CANIMIZ VE MALIMIZ SİZE EMANET

CANIMIZ VE MALIMIZ SİZE EMANET

ERCİYESSPOR VE ŞEKERSPOR KAPANDI

ERCİYESSPOR VE ŞEKERSPOR KAPANDI

NURULLAH AYDIN YAZIYOR… KİŞİLİKLER VE YAŞAM ANLAYIŞLARI

NURULLAH AYDIN YAZIYOR… KİŞİLİKLER VE YAŞAM ANLAYIŞLARI

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN TAHTA AT

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN TAHTA AT

İŞKUR VE OSB “İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” İMZALADI

İŞKUR VE OSB “İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” İMZALADI

EĞİTİMCİLERİN EMPATİK VE ELEŞTİREL DÜŞÜNMELERİ
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 1 Kasım 2015 - 16:07:34

Eğitim, birey ile onun içinde yaşadığı sosyal çevre arasında oluşan bir süreçtir. Eğitim sırasında birey, içinde yaşadığı toplumun verdiği kültürü anlamak, o toplum içinde istenen ve geçerli olan davranışları kazanmak zorundadır. Her toplum kendisini oluşturan bireylerin, toplumu geliştirerek devam ettirecek özellikleri kazanabilecek şekilde yetişmelerini ister. Bunun için, önce toplumun bireylerde bulunmasını istediği özellikler belirlenir, sonra bunlar bireylere eğitim yoluyla aktarılmaya çalışılır. Son yıllarda daha fazla önem kazanmasıyla empati ve eleştirel düşünme kavramları eğitim programındaki beceriler arasında yer almış ve birçok araştırmanın konusunu oluşturmuştur. Toplumda sağlıklı iletişimin gerçekleşmesi ve olayları olduğu gibi kabul etmeyip, sorgulayan ve araştıran bireylerin yetiştirilmesinin önemi sebebiyle bu kavramların eğitim programında da olması bir zorunluluk haline gelmiştir.
Bu becerilerin öğretilmesi ve topluma nitelikli bireyler yetiştirilmesi eğitimcilerin görevidir. Eğitimcilerin ise değişen dünyaya ayak uyduracak, nitelikli insan yetiştirebilmesi için kendilerinin bu bilgi ve becerilere sahip bireyler olmaları gerekmektedir. Bu becerilerin geliştirilmesini sağlayacak olan eğitimcilerin eğitimleri süresince bu becerilere sahip olmaları beklenir. Bu nedenle eğitici yetiştirilmesinde, eğitimci adaylarının ne düzeyde bu bilgi ve becerilere sahip olduklarının belirlenmesi önem kazanmaktadır. Danışma ortamlarının yanı sıra günlük yaşamın hemen her kesiminde empatik anlayış, insanları birbirine yaklaştırma, iletişimi kolaylaştırma özelliğine sahiptir. İnsanlar, kendileriyle empati kurulduğunda, anlaşıldıklarını ve kendilerine önem verildiğini hissederler.
Diğer insanlar tarafından anlaşılmak ve önem verilmek ise, bizi rahatlatır; kendimizi iyi hissettirir. Günümüz bilgi toplumunda her gün sınırsız bilgi kaynağıyla bombardımana tutulan insan, hangi bilginin doğru olduğunu anlamakta ve seçmekte zorlanmaktadır. Sorgulama, araştırma, karar verme becerilerine sahip olmak toplumda yaşamanın gerekliliği haline gelmiştir. Bu nedenle, gelişen topluma uyum sağlamak eleştirel düşünen bireylerin yetiştirilmesiyle mümkündür. Bu beceriler uygun eğitim ortamının sağlanmasıyla mümkün olabilir. Bu amaçla eğitim-öğretim programının etkili bir şekilde uygulanması eğitimcilerin bu konudaki becerileriyle mümkündür. Yıllarca ezberci eğitim anlayışıyla görev yapan eğitimcilerin, programdaki değişiklikleri kolay benimseyip uygulamaları pek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle iyi sonuç alınması ve programın uygulanması için, görev yapan eğitimciler için hizmet içi eğitim, göreve henüz başlamamış eğitimci adayları için bu amaçla hazırlanmış derslere ihtiyaç vardır.
Empati ve eleştirel düşünme becerilerinin öğretimi konusunda eğitimcilere büyük görevler düşmektedir. Eğitimcilerin ise bu becerileri öğretebilmeleri için öncelikle kendilerinin sahip olmaları ve anlamaları gerekmektedir. Bu nedenle eğitimci yetiştirilmesinde, adaylarının hangi düzeyde bu bilgi ve becerilere sahip olduklarının belirlenmesi gerekmektedir. Adayların hangi düzeyde eleştirel düşünme ve empatik eğilime sahip olduklarını belirlemek, eğitim kurumlarının nasıl daha nitelikli eğitimci yetiştirecekleri konusunda fikir vermesi açısından önemlidir. Eğitimcilerin empatik ve eleştirel düşünme eğilimleri ile ilgili araştırmalara rastlanmakla birlikte, empatik eğilimleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelendiği herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle empatik ve eleştirel düşünme eğilimleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını ortaya çıkarması açısından önemlidir.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz