AFRİN’DEN 3. ŞEHİT HABERİ KAYSERİ’YE….

AFRİN’DEN 3. ŞEHİT HABERİ KAYSERİ’YE….

BİLAL ERDOĞAN KAYSERİ’DE

BİLAL ERDOĞAN KAYSERİ’DE

ONLARCA KİŞİ ERCİYES’TE SOĞUĞA MEYDAN OKUYACAK

ONLARCA KİŞİ ERCİYES’TE SOĞUĞA MEYDAN OKUYACAK

AV.NURULLAH AYDIN YAZIYOR…REJİM DEĞİŞİRKEN

AV.NURULLAH AYDIN YAZIYOR…REJİM DEĞİŞİRKEN

OZAN DERVİŞ’İN KALEMİNDEN…..ÇOK BOZULDU

OZAN DERVİŞ’İN KALEMİNDEN…..ÇOK BOZULDU

HAYDİ ANADOLU
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 16 Ağustos 2016 - 15:59:40

Millî Mücadele yıllarında Anadolu halkı asırlarca aynı din, kader ve mefkûreyi paylaşmış, kendine has o’özgün birlik ruhunun verdiği var olma savaşında gösterdiği başarı tarih ve edebiyatımızda seçkin yerini almış, bu asil ruh nesilden nesile geçmiştir. Bu, genç-yaşlı sarıklı mücahitlerin, ilim ve irşat faaliyetine ara vermeden eline silâh alan eğitimcilerin, cepheye koşan fedakâr kadınların ve isimsiz kahramanların sergilediği bir insanlık haykırışıdır. Mondros Ateşkesi’nden sonra topraklarımız İtilaf Devletleri tarafından işgal edilince, her ilde teşkilâtlanma başladı, bağımsızlığımızdan vazgeçmeyeceğimiz dünyaya ilân edildi. Toplum kenetlendi ve Kuva-yı Millîye birlikleri oluşturuldu. İşgallere karşı ilk kurşun, 19 Aralık 1918’de Hatay Dörtyol’a bağlı Karakese Köyü’nde Mehmet Çavuş tarafından atıldı. Böylece bağımsızlık ateşinin ilk kıvılcımı Güney Cephesi’nde tutuşturuldu. Maraş’ta Sütçü İmam, Antep’te Şahin Bey, Kozan’da Saim Bey gibi halk kahramanları, öncülük ettikleri mücadelelerle kurtuluş ümidini alevlendirdi. Milletin özündeki mânevî kuvveti, mücadele azmini, hür yaşama duygusunu yeniden canlandırmak için ulema sınıfı büyük gayret göstermiştir. İstiklâl Savaşı’nda İstanbul’daki tekkelerin ve kahraman dervişlerin katkısı da unutulmamalıdır. Maarif ordusunun mensupları da halkı şuurlandırmada, protesto mitinglerinde, kongrelerde, müdafaa-i hukuk cemiyetlerinde, hatta Kuva-yı Milliye ve düzenli orduya katılıp düşmanla çarpışmada hatırı sayılır roller oynamışlardır. Anadolu kadınları da cephe gerisinde ve cephede erkeklerle omuz omuza mücadele vermekten geri kalmamışlardır. Birçok miting tertipleyerek veya mevcut mitinglere katılarak önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bunlardan biri Halide Edip Adıvardır. Vatan sevgisinin kendisinde ete kemiğe büründüğü yiğit evlâtlardan, Son Karakol’un vefakâr bekçilerinden biri de Antepli Şahin’dir. Köylerden topladığı 200 milis kuvvetle Kilis-Antep yolunu kapatmış ve Fransız birliklerin geçişine izin vermemiştir. Kendisiyle baş edemeyen Fransız komutana 21 Şubat’ta şu muhteşem mektubu yazmıştır: “Namus ve hürriyet için ölüme atılmak bize, Ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir.
Çatık kara gözün
Namustur her sözün
Senin alnın yüzün
Ak ak ak
Kalk doğrul tez elden
Ayrılma güzelden
Yardımcın ezelden
Hak hak hak
Dönersen kendine
Gün senindir yine
Dönüp tarihine
Bak bak bak
Sil gönül pasını
Sev dostun hasını
Dostluk çırasını
Yak yak yak
Gel gayrı, gül gayrı
Olmasın ayrı gayrı
Haydi Anadolu
Yol kardeşlik yolu
Şahlansın ne varsa
Edirne’den Kars’a
Haydi Anadolu
Kalk kalk kalk

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz