AGÜ’DE TÜRKİYE-GÜNEY KORE ORTAK SEMPOZYUMU

AGÜ’DE TÜRKİYE-GÜNEY KORE ORTAK SEMPOZYUMU

NURULLAH AYDIN’IN KALEMİNDEN ABD-TÜRKİYE ANTLAŞMALARI

NURULLAH AYDIN’IN KALEMİNDEN ABD-TÜRKİYE ANTLAŞMALARI

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZDEMİR’E ÖZVATAN’DA YOĞUN İLGİ

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZDEMİR’E ÖZVATAN’DA YOĞUN İLGİ

ZEHİR TACİRİ İKİ KİŞİ YAKALANDI

ZEHİR TACİRİ İKİ KİŞİ YAKALANDI

MELİKGAZİ EMLAK VERGİSİ İÇİN VEZNELER HAFTA SONU AÇIK

MELİKGAZİ EMLAK VERGİSİ İÇİN VEZNELER HAFTA SONU AÇIK

GÜNÜMÜZÜN CİHADI
  • OSMANİKİNCİ
    • OSMAN İKİNCİ
    • osmanikinci@kayserihakimiyet2000.com
    • 12 Şubat 2018 - 10:53:41

Cihad, kelime olarak “cehd” ten gelmektedir. Çabalamak, didinmek ve bütün gücüyle gayret etmek anlamlarına da gelir. Cihad, değişik şekillerde tarif edilmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir: cihad, Allah’ın adını yüceltmek, dini yaymak için düşmanla, şeytanla, nefisle ve uğraşılması gereken her şeyle savaşmaktır. Veya cihad, Allah yolunda, onun uğrunda; mal, can ve tüm vasıtalarla çalışarak elden gelen gayreti sarf etmektir. Diğer taraftan cihad denilince, akla hemen ok; kılıç, top, tüfek, tank ve füzelerle yapılan savaşlar gelir. Şüphesiz cihad sadece bunlardan ibaret değildir.

CİHADIN KAPSAMI

Cihad, yukarıdaki tariflerden de anlaşılacağı gibi kültürel, sosyal, ekonomik, siyasi ve savaşı içine alan genel bir terimdir. Cihad, Allah yolunda mali harcamayı, İslam’ı tebliğ etmeyi ve öğütlerde bulunmayı da kapsamaktadır. Bu bakımdan cihad etmek farz kılınmıştır. Cihadın farz kılınmasında birçok hikmetler vardır. Müslümanlar cihad ile Müslümanların ve tüm insanlığın can ve mal güvenliğini korumak yeryüzünden zulüm ve karanlığı kaldırarak adaleti ve hakkın hâkimiyetini geçerli kılmak için meşru kılınmıştır. İslam, harbi yani askeri harekâtı, en son çare olarak görmektedir. İslam harp hukukuna göre; cihad bazı şartlarda farz-ı ayin, bazı şartlarda ise farz-ı kifayedir. Mesela genel bir seferberlik halinde devletin yapacağı cihad çağrısı davetine icabet etmek farz-ı ayindir. Normal şartlarda bir kişinin askere gitmesi ve vatani görevini yapması ise farz-ı kifayedir. Genel olarak cihad, üç türlü yapılır. Mal ile yapılan cihad, can ile yapılan cihad ve dille yapılan cihaddır.

AYETLER IŞIĞINDA (MEALİNDE) CİHAD ETME

1- “ Allah yolunda hakkıyla cihad edin” (Hac suresi , 22/78)

2- “Gerek ağır, gerek hafif kuvvetlerle savaşa katılın. Mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin ki kurtulasınız” (Tevbe suresi, 9/41)

3- “Ey insanlar! Allahtan sakının, Allah’a ulaşmak için vesileler arayın ve Allah yolunda cihad edin.” (Maide suresi 5/35)

4- “Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve insanlara karşı en güzel bir şekilde mücadele et. ”( Nahl suresi 16/28)

Evet, yukarıdaki ayetlerde görüldüğü gibi Müslümanlar cihada çağrılmış ve bu sorumluluk herkese yüklenmiştir. Buradaki cihad çağrısı müslümanın sahip olduğu manevi değerleri, İslam ın güzelliklerini ve ayrıcalıklarını başkaları ile paylaşılması, bilmeyenleri ise bundan haberdar etmektir. Bu çağrı görevi mutlak olup kadın ve erkekleri ortaklaşa cihad etmeye katılma görevi emredilmiştir. Allah yolunda kadınlarında savaşmakla emredilmiş olduğu, canı ve malı ile bu cihadı yapması hiçbir ayrım yapılmadığını göstermektedir.

GÜNÜMÜZÜN CİHADI

Günümüzün cihadı daha çok manevi cihadın yapılmasına yönelmiş bu cihadın kılıçları ise ilim, fikir, ekonomik, siyasi, diplomatik, kültürel, yumuşak güç kullanımı dil ve kalemle yapılan özellikler arz etmektedir. Cihad ,her devirde devam edecektir. İslam büyükleri, mezhep imamları, devlet adamları ve aydınlar, ilim ve fikir cihadını hep sürdüre gelmişlerdir. Bunlar İslam’ın evrensel değerlerini, prensiplerini yaşayarak ve ispatlayarak ortaya koymuş, küfrün ve kâfirlerin çürük direklerini ve söylemlerini ilmen ve fikren yıkmışlardır. Cihadların en faziletlisi insanları kazanma sanatındadır. Zaten İslam’ın ana hedefi de, insanları öldürmek değil, aksine diriltmek ve yaşatmaktır.

BARIŞ İSTEYEN SAVAŞA HAZIR OLMALI

Sözün bittiği noktada savaş şart olabilir. İşte bu noktadan hareketle savaş gelip çatmadan her türlü hazırlığı yapmak, her savaş enstrümanıyla harbe hazır olmak şarttır. Çünkü bu hazırlık düşman üzerinde “caydırıcı etki” yapar. Allah kur-an ‘ı kerimde bu konuda şöyle buyuruyor. “sizde onlara (düşmanlara) karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve (cihad için) bağlanıp beslenip atlar hazırlayın ki, bununla Allah’ın düşmanı ve sizin düşmanınız (olanları) korkutasınız… (Enfal suresi ayet 60). Bu hakikati, Kanuni Sultan Süleyman “istersen sulhu salah- hazır ol cenge!” vecizesiyle güzel bir şekilde ifade etmiştir. Müslümanlar kıyamete kadar Allah yolunda cihad etmekle mükelleftirler. Bu uğurda çaba gösterenlere, ter dökenlere, irşat edenlere, kalem oynatanlara ve kanını sebil edenlere selam olsun..

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz