MELİKGAZİ BELEDİYESİNDEN ÖSYM TERCİH BÜROSU HİZMETLERİ

MELİKGAZİ BELEDİYESİNDEN ÖSYM TERCİH BÜROSU HİZMETLERİ

BAŞKAN ÇELİK’TEN “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

BAŞKAN ÇELİK’TEN “HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

BAŞKAN ÇELİK İLE YATIRIM TURU

BAŞKAN ÇELİK İLE YATIRIM TURU

SERİ KATİL HAMDİ KAYAPINAR TUTUKLANDI

SERİ KATİL HAMDİ KAYAPINAR TUTUKLANDI

MİNİKLER BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I ZİYARET ETTİ 

MİNİKLER BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’I ZİYARET ETTİ 

İLAHİ KİTAPLAR, İNSANLIĞIN OLMAZSA OLMAZ PUSULALARIDIR
  • İHSANGÖRÜCÜ
    • İHSAN GÖRÜCÜ
    • ihsangorucu@kayserihakimiyet2000.com
    • 9 Haziran 2018 - 14:28:15

KUR’ANDAN KOLAYINIZA GELENİ OKUYUNUZ…-Fekrauu ma teyessere minel kur’ani…- ( Müzzemmil 20 )
Her Peygambere bir kitap verilmiştir. Zira o peygamberin elinde ilahi bir pusula ne yapacağını bilemez ve irşad edemeyeceği malum. Dolayısıyla, kitaplarda zarureten indirilmiştir. Peygamberlere indirilen ayetlerin toplanıp bir araya getirilerek tedvin-Cem’-edilmesidir kitaplar. Nufus yapısına yani ihtiyacı oranında her peygambere sahifeler -Suhuf- indirilmiştir. İmanda ve itikadda bütün hak dinler ve ilahi kitaplar birdir ama hayat şartları her asırda değiştiğinden ameli-Güncel- uygulamalar değişmiştir. Son Peygember Hz. Muhammed S.A.V. efendimize en son, en gelişmiş kitap inzal edilerek son şekli verilmiş ve ilahi vahiy hıtam bulmuştur. Onu diğer kitaplardan üstün tutmak okuyup anlamak her müslümana şart, önde gelen farizadır.
KUR’AN OKUNUNCA SUSUN VE DİNLEYİN Kİ RAHMETE NAİL OLASINIZ…-Veiza kuriel kur’ane festemiu leğalleküm türhamüün…- ( A’raf 204 )
Ayetinden de anlaşıldığı üzere sadece okumak yetmez, onu daha iyi ve güzel okuyan ve tefsir edenlerden dinlemek de lazımdır. Tarih okuyunuz, matematik okuyunuz ifadelerinden anlaşılan mana ne ise Kur’an okuyunuz ibaresinde anlatılmak istenen aynıdır. Yani anlayarak, mana ve maksadını idrak ederek okumaktır murad olunan.
MANALARI ÜZERİNDE DÜŞÜNESİNİZ DİYE BİZ KUR’ANI ARAPÇA İNDİRDİK…-İnna enzelnahü Kur’anen Arabiyyen lealleküm ta’kilüün… ( Yusuf 2 )
İslam dininde okumak anlamak için, anlamakta uygulamak, gerektiği şekilde amel etmek içindir. Anlaşılır ama uygulanmazsa dinin istediği fayda sağlanamaz, yapılan öğrenme amacına ulaşmaz. Allah tarafından semavattan arza inen Kur’an gökten inen tathir edici yağmura teşbih olunur. Ruhları yur, gönülleri yıkayarak temizler, insanı kötülüklerden arındırarak ruhlardaki fazilet filizlerini canlandırır, iyilik duygularını yeşertir. Gönüllerde fıtraten varolan iyi, temiz duyguları geliştirerek, zihinlerdeki bilgileri sıhhatli ve faal hale getirir. Böylece fazilete, manevi, kalbi saadet ve selamete giden kanallar, manevi kapılar aralanmış olur. Bu nedenle Kur’an mümkün olduğu kadar anlayarak okunmalı, mümkün değilse ibare ve ifadeleri tercümesiyle birlikte okunmalı, bu da mümkün olmazsa ibare ve ifadeleri teberrüken -İbadet niyetiyle- okunmalıdır. Kudsiyetine ve ülviyetine inanarak Kur’an okumak ve dinlemek taabbudidir yani ibadet etmek mesabesindedir, fukahanın cumhuruna göre, yeterki oku, Kur’ansız kalma, kalp ilahi ilimden mahrum kalıp kurumasın.
İman eden samimi mümin insan, sıkıldığı, hayatın gailelerinden bıktığında, darda kaldığında Yüce Mevlasına sığınıp O’na rahatça içini dökmek ve bu suretle hafiflemek, huzur bulmak ister. Kur’an okuyucusuna bu imkanı verir vahyi ilahi, Allahın kelamı olması hasebiyle. Kur’andaki çeşitli kıssalar, kurtarıcı dünyevi ve uhrevi meseleler insanı o manevi atmosfere sokarak ferahlık verir. Bu sebeplerle o kalplerdeki hastalıklara şifa, ruhlardaki derdlere derman, devadır, manevi melhemdir. Kulun içini aydınlatan bir fener manevi bir nur, zihnini parlatan bir cila ve zekasını açan ilaçtır.
Okunan Kur’andan fayda görmek için riayet edilmesi gereken “Dış” ve “İç” şartlar şunlardır:
Dış Şartlar: Abdestli ve adabına uygun okumak. Belli zamanlarda belli miktarda okumayı adet edinmek, Kur’anın yazısının , cildinin ve kağıdının güzel olmasına dikkat etmek. Tertil ile düşüne taşına, tefekkür ederek ağır ağır okumak, okurken duygulanmak ve ağlamak. Okunan ayetlerin manasına uygun bir tavır takınmak ve onlara münasip bir tavra bürünmek, kendi okuduğunu kendi işitecek kadar bir sesle okumak. Güzel ve tabii bir sesle okumak. Arapça metniyle beraber tercümesini de okumak.
İç Şartlar: Kelamı okurken mütekellimine tazimde bulunmak başta gelen adaptır. Kalp huzuru ve yukarıda de değindiğimiz üzre sükünetle okumak. Anlamaya çalışmak, anlamayı engelleyenlerden kurtulmak, uzaklaşmak, her türlü peşin önyargılardan azade olarak, malayanilerden kurtularak okumak da iç şartlardır Kur’an kıraatinde.
Kur’an okuyan, Allah ile konuşmuş dinleyen de Allah’ sözünü dinlemiş olur. Geçmiş ümmetlerin kıssalarını okuyan ve dinleyenler ibret alırlar. Kötülerin hayatlarını okuyanlar onların yaşantılarından uzak dururlar, iyilerin ve övülenlerin gidişatı hakkında bilgi sahibi olanlar, iyiliği meyyal olup, onlar gibi yaşamaya heves salarlar. Cehennem ayetlerini okuyanlar, kötülerin yeri olan cehenneme gitme korkusuyla kötülüklerden kaçar, cennet ayetlerini okuyanları ise hislendirir, kalplerini yumuşatıp ruhlarını inceltir. Böylece bir nefis murakabesi ve muhasebesi yaparak kusur ve kabahatlerini görme, kendi kendini tenkid etme ve sonra da düzeltme fırsatı bulur. Bu suretle düşünce ve dünyaları güzelleşir. Hayatları nizam ve intizama girer.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz