BEŞİKTAŞ’TA İLK HEDEF DENİZ TÜRÜÇ VE GÜRAY VURAL

BEŞİKTAŞ’TA İLK HEDEF DENİZ TÜRÜÇ VE GÜRAY VURAL

BAKAN ÖZHASEKİ MHP İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

BAKAN ÖZHASEKİ MHP İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

YILMAZ KARACA: YEREL BASINA “CANSUYU” ZAMMI ONAYLANDI

YILMAZ KARACA: YEREL BASINA “CANSUYU” ZAMMI ONAYLANDI

SGK VE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDAN KTO ZİYARETİ

SGK VE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDAN KTO ZİYARETİ

DEVELİ’NİN ÖRNEK MUHTARI YİNE İŞ BAŞINDA

DEVELİ’NİN ÖRNEK MUHTARI YİNE İŞ BAŞINDA

HEDEF ÜLKE TÜRKİYE-37
 • SÜLEYMANKOCABAŞ
  • SÜLEYMAN KOCABAŞ
  • suleymankocabas@kayserihakimiyet2000.com
  • 9 Mart 2018 - 12:33:22

Noam Chomsky de, İsrail’in 1948’de kuruluşu ve 1967’de genişlemesini “Evanjelist bir görüş açısı” olarak söyle değerlendirir: “Evanjelik Hristiyanlık, Amerika Birleşik Devletlerinde büyük bir halk gücüdür. Daha da ileri gidersek, ahir zaman Evanjelik Hristiyanlığının halk arasında müthiş bir erişim gücü vardır ve 1948’de İsrail’in kurulmasıyla canlanmış, 1967’de Filistin’in geri kalanının fethedilmesiyle daha da hayatiyet kazanmıştır, bu görüşe göre bütün alametler ahir zamanın ve ikinci zuhurun (Hz. İsa’nın Mesih olarak yeniden gelişinin) yaklaştığını gösterir…
Bunun bir sonucu, İncil’deki sözde kehanetlere yönelik hürmet oldu; böylece yalnızca İsrail ile yaptığı fetih ve genişlemeler destek bulmuş olmadı, ayrıca İsrail’e yönelik tutkulu bir sevgi de ortaya çıktı.” (Noam Chomısky, Güç Kimin Elinde?, s. 111 – 112)
Görülüyor ki, ABD ve Batı Hristiyan dünyasının “İsrail sevgisi ve onu mutlak koruma altına alma düşüncesi”, jeopolitik sebepler yanında, teostratejik sebeplerden de ileri gelmektedir.
Bu teostratejinin “günümüze yansımaları” ndan olarak, Yahudilikteki Mesih inancı ve Armagedon savaşına dayandığı ve Amerikan –İsrail ikilisinin böyle bir inancın tezahürü olarak, “Büyük Harp”e (Armagedon) başvurarak bunun sonunda dünya hakimiyetlerini kurabilecekleri inanç ve eylem istekleri bu teostratejinin günümüzdeki takip edeceği yol olmuştur. “Evanjelizm,… Yahudi –Hristiyan birlikteliğinin ilahi kehanetlere bağlı olarak yorumlayan dünyanın sonuyla ilgili özel teostrateji geliştiren gelecekte ortaya çıkacak olaylara ilişkin kestirmelerde bulunan farklı köktenci dini akımın ortak adıdır. Dinin stratejik okunuşuna misal teşkil eden bu akım, politik ve bürokratik alana sıçramış en etkili politik –dini harekettir. Böyle dini öğretinin, egemen gücün, yeni dünya tasarımına kaynaklık etmesi insanlığın geleceği adına kaygı vericidir.” (Prof.. Dr. Nadim Macid, İmparatorluk Politikalarında Teo –stratejiler ve Türkiye, Ay Yayınları, Ankara, 2016, s. 327)
Evanjelizm’in kökdenciliği, “Mesih’in (Hz. İsa’nın ) yeryüzüne dönerek “dünya krallığı” nı gerçekleştirmesi esası üzerine kurulmuştur. “İsa Mesih’in yeryüzüne dönüşünü hızlandırmak, için Tanrı’ya yardımcı olmak, diğer bir deyişle kaos ortamını gerçekleştirmek ve bunun ardından kurtuluşu gerçekleştirmek yani ‘Tanrı Krallığı’ nı kurmak için dini şifrelere ve kehanetlere dayalı olarak dünyanın teolojik haritasını çıkarmak gibi ana temalara dayanmaktadır.” ( Macid, s. 329)
Evanjelistler, İsrail’in kuruluşunu İsa Mesih’in gelişinin yakın olduğuna yorumlarlar. (Hallsell, s. 76)İşaretler ve kehanetlerden çıkardıkları “Büyük Savaş” olacak olan “Armagedon Savaşı, Antakya ili sınırları içinde yaşanacak, (Çünkü Hz. İsa ilk defa burada ortaya çıkmıştı) Mesih düşmanları bütün insanları öldürerek “Tanrı’nın Dünya Krallığı” nı kuracak, bu krallığın akıbetinde ise dünyada kıyamet kopacaktır. Öyle ki, Evanjelistler, böyle bir kıyametin kopmasını, “Tanrının kendi iradesi” ne bırakmayıp, kendi istek ve eylemleriyle “Tanrıyı Kıyamete Zorlamak” gibi bir vetirenin içine girmeleri sonucu, ortada bir “kriz” veya “kaos” yokken Amerika –Siyonizm işbirliğiyle krizler ve kaoslar üretmek, bölgelere ve dünyaya bunların “ihraç” etmek suretiyle “Tanrı’ya kıyameti erkenden kopartmak” istediklerine dair yorumlar yapılmaktadır ki, bunlardan biri kendisinden faydalandığımız Grace Hallsell tarafından “Tanrıyı Kıyamete Zorlamak” adı altında kitaplaştırılmıştır. Bu kitap ve makale benzeri kaynaklarda, “Armagedon için” denilerek kriz ve kaos yaratmak cümlesinden olarak, bunun günümüzdeki örneklerinin I. ve II. Körfez Krizi, 11 Eylül 2001 yıkımı, DEAŞ ve PYD gibi “yaratıcı kaoslar” ın ortaya çıkarıldığı üzerinde durulmuştur.
Bütün bu teostretejik anlatımlar ve izahlardan çıkan sonuç, “Köktendinci büyük radikal tehdit” olarak dünyamızın, Hristiyan – Yahudi ittifakının adı “Evanjelizm teostratejisi ittifakı” ile yürütülen büyük bir “dini köktenci akımın büyük tehlikesi” ile bütün dünyanın karşı karşıya geleceği ve hatta geldiği gerçeği karşımıza çıkmaktadır ki, dünyamızda gerçek huzur ve barışın olabilmesi için adı geçen ittifakın dışındaki bütün dünya milletlerinin buna karşı koymaları için birleşmeleri, üzerlerinde “Tanrı’ya kıyameti erkenden kopartma” nın ancak bu şekilde önlenebileceği düşünülmelidir.
Evanjelizm, günümüzde Amerikan politikasına, “Neoconların” veya “Yeni Muhafazakarların politikası” adlarıyla da yansımış, Başkan Regan ile başlayan bu politika, baba başkan George Bush ve özellikle oğul başkan George W. Bush zamanında atak yapmış, oğul Bush , “Haçlı seferi” ilan etmekle de politikasının Evanjelizm politikasının zirvesinde bir politika olduğunu ortaya koymuş, bütün konuşmalarında “tanrısallık” veya “kutsallığı” içeren ve anımsatan konuşmalarıyla da “Evanjelist politikanın başı” olduğunu ortaya koymuş, bir açıklamasında “en güvenilir siyasi danışmanının Hz. İsa olduğu” ndan bahsetmiştir. (John Tırman, Dünyayı Sömüren Amerika…,s. 239)
Amerika’da Evanjelistlerin Amerikan nüfusuna oranları açıklanırken, her 4 Amerikalıdan birisinin Evanjelist olduğundan bahsedilmiş, “Bugün Hristiyanlık içinde en hızlı gelişen dini hareket” olduğu üzerinde durularak, Misyonerlik faaliyetleri dahilinde, “şimdiye kadar yaşanan en hızlı ve kapsamlı Misyoner hareketi” olarak değerlendirilmiştir. (Hallsell, s. 16- 19)
İnsanlık üzerinde oynanmak istenin Hristiyanlık –Yahudilik teostratejisini başlangıcından günümüze en iyi izah eden ve alınması gereken tedbirler üzerinde duran ve adı geçen teostratejiyi bütün mahiyetiyle deşifre eden en kapsamlı ve bilimsel eser, benim de kaynak eser olarak kullandığım Nadim Macid’in kitabı olmuş, onu tanıyan dostlarımın bana anlattıklarına göre, bu kitabı sebebiyle olup bitenleri tam anlamıyla deşifre ettiği için Amerikan –Siyonist çevrelerden tepki almıştır. Teostratejiyi bütün tafsilatıyla öğrenmek için bu kitabı konuya ilgi duyanların okuması gerekir kanaatindeyim.
Dinler içinde Evangelizmin en büyük köktendinci tehdit oluşu: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri’nin dağılmışı ile birlikti Amerika ve Batı için “Komünizm tehdidi” ortadan kalkınca, bu sefer de aynı ikilinin “şeytansız” kalamayacağı için kendisine yönelik yeni bir “tehdit değerlendirmesi” yaparken İslamiyet’i “en büyük tehdit” olarak göstermeye başlamışıyla birlikte, yeni “şeytanı” nı teostaretjik bir zemine ortayla çıkmış oluyordu. İşin esasına bakılırsa, Amerika Birleşik Devletleri, Soğuk Savaş döneminden sonra “Yeni Dünya Düzeni” ni kurarken “hegemonik emellerini gerçekleştirmek uğrunda zaten öteden beri varolan Evangelizmin hedeflerini kendisine de ulaşılması gereken hedeflerin ön planına oturtunca ve bunun esası da “Hristiyan –Yahudi teolojik terörü” olunca, böyle bir terörizme kendisini kaptırmakla, dinlere dayalı startejisinde tam bir “çifte standart” sergilemiş oluyordu. Bu önemli noktaya işaret eden milletimizin 21. asırda yetiştirdiği en büyük düşünür Atasoy Müftüoğlu şunlardan bahseder: “İslam ve Müslümanlar kolaylıkla ‘şiddet’le (terörle) ilişkilendirilebilirken, Hristiyan –Yahudi- Budist köktendincilikleri hiçbir şekilde tartışma konusu yapılmıyor. Burma’da 1948’den bu yana iç savaş devam ederken, Arakan Müslümanlarının maruz kaldığı trajediler hiçbir şekilde dünya gündemine getirilmezken, Budizmin barışçıl bir din olduğu ısrarla vurgulanabiliyor.(Devam Edecek)

 • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz