AMATÖR SPOR HAFTASI HENTBOL MÜSABAKALARI SONA ERDİ

AMATÖR SPOR HAFTASI HENTBOL MÜSABAKALARI SONA ERDİ

KOCASİNAN’DA ULUSLARARASI FUTBOL TURNUVASI

KOCASİNAN’DA ULUSLARARASI FUTBOL TURNUVASI

KAYSERİSPOR, KONYA MAÇI İLE YARALARINI SARACAK

KAYSERİSPOR, KONYA MAÇI İLE YARALARINI SARACAK

KAYMAKAM DURU, ÖĞRENCİLERE BAŞARININ SIRRINI ANLATTI

KAYMAKAM DURU, ÖĞRENCİLERE BAŞARININ SIRRINI ANLATTI

UYUŞTURUCU OPERASYONU: 5 GÖZALTI

UYUŞTURUCU OPERASYONU: 5 GÖZALTI

KAYSERİ`NİN BİLİNMEYEN YÜZÜ (1)
  • MUSTAFA METEİSLAMOĞLU
    • MUSTAFA METE İSLAMOĞLU
    • m-meteislamoglu@hotmail.com
    • 9 Nisan 2016 - 18:19:28

BAŞLARKEN: Dünyaya ticaret ahlakını ve ticaret kaidelerini öğreten minarelerinden ALLAH sedaları hiç dinmeyen, insanlığın ibret saikası Türkiyenin tarih ve ahlak sembolü aziz şehir, Kayseri çok eski bir yerleşim merkezidir. Anadolu`da ilk siyasî birliği kuran Hititler bu bölgeye hâkim oldular.

Kayseri yakınlarında bulunan “Kültepe” ve “Karahöyük´´te M.Ö. 15. asra âit Asur ve Hitit kitâbe ve sanat eserleri bulundu fakat tamamı teşhir edilmemektedir. Kayseride yapılan kazılarda gerçek tarihinin iç yüzü ortaya çıkmış olmasına rağmen akıllı geçinen geçmişteki hain ruhlu siyasilerin gazabına uğrayan Kayseri tarihi gerçek yüzünü yansıtamamaktadır.

KAYSERİLİ OLMAK: Bu satırlardan alacağınız derin araştıma bilgileri Kayserinin bilinmeyen yüzünü anlatmaktadır. Eğer Kayseriyi gerçek niyetle seviyorsanız ve Kayserili iseniz burda anlatmaya gayret ettiğim bilgileri gelecek nesillere saklamak, sizin Kayserili ruhunuzun eseri olarak kalacaktır.

DÜNYANIN İNSANLIK MERKEZİ KAYSERİ

Babillilerin zaman zaman bu bölgeye nüfuzları uzamıştır. Frikya ve Lidyalılar ise bu bölgeye hâkim olamamışlardır. Asurlulardan sonra M.Ö. 6. asırda Persler bölgeyi istilâ etmişlerdir. M.Ö. 380 tarihlerinde Kayseri civârında Kapadokya Krallığı kurulmuştur. M.Ö. 4. asır sonlarında İskender`e, ölümünden sonra Selevkos (Asya) İmparatorluğuna tâbi olmuştur. M.Ö. 1. asırda Romaİmparatorluğu Birliğine katılmıştır. M.S. 17`de birlik dağılınca Roma İmparatorluğunun vilâyeti hâline geldi. Kapadokya Krallığı 15 kral ile 400 sene devam etmiştir.

Kapadokya Krallığı zamanında Kayseri`nin güney batısında “Evsobia´´ veya “Mazaca´´ denilen şehir bulunuyordu. Romalılar zamanında Kayseri`yi diğer “Caesered´´lardan ayırmak için “Caesered Mazaca´´ denmiştir. M.Ö. 77`de Ermeni Derebeyi Tigran Kayseri`yi âni bir baskınla yağma etti. M.S. 260 yılında Sâsânî Şahı Şahpur, Kayseri`yi yağma edip 12.000 Yahûdîyi öldürmüştür. O târihlerde Kayseri dünyânın sayılı büyük şehirlerinden olup nüfûsu 400.000`i aşıyordu.

M.S. 395`te Romaİmparatorluğu ikiye bölününce bu bölge (Kapadokya) Anadolu`nun diğer bölgeleri gibi Doğu Roma(Bizans)nın payına düşmüştür. Hıristiyanlık yayılırken Kayseri bu dinin en büyük merkezlerinden biriydi.

“ REAYA” DÖNEMİNDE KAYSERİ

 REAYA NEDİR? Bir hükümdarın hüküm ve yönetimine bağlı olup vergi veren halk, yönetilenler demektir. Kayseri’de bu sınıf farklılığı yüzünden insanlar birbirinden ayrı muameleye tabi tutulmadılar.

Osmanlı Devleti’nde yönetilenlere “reaya” denirdi. Reaya askerlerden farklı olarak vergi öderlerdi. Reayayı, çeşitli din, mezhep, ırk ve dilden topluluklar oluşturmuştur. Sistem Müslümanların hâkimiyeti üzerine kurulduğundan, Müslümanlara “Millet-i Hâkime”(Hâkim olan Millet, diğer din mensuplarına ise “Milleti Mahkume” (egemenlik altında yaşayan) deniyordu.

Osmanlı Devleti’nde yönetilenler dini yönden; Müslümanlar ve Gayrimüslimler olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Müslümanlar: Türkler, Araplar, Acemler, Boşnaklar ve Arnavutlar Müslüman toplumu oluşturuyordu. Müslümanlar yönetici olurlar, askerlik yaparlar ve vergi öderlerdi. Osmanlı Devleti’nde yönetici olmak için ilk şart Müslüman olmaktı. Müslümanlar çoğunlukla tarım ve zanaatla uğraşmışlardır.

Gayrimüslimler: Gayrimüslimler, Hıristiyan ve Musevilerdi. Geniş inanç özgürlüğüne sahip olan bu gayrimüslimler, tarım ve ticaret faaliyetleri ile uğraşırlardı. Askerlik yapmayan bu gayrimüslimler “cizye ve haraç” adı ile devlete iki vergi vermişlerdir (Rumlar, Ermeniler, Sırplar, Bulgarlar, Romenler Hıristiyan toplumu, Yahudilerde Musevi toplumu oluşturmuşlardır).

 

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz