15 TEMMUZ’DA İLÇE PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLERE ZİYARET

15 TEMMUZ’DA İLÇE PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLERE ZİYARET

ALİ YILMAZ’IN EN MUTLU GÜNÜ

ALİ YILMAZ’IN EN MUTLU GÜNÜ

SARIZ MİSAFİRHANESİ YAŞAM SAĞLIYOR

SARIZ MİSAFİRHANESİ YAŞAM SAĞLIYOR

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN YARIŞTILAR

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN YARIŞTILAR

CIRGALAN MAHALLESİ’NDE MODERN DÖNÜŞÜM

CIRGALAN MAHALLESİ’NDE MODERN DÖNÜŞÜM

İSA PARLAK VE ‘’SEFERBERLİK’’
 • EMRAHBEKÇİ
  • EMRAH BEKÇİ
  • EBEKCi@kayserihakimiyet2000.com
  • 10 Ekim 2017 - 12:34:08

 

 1. Y.Y başlarında Osmanlı Devleti emperyalist devletler tarafından tam bir kuşatma halindeydi. Devleti ve Türk Milletini dolayısıyla ‘İslam’ı boğmak isteyen haçlı zihniyeti, bu yolun Osmanlı Devleti’nin ortadan kalkmasından geçtiğini tam olarak biliyorlardı.

Osmanlı Devleti’nin 1911 ve 1919 tarihleri arasında kendi topraklarında yaşamış olduğu ölüm-kalım mücadelesi bütün dünya ülkelerinin harp tarihinde okutulması gereken çok önemli bilgileri içerisinde barındırır. Bu günü anlamak, Ortadoğu coğrafyasının nasıl şekillendiğini bilmek, geçmiş zamanın hangi aktör ülkelerin, Osmanlı Devleti misaklarında hangi cepheleri ne amaçla açtığını bilmek için, geçmişi en ayrıntısına kadar okumak gerekir.

İşte tam bu işaret ettiğim konuları bilmenin ve atideki neslinde tam manasıyla anlamasını sağlayan, bu amaçta faaliyet gösteren Tarih ve Edebiyat bilim sahalarının üzerine büyük vazife düşmektedir. Yazımın konusu yukarıda belirtmiş olduğum Tarih ve Edebiyat bilimlerinin birisinden günümüzde eser veren ‘Edebiyat’ bilimimiz.

Yazar, Sayın İsa Parlak’ın ‘Seferberlik’ Romanı makalemin konusunu teşkil etmekte.

Roman Eylül 2017’de Post Yayın’dan çıktı. 560 sayfa hacmindeki eser, Ağustos 1914’den başlayıp Osmanlı Devleti misaklarında Ağustos 1920 tarihine kadar 6 senelik tarihimizi edebi dille anlatan, edebiyat tarihimizde sayıları az bulunan ve rastlanan telif edilmiş eserlerin alanında en yenisi.

Eserin adı: Seferberlik.

Peki, seferberlik ne demek?

Seferberlik: Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlıkların ve önlemlerin tümü.

Kitapla tanışmama vesile olan kişi, eğitim ve öğretime, kısacası geleceğimizi inşa edecek yegâne vasıtanın gençlerimiz olduğunun, gençlerimizi ne kadar eğitimli, inançlı, ahlaklı yetiştirirsek, ülkemizin o kadar hızlı yol alacağını her fırsatta dile getiren Kayseri Valimiz Sayın Süleyman Kamçı’dır. Sayın İsa Parlak’ın ‘Seferberlik’ isimli eseriyle beni mülaki eden Sayın Süleyman Kamçı Valimize buradan teşekkürlerimi arz ederim.

‘Seferberlik’ isimli esere dönecek olur isek; yakın dönem tarihimiz bütün okullarımızda müfredatın belirlediği çerçevede bütün gençlerimize okutulmakta. Balkan Savaşlarından, Trablus Garp Cephesine, Sarıkamış’tan Çanakkale’ye genel olarak savaşın hangi şartlarda geliştiği, alınan tedbirler ve neticeleri üzerine birçok bilgi ders kitaplarının içinde barınmakta.

Lakin Anadolu’nun ücra bir köyünde hayvanlarını otlatıp, ekin biçip güz hazırlığı yapan bir ailenin yaşamak için ayakta kalma çabası esnasında, genç erkek evlatlarının ‘seferberlik’ nedeni ile Osmanlı ordusuna dâhil edilmesi, senelerce bir cepheden diğer cepheye savaşa gönderilmesi, savaşılan cephenin kayıp edilerek netice itibari ile savaşın kaybedilmesi ‘esir’ düşülmesi. Esaret senelerinde düşman kamplarında yaşanan olayları genel olarak değil de, esir düşen askerlerin yaşamlarıyla ayrıntılı bir vaziyette anlatılması, ‘Seferberlik’ isimli romana ayrıcalık katmakta.

Osmanlı Devleti’nin zor senlerinde, bir Anadolu köyünden vatanın ve İslam’ın bekası için hareket eden genç Osmanlı Tebaasının, hiçbir ayrıntı atlanmadan yaşamını geniş bir şekilde anlatan eser, içerisinde mevsimlerin soğuk ve sıcak şartlarını, askerlerimizin esaret ve birliklerindeki giyim ve beslenme olanaklarını, yaşanan sıkıntılı çileleri çıplak bir vaziyette okuyucunun ruhuna nakşetmekte.

Ayrıca, Anadolu’da yaşayan Türk ve Müslüman köylünün, vatan için sadece evlatlarını feda etmeyip, kötü vakitler için muhafaza ettikleri azık, giyim, kuşam, besledikleri hayvan, yaşam için zorunlu olan bütün araç ve gereçlerini nasıl feda ettiklerini, böylelikle devletlerine sadakatle bağlılıklarını ispatı olarak eser içerisinde yer almaktadır.

Sayın İsa Parlak’ın ‘Seferberlik’ isimli eseri, devletimizce geniş bir kitap okuma projesi düzenlenerek, orta ve lise dengi okullarda öğrenciyle buluşması, devletimizi atide temsil edecek gençlerimiz içim bir kazanç olacağını belirtmek isterim.

‘Seferberlik’ isimli eseri şahsımla mülaki eden Sayın Valimiz Süleyman Kamçı’ya tekrardan teşekkürlerimi arz ederek, bu güzel eseri edebiyatımıza kazandıran Sayın İsa Parlak’a teşekkür eder, kitaplara gönül vermiş bütün okuyuculara önemle tavsiye ederim.

 

 • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz