HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

ELEŞTİREL DÜŞÜNCEDE ELEŞTİREL OKURYAZARLIK
 • BEYHANASMA
  • BEYHAN ASMA
  • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
  • 16 Nisan 2015 - 16:59:33

Anadili öğretimi çerçevesinde Türkçe derslerinin temel amacı öğrencilerin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmektir. Bu becerilerin geliştirilmesinde kullanılan uygulama, yöntem, teknik ve etkinliklerin geçerliliği, eğitim ve öğretime katkısı her zaman sorgulanmış ve bu uygulamalar geliştirilmeye çalışılmıştır.

Okunan her metin, yapılan her etkinlik öğrencinin temel dil becerilerini geliştirmesi için kullanılmıştır. Ancak yapılan araştırmalara ve içinde bulunduğumuz eğitim ortamına baktığımızda becerilerin kazandırılmasında bazı eksikliklerin olduğu anlaşılmaktadır.

Bu eksiklikleri gidermek amacıyla farklı yaklaşım ve kuramlardan yararlanılması gerekmektedir. Türkçe derslerinde de farklı bir kuram olarak eleştirel okuryazarlık kuramından yararlanılması uygun olacaktır. Özgür, demokrat, eşitlik ve adalet kavramlarına değer veren bireyler yetiştirmek isteyen eleştirel okuryazarlık, eleştirel pedagojinin sınıf ortamına taşınmış halidir. Sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yönleriyle birlikte bireylerin ve öğrencilerin okuma ve yazma kavramları içerisinde dönüt vermesini ve eleştirmesini içeren bir yapıdır.

Eleştirel okuryazarlığa göre okuryazar olmak, sadece harfleri tanımak değil, sözcükleri ve dünyayı anlamaktır. Alan yazın taramasında ABD, Kanada ve Avustralya’da ana sınıfından üniversiteye kadar eğitim ve öğretim ortamlarında kullanılan bir okuryazarlık çeşidi olarak karşımıza çıkan eleştirel okuryazarlığın daha çok dil öğretimi dersleriyle birlikte işlendiği tespit edilmiştir. Dil sanatları sınıfında belirli ilke, yöntem, teknik ve sorular çerçevesinde yapılan eleştirel okuryazarlığın, dil öğretimi derslerine olumlu katkı yaptığı belirlenmiştir.

21. yüzyılda yaşam boyu öğrenme için eleştirel okuryazarlık becerilerinin kazandırılmasının önemli olduğunu belirtmek gerekmektedir. Günümüzde öğrenciler internet ve bilgisayar ortamında sürekli akan bilgi ve fikir deneyimi içerisindedir. Online, basılmış, elektronik oyunlar ve kitle iletişim araçları yoluyla küçük sınıflardaki çocuklar, sürekli genişleyen metin türleriyle karşılaşmaktadır. Eleştirel okuryazarlık, öğrencileri tüm yazılı, görsel, grafiksel, elektronik ve medya metinlerini inceleyip değerlendirebilmeleri için gerekli donanıma ulaştırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler metnin kökeni ve amacı hakkında anlamlı sorular sormayı, diğer bakış açılarını keşfetmeyi, sonuçlar üretmeyi ve gerekli eyleme geçmeyi öğrenmektedirler. Öğrenciler; dikkatlerini nereye yönlendireceklerine, mesajları nasıl yorumlayacaklarına ve bu mesajları nasıl uygun bir şekilde kullanacaklarına karar vermek için eleştirel okuryazarlık becerilerine ihtiyaç duymaktadır.

Eleştirel okuryazarlık ve ilkeleri, eğitimi, , strateji ve sorularının rehberliğinde eleştirel okuryazarlığın Türkçe derslerindeki yeri ve öneminin açıklanması amaçlanmıştır. “Eleştirel okuryazarlık nedir?”, “Eleştirel okuryazarlık eğitimi nasıl yapılır?”, “Eleştirel okuryazarlığın Türkçe derslerindeki yeri ve önemi nedir?” sorularına cevap aranmıştır. Türkçe eğitiminde yeni ve farklı bir yaklaşım olarak eleştirel okuryazarlık eğitimi ile Türkçe derslerinin ilişkilendirilmesine yönelik bu çalışmanın anadili öğretimi alan yazınına katkı sağlayacaktır.

 

 

 • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz