SÜPER LİG KULÜPLERİNE ‘VAR’ EĞİTİMİ VERİLİYOR

SÜPER LİG KULÜPLERİNE ‘VAR’ EĞİTİMİ VERİLİYOR

MELİKGAZİ’DE ÖNCELİK; SERİ, GÜVENLİ VE AKIŞKAN ULAŞIM

MELİKGAZİ’DE ÖNCELİK; SERİ, GÜVENLİ VE AKIŞKAN ULAŞIM

PALANCIOĞLU YOL ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

PALANCIOĞLU YOL ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

ANILARLA YOLCULUK

ANILARLA YOLCULUK

İÇ ÇAMAŞIRINDA UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN ZEHİR TACİRİNE 8 YIL 4 AY HAPİS

İÇ ÇAMAŞIRINDA UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN ZEHİR TACİRİNE 8 YIL 4 AY HAPİS

EĞİTİM VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 2 Nisan 2015 - 16:02:50

Öğrencilere yaşadıkları dünyayı sorgulayan bir zihinsel alışkanlık kazandırmak, onları çeşitli etkileri kendi başlarına değerlendirecek biçimde donatmak zorundayız.

Bunun yolu ise eleştirel ve düşünsel eğitiminden geçer. Birtakım tutum ve davranışlar eğitim yoluyla geliştirilebilir mi? Ya da kaliteli eğitim demokratik tutum ve davranışlara sahip bireyleri yetiştirmeyi de içerir mi? Bir nüfuz analizi yapılsa, demokrasiyi benimseyip davranış haline getirenlerle getirmeyenlerin eğitim düzeyleri karşılaştırıp bir sonuç çıkarılabilir mi?

Çağdaş eğitim sistemlerinden beklenen, sisteme alınan her bireyin kaliteli bir eğitim sürecinden geçirilerek, bağımsız düşünebilen, ön yargısız, hoşgörülü bireyler yetiştirmektir. Sistemimizde geçmişten gelen bilgiyi, kuralı vb. davranışların kazandırılmasına ilişkin becerileri içeren bilgi kalıplarının ezberletilmesi alışkanlığı bireyleri düşündürmekten alıkoymuş, böylece düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyi beceremeyen, sloganlarla konuşan bir insan tipi oluşturmuştur. Demokratik tutum kazandırmanın en etkili yollarından biri olarak düşünme eğitimi üzerinde durmak gerekir. Öğrencilere yaşadıkları dünyayı sorgulayan ve sağlıklı değerlendirmeler yapabilecek bir zihinsel alışkanlık kazandırmak, onları çeşitli etkileri kendi başlarına değerlendirecek biçimde donatmak zorundayız. Bunun yolu ise düşünme eğitiminden geçmektedir.

Bir kısım eğitimciler arasında, düşünme becerilerinin özel olarak hazırlanmış programlarla geliştirilebileceği inancı hâkim olmakla birlikte, öğrencilere kazandırılması beklenen düşünce becerilerinin ve dolayısıyla demokrasi bilincinin bağımsız bir programdan çok ders konuları işlenirken, düşünmeye yönlendirecek yapılandırmacı yöntemlerle kazandırılmasının daha etkili olduğu açıktır. Bu çalışmaların sadece öğrenciler üzerinde değil, yetişkin eğitiminde de etkili olduğu görülmüştür. Düşünme sürecinde; temel düşünme becerilerini kullanarak kişisel bir düşünme geleneği oluşturabilen, bu geleneği dil ve düşünme bağlantısı kurarak bir yaşam becerisine dönüştürebilen, farklı düşüncelere saygı duyan bireyler yetiştirmektir. Okul eğitimi yapılandırırken, eğitim müfredatını düşünme eğitimini kapsayacak şekilde yapılandırmak ve tüm öğrenme-öğretme faaliyetlerini bu anlayışla uygulamak öğrencilere düşünme becerisini dolayısıyla demokratik tutum geliştirmesini sağlar. Bu yöntemle eğitilen öğrenciler; düşünme eylemi üzerine düşünmeleri, kendi düşünme yollarının farkına varmaları, düşünmenin geliştirilebilen bir beceri olduğunun farkına varmaları, farklı düşüncelere saygı duymaları, düşünürken millî, manevi ve evrensel değerleri gözetmeleri beklenir.

Eğitim faaliyetlerinde eleştirel düşünme; yargıda bulunmayı, ölçüt belirleme ve kullanmayı, kendi kendini düzeltme ve bağlama, içeriğe duyarlılığı da içermelidir. Sorgulamanın her sonucu bir karar, bir yargılamadır. Yargıda bulunma, karar verme eleştirel düşünmenin temel özelliğidir. Tutarlı bir şekilde yargılamalarda bulunulduğu sürece akıllıca davranıldığı ve düşünüldüğü söylenebilir. Düşünme şeklimiz günlük hayatımızda genellikle eleştirel değildir. Bundan dolayı düşüncelerimiz ortamdan ortama, cemiyetten cemiyete, konuya duyulan ilgiye hatta doğruluk, geçerlik ve imkânlara göre hatalı olabilir. Eleştirel düşünme kendi düşünmemiz üzerine de düşünmemizi sağlar. Gerçek hayatta demokratik tutumu benimsemenin ön şartı eleştirel düşünme becerisini kazanmakla mümkündür. Ancak bu beceri `yaratılanı yaratandan dolayı hoş görme` felsefesi ile harmanlandığında ortaya insan ürünü her şeye eleştirel bir yaklaşım sergilerken sonuçta insanı da hoş görebilme becerisini ve dolayısıyla alışkanlığını kazandırabilir. Hem hoş görülü olmak hem de eleştirel bir yaklaşım sergileyebilmek bizi olaylar karşısında demokratik bir tutum geliştirmemize yardımcı olabilir. Bütün bu tutum ve davranışlar tüm eğitsel faaliyetlerin yapılışında ki tarz ile ilgilidir. Okulun yönetilme biçimi, sınıf yönetimi, derslerin ve dolayısıyla müfredattaki kazanımların öğrencilerde birer beceri haline getirilme sürecinde izlediğimiz yol ve yöntemler, okul ortamında demokratik bir iklim oluşturur. Bu iklim içerisinde yetiştirilen öğrenciler ortamdan etkilenir, etkileme davranış değişikliği oluşturur. Davranışlara olumlu yönde, zorlama olmadan etkileme sürecinin etkililiğinden etkilenerek istendik yönden olacağından mezunlarımız hayata atılırken, eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, aynı zamanda hoşgörülü olarak yetiştiğinden, karşıt düşüncelere hoşgörülü yaklaşmayı bilir ve demokratik yaşam biçimini davranışa dönüştürmüş olur.

 

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz