündeki ajanı haline getirilmiştir. Böylelikle kadının, layık olmadığı yapay büyütülmesine na mütenasip olarak insanlığın ahlaken düşüşü ve alçalışının zincirlemesinin devamına vesile olmuştur.
Tarafsız ve gözlemci pozisyonuyla bakan okur yazar kısmı bu duruma İFRAT ve TEFRİT diyoruz doğal olarak ve haklıyız.
Çünkü tarihi olayların ve problemlerin seyrü sülüküne insaf gözüyle bakıldığında hadiselerin seyri ve gelişimi dikkatle, ciddiyetle takip edilirse, bizim de işaret ettiğimiz gibi, açıkça müşahede edeceğimiz realite şudur:
Bir millet ya da kavim, ilkel hayattan medeniyete, şehirlerde yaşamaya ve toplumsal nizam intizam muvacehesinde hayat sürmeye geçiş yaptığında, bu milletin ve kavmin kadınları CARİYE ve HİZMETÇİ derekesine düşmekte ve erkeklerle bir arada yaşamaya koyulmaktadır.
Kısaca şu oluyor; bedevilik ve ilkel hayatta bile kadınların, ne de olsa bir HAK’ ları bir HUKUK’ ları vardı. Fakat -Sözümona- medenileşince, kent hayatına girince bunlar da yok olup gitmekte. Bu husus insanlık tarihinin şehadetiyle sabit. Kadın medeni takılmaya, şehir hayatı yaşamaya başlayınca bu hakları da gitmiştir.Bundan sonra ilerleme devri başladığı zaman, insanlığın bu kaybedilmiş parçasının hakları yeniden bahis mevzuu edilmiş, kadınların da erkeklerle aynı seviyeye getirilmesi hususunda ciddi çalışmalara girişilmiştir. Böylece, daha evvel vaki olan zararın telafisi için kadınların iş hayatına atılması tasarlanmıştır. Zararın telafisiyle birlikte bir takım tavizlerin de arka arkaya, bir birini takip ettiğini söylemek, elbette ki lüzümsüzdür. İş o hale vardı ki, KADIN HÜRRİYETİ davası, cemiyetin temelini teşkil eden aile nizamını sarstı.
Kadınların erkeklerle serbestçe düşüp kalkması, fuhşun çirkin tezahürlerine sebep olmuş, behimi arzulara, yemeğe ve içmeğe duyulan aşk ise milletin ahlaki kıymet değerlerini yıkmıştır. Bu çözülme ve alçakça yaşama tarzı, zihni, cismani ve maddi kuvvetlerin fesada uğramasıyla neticelenmiştir. İşte MİLLİ ve KAVMİ felaket…Zaten Perşembe’nin geleceği Çarşamba’ dan belliydi, olacağı buydu. Bahis mevzuu ifrat ve tefrit eksenli sapkın, fıtrata aykırı hareketlerden başka ne beklenebilirdi?

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz