VATANDAŞI 1 MİLYON TL DOLANDIRAN ŞAHISLAR ÖZEL EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI

VATANDAŞI 1 MİLYON TL DOLANDIRAN ŞAHISLAR ÖZEL EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI

AGÜ SPOR, BOTAŞ DEPLASMANINDA KAZANDI:54-56

AGÜ SPOR, BOTAŞ DEPLASMANINDA KAZANDI:54-56

ANADOLU BAĞCILAR SPOR-KAYSERİ ERCİYESSPOR:3-0

ANADOLU BAĞCILAR SPOR-KAYSERİ ERCİYESSPOR:3-0

KEMAL TEKDEN: “GENÇLİK BİZİM GELECEĞİMİZDİR”

KEMAL TEKDEN: “GENÇLİK BİZİM GELECEĞİMİZDİR”

PTT’DEN ÖĞRETMENLERE ÖZEL KAMPANYA

PTT’DEN ÖĞRETMENLERE ÖZEL KAMPANYA

İNSAN HAKLARI – 2
İNSAN HAKLARI – 2

Madde 16- Yetişkin erkeklerle kadınların ırk,uyrukluk ya da din bakımından herhangi bir sınırlama yapılmaksızın  evlenmeye ve bir aile kurmaya hakları vardır.Evlenmede ve evliliğin bozulmasında hakları eşittir. Evlilik ancak evlenmeye niyetlenen eşlerin özgür ve tam onayı ile yapılır. Aile toplumun doğal ve temel birimidir,toplum ve devlet tarafından korunur. Madde 17- Herkesin tek başına ya da başkalarıyla […]

Madde 16- Yetişkin erkeklerle kadınların ırk,uyrukluk ya da din bakımından herhangi bir sınırlama yapılmaksızın  evlenmeye ve bir aile kurmaya hakları vardır.Evlenmede ve evliliğin bozulmasında hakları eşittir.

Evlilik ancak evlenmeye niyetlenen eşlerin özgür ve tam onayı ile yapılır.

Aile toplumun doğal ve temel birimidir,toplum ve devlet tarafından korunur.

Madde 17- Herkesin tek başına ya da başkalarıyla ortaklık ve mülkiyet hakkı vardır.

Kimse mülkiyetinden keyfi olarak yoksun bırakılamaz.

Madde 18- Herkesin düşünce vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır.Din veya inancını değiştirme özgürlüğünü

tek başına açık veya özel olarak öğretme,uygulama,ibadet ve uyma yoluyla açıklama serbestliğini de   kapsar.

Madde 19- Herkes kanaat ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır.Bu hak müdahale olmaksızın kanaat taşıma

ve herhangi bir yoldan ve ülke sınırlarını bilgi ve fikirlere ulaşmaya çalışma edinme ve yayma

serbestliğini de kapsar.

Madde 20- Herkes barış içinde toplanma ve örgütlenme hakkına sahiptir.

Hiç kimse bir örgüte üye olmaya zorlanamaz.

Madde 21- Herkes,doğrudan ya da serbestçe seçilmiş temsilcileri aracılığıyla ülkesinin yönetimine katılma

hakkına  sahiptir. Herkesin ülkesinde kamu hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır.

Halk iradesi hükümet otoritesinin temelini oluşturmalıdır,bu irade genel ve eşit oy hakkı ile

gizli ve serbest oylama yoluyla belirli aralıklarla dürüst seçimlerle belirtilir.

 

Madde 22- Herkesin toplumun bir üyesi olarak toplumsal güvenliğe hakkı vardır.Ulusal ve uluslararası

işbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenme ve kaynaklarına göre, herkes insan onuru ve kişiliğin

özgür gelişmesi bakımından vazgeçilemez olan ekonomik,toplumsal ve kültürel haklarının

gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.

Madde 23-Herkesin çalışma işini özgürce seçme adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı

korunma hakkı vardır.

Herkesin herhangi bir ayrım gözetmeksizin eşit iş,eşit ücrete hakkı vardır.

Çalışan herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak düzeyde

adil ve elverişli düzeyde adil ve elverişli ücret almaya hakkı vardır,bu gerekirse başka

toplumsal korunma yollarıyla desteklenmelidir.

Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye hakkı vardır.

Madde 24- Herkesin dinlenme ve boş zamana hakkı vardır.İş saatlerinin sınırlandırılması ve ücretli tatil

yapma hakkını da kapsar.

Madde 25- Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması için yeterli yaşama standartlarına

hakkı vardır.Bu hak beslenme,giyim,konut,tıbbi bakım ile gerekli toplumsal hizmetleri ve işsizlik

hastalık,sakatlık,dulluk,yaşlılık ya da denetiminin dışındaki koşullardan kaynaklanan başka

geçimini sağlayamama durumunda güvenlik hakkını da kapsar.

Anne ve çocukların özel bakım ve yardıma hakları vardır.Tüm çocuklar evlilik içi ya da dışı doğmuş

bakılmaksızın aynı toplumsal korumadan yararlanır.

Madde 26- Herkes eğitim hakkına sahiptir.Eğitim en azından ilk ve öğrenim aşamalarında parasızdır.

İlköğretim zorunludur.Teknik ve mesleki eğitim herkese açıktır.Yüksek öğrenim yeteneğe

göre herkese eşit olarak sağlanır.

Eğitim insan kişiliğinin tam geliştirilmesine,insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı

güçlendirmeye yönelik olmalıdır.

Eğitim bütün uluslar, ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış,hoşgörü ve dostluğu yerleştirmeli

ve BM Milletlerinin barışı koruma yolundaki etkinliklerini güçlendirmelidir.

Ana babalar çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelikli hak sahibidirler.

Madde 27- Herkes toplumun kültürel yaşamına katılma,sanattan yararlanma ve bilimsel gelişmeye katılarak

onun yararlarını paylaşma hakkına sahiptir. Herkesin kendi yaratıcısı olan bilim,yazın ve sanat ürünlerinden doğan manevi ve maddi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.

Madde 28- Herkesin bu bildirgede ileri sürülen hak ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleşebileceği bir

toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.

Madde 29- Herkesin kişiliğinin özgürce ve tam olarak gelişmesine olanak sağlayan tek ortam olan topluluğuna

karşı ödevleri vardır.

Herkes hak ve özgürlüklerini kullanırken, başkalarının hak ve özgürlüklerinin gereğince tanınması

ve bunlara saygı gösterilmesinin sağlanması ile demokratik bir toplumdaki ahlak,kamu düzeni

ve genel refahın adil gereklerinin karşılanması amacıyla yasayla belirlenmiş sınırlamalara bağlıdır.

Bu hak ve özgürlükler hiç bir koşulda BM amaç ve ilkelerine aykırı kullanılamaz.

Madde 30- Bu bildirgenin hiçbir hükmü herhangi bir devlet,grup ya da kişiye burada belirtilen hak ve  özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan herhangi bir etkinlikte ve eylemde  bulunma hakkı verecek şekilde yorumlanamaz.

66 yıl önce kabul edilen bu maddelerin hala ülkemizde tam manasıyla uygulanamıyor olması çok üzücü.

Bu maddelerin kağıt üzerinde değil hayatın bizzat içinde olması lazım. Bu da toplumun bilinçli ve istekli olmasına bağlı. İnsan haklarıyla insandır.

Saygılarımla.

 

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz