HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

EDEBİYAT ÖĞRETİMİ VE EDEBİ ESER NASIL OLMALI?
 • BEYHANASMA
  • BEYHAN ASMA
  • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
  • 19 Şubat 2015 - 15:05:11

EDEBİYAT ÖĞRETİMİ VE EDEBİ ESER NASIL OLMALI? KLASİK EDEBİYAT BÜTÜN OKUL KADEMELERİNDE NİÇİN GEREKLİDİR?

Edebiyat, duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerin sanatlı olarak yazılı veya sözlü bir şekilde ifâde etme sanatıdır. Edebiyatla uğraşanlara edip denilmektedir. Ülkemizde, edebiyat ve Türkçe dersleri ayrı ayrı dönemlerde, çocuklara ders olarak verilmektedir. İlköğretimde (1.-8.sınıflar arası) Türkçe, lise döneminde (9.-11. sınıflar arası ) edebiyat dersleri öğrencilere verilmektedir. İki derste bu yanlış uygulama ile birbirinden kopmuştur. Çünkü Türkçe dersi ile dili öğreniriz, edebiyat dersi ile dili kullanmayı öğreniriz. İki derste de dil becerisini öğrencilere kazandırmak temel hedeftir. Klasik edebiyatımızı sadece fâilatünlerden ibaret saymak içine düşeceğimiz en büyük yanlışlık olmalı. Çünkü onda yedi yüzyıllık fikriyatımız, duygularımız, dilimizin gelişmişliği, milli benliğimiz, acılarımız, sevinçlerimiz vardır. Çocuklarımızın bundan mahrum olması, tarihleriyle, dilinin geçmişi ile bağının kopması ve hayal dünyalarının bir kutuya hapsolması demektir. Eski edebiyatımızı çocuklara öğretirken şu yanlışlıklar yapılmaktadır:
1- Söz sanatlarını öğrenciye ezberletmek,
2- Kâfiye düzenini öğrenciye öğretmek ,
3- Kalıpları öğrenciye ezberletmek,
4- Tek yönlü yorum yapmak gibi yanlış yöntemler takip edilmektedir. Bu ezberci anlayış, öğrencilerin edebiyattan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Hâlbuki daha faydalı olan bu kabiliyetler öğrenciye kazandırılabilir:
1- Öğrencilere, tahlil ve terkip kabiliyeti vermek,
2- Öğrenciye dünyayı ve insanlığı anlatmak ,
3- Öğrenciyi bir üslûba mâlik kılmak ,
4- Öğrenciyi başlı başına ve yardımsız çalışabilir hale getirmek,
5- Öğrenciyi bütün bu vasıf ve kıymetleriyle, mensup olduğu toplumu yükseltecek bir birey gibi yetiştirmek. Bu hedeflerin yanında öğrencinin anlama yeteneğini güçlendirme, hitap gücünü geliştirme, yazma becerisini ilerletme, değerli eserleri öğrenciye sunarak okuma alışkanlığı kazandırma, kelime servetini artırma, onların milli duygusunu güçlendirme, kültüründen haberdar bireyler yetiştirmek gibi özelliklerinde öğrenciye kazandırılması eğitimcinin temel hedefleri arasında olmalıdır. Bütün bu hedefler öğrenciye sadece yakınçağ edebiyatı ile kazandırılamaz. Öğrenciler eski edebiyatlarından da haberdar olmak zorundadır. Çünkü bir milletin edebiyatı milletin tarihi ile yaşıttır. Bu yüzden edebiyat, eski ve yeni tabirleri ile adlandırılmamalı ve eski edebiyatın zenginliklerinden öğrenciler haberdar edilmelidir. Edebiyatımızdaki her nakışta dilimiz, fikriyatımız, kültürümüz, bizi bu güne getiren ve yarına da taşıyacak olan değerlerimiz saklıdır. Bulwer Lython’ un “ Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku. Klasik edebiyat, yeni edebiyattır.” sözü klasik edebiyatın gerekliliğine işaret eder. Bundan hareketle okullarımızda, günümüz edebiyatının yanında, tarih çizgisi içerisinde Orhun Âbidelerine kadar olan, belgelenmiş edebiyatımızın seçili eserlerini öğrencilere sunmaya çalışmalıyız. Öğrencilere sunacağımız edebiyat eseri şu özellikleri taşımalıdır:
1- Eser öğrencinin ilgisine uygun olmalıdır. Bu öğrencinin edebiyattan zevk almasına yardımcı olur.
2- Eser öğrencilerin düzeyine uygun olmalıdır. Bu eserin anlaşılmasını kolaylaştırır.
3- Eser öğrenciye dil zevkini ve dil duyarlılığını kazandırmalıdır.
4- Eser, dört temel becerinin amaçlarına hizmet etmelidir.
5- Eser öğrencinin düşünce ufkunu ve hayal dünyasını geliştirmeye yönelik olmalıdır.
Edebiyat öğretiminde aşağıdaki yöntemler ve kurallar önem arz etmektedir:
1 – Her şeyden önce öğretmen edebiyatı iyi bilmeli ve Türkçeyi iyi konuşmalı,
2 – Öğretmen öğrencilerle iyi diyalog kurmalı,
3 – Soru cevap yöntemiyle öğrencilerin yorumlarını almalı ,
4 – Tümdengelim yöntemini kullanmalı,
5 – Grup çalışması yaptırmalı, roman inceleme, hikâye inceleme, şiir inceleme gibi aktiviteler burada gerçekleştirilebilir
6 – Oyunlaştırma ve drama yöntemini kullanmalı
7 – Öğretmen yazdırma ve kontrol etme gibi yöntemleri kullanmalı,
8 – Öğrenciyi merkeze almalı,
9 – Öğretmen, öğrencilerin yorumlarına yanlış da olsa değer vermelidir
10 – Öğretmen öğrencilere seviyelerine uygun eserler tavsiye etmelidir
Sonuç olarak şunu belirtmeliyiz ki, edebiyat bir bütünlük içerisinde öğrenciye sunulmalıdır. Edebiyat öğretmeni edebiyat dersini dört temel beceriyi geliştirmek için bir araç olarak görmeli ve ona göre öğretimi kolaylaştırıcı yöntemlerden faydalanması gerekir. Edebiyat, bir dil ürünü olduğu için dil öğretiminde hak ettiği yeri almalıdır.

 • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz