MELİKGAZİ BELEDİYESİNDEN ÖSYM TERCİH BÜROSU HİZMETLERİ

MELİKGAZİ BELEDİYESİNDEN ÖSYM TERCİH BÜROSU HİZMETLERİ

BAŞKAN ÇELİK’TEN “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

BAŞKAN ÇELİK’TEN “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

BAŞKAN ÇELİK İLE YATIRIM TURU

BAŞKAN ÇELİK İLE YATIRIM TURU

SERİ KATİL HAMDİ KAYAPINAR TUTUKLANDI

SERİ KATİL HAMDİ KAYAPINAR TUTUKLANDI

MİNİKLER BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I ZİYARET ETTİ 

MİNİKLER BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I ZİYARET ETTİ 

GELENEKSEL EĞİTİM VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE PEDAGOJİSİ
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 17 Nisan 2015 - 18:19:16

Geleneksel eğitim anlayışı uzun zamandan beri bir takım eleştirilere uğramaktadır. Bu eleştiriler genellikle geleneksel eğitim anlayışının daha çok öğrencilerin biçimlendirilmesi anlayışına dayandığı yönündedir. Geleneksel eğitim anlayışında eğitimin tanımı ve uygulaması daha çok davranışçı yaklaşıma göre yapılmaktadır. Buna göre eğitim, istendik yönde davranış değiştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Yani eğitim bir biçimlendirme sürecidir.

Eğitimin tanımında yer alan davranış değişikliklerin öğrencileri eleştirel düşünme gücünden uzaklaştıran değişiklikler olduğu iddia edilmektedir. Bu anlayışta öğrencilerin biçimlendirilmesinin yanında “istendik” davranış değişikliğinin kimin istediği değişiklik olduğu da tartışmaların merkezine oturmaktadır.

Örneğin radikal eğitimin savunucuları arasında olan ve okulsuz toplumu savunan ve zorunlu eğitime karşı çıkan okulların egemen bir elit sınıfın çıkarları adına halkın ahlak ve toplumsal inançlarını şekillendiren bir araç olduğunu savunmaktadır.

Aslında bu nokta özgürlükçü eğitim uygulamalarını savunanların üzerinde durduğu en temel konulardan biridir. Onlara göre devletin denetimi altındaki okullar ve bu okullarda okutulan eğitim programları, eğitim sistemi aracılığı ile kaçınılmaz olarak egemen güçlerin buyruklarına körü körüne boyun eğecek, uysallaştırılmış ve tek tipleştirilmiş vatandaşlar yetiştirmektedir.

Oysa eğitim, biçimlendirmenin değil özgürleşmenin aracı olmalıdır. Bu anlamda genel olarak özgürlükçü pedagoji kuramcıları eğitimi, insanlaşmanın bir aracı olarak görmektedir. Özgürlükçü pedagoji olarak sınıflanan akımlardan biri de eleştirel pedagojidir. En genel anlamıyla eleştirel pedagoji, eğitim sorunlarını tartışan bir eğitim yorumu olarak düşünülebilir.

Eleştirel pedagoji, özde eğitimin ne olduğu ile ilgili sorgulamalar ve yapılan tanımlar etrafında örülmüş bir projedir. Dolayısıyla eleştirel pedagojide önemli olan, çoğu kez görmezlikten gelinen; yaptıklarımızı neden yapıyoruz ve niçin bilinen geleneksel yollarla yapıyoruz?, devlet eğitim-öğretimi kimin çıkarına hizmet ediyor? Gibi sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda örgütlenmiş bir olgudur.

Bu anlamda eleştirel pedagoji eğitim ve toplumsal kurumlar arasındaki ilişkileri ve ortaya çıkan sorunları felsefi, sosyolojik, ideolojik ve politik boyutlarıyla tartışan bir kuramdır.

Eleştirel pedagojinin amacı; öğretmenlerin ve öğrencilerin kuram ile uygulama, eleştirel çözümleme ile sağduyu, öğrenme ile toplumsal dönüşüm arasındaki ilişkiyi etkin olarak sorgulayabilecekleri, tartışabilecekleri bir ortam yaratma hedefiyle eğitsel uygulamaları dönüştürmek ve okulları bu amaç için dönüştürmektir.

Eleştirel pedagojide esas ilke; bilgi ve iktidarın her zaman tartışılabilir, hesap sorulabilir ve eleştiriye tabii olgular olarak kabul görmesidir.

Bu sorgulama sürecinde yapılması gerekenlerden biri de, mevcut düzeni meşrulaştıran araştırmalardan daha çok düzeni sorgulayıcı araştırmalar yapmaktır. Bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturan öğretmen adaylarının da hem şu an öğretmen adayı olmaları hem de geleceğin öğretmeni olacak olmaları açısından görüşleri çok önemlidir.

Eleştirel pedagojiye inanan eğitimci, özgürlükçü bir eğitimcidir. Dolayısıyla özgürlükçü öğretmenler yetiştirebilmek için öncelikle onların mevcut eğitim sistemini ne kadar tanıdıklarının ve eleştirel pedagoji ilkelerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

 

 

 

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz