HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

KİŞİLİK MOTİFLERİ VE HAYATA YANSIMASI
 • BEYHANASMA
  • BEYHAN ASMA
  • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
  • 30 Haziran 2015 - 15:43:16

İnsanlar hakikati arama ve ifade etme faaliyetinde, kendi mizaç ve kişilik motifiyle şekillenen idrak süzgeçlerini kullanır. Hepimiz dış dünyadan zihnimize gelen verileri, farkına varmadan değişik seviyelerde filtre ediyor, böylelikle eşya ve hadiseleri algılama ve değerlendirmede farklı bakış açılarına sahip oluyoruz. Yaratılıştan sahip olduğumuz farklı benlik ve/veya kişilik motifleri, fıtrî olarak hadiseleri 360 derecelik bir külli nazarla (bütün veçheleriyle) incelememize engeldir. Her insanın bakış açısı, yaratılıştan getirdiği mizaç motifi üzerinde şekillenen idrak ve işleme dürbünün görüş açısına ve kalitesine bağlıdır.
Bu hakikate işaret eden pek çok İslâm âlimi; insanın, hakikati pek çok perdenin arkasından müşahede ettiği için, bir hakikatin çok renklere girdiğini belirtmiştir. Bir hakikatin benlik prizmasından geçerek renklenmesinin, bir mesele hakkında farklı görüş ve yorumun ortaya çıkmasının sebebinin, farklı fıtrat (mizaç ve kişilik) motifleri olduğu, hem tarihî ilim mirasımızla, hem de modern bilimlerce ortaya konmuştur. Her insan orijinal bir âlem olmasına rağmen, insanlar arasındaki benzerlikler dikkate alınarak, insanlar kabile kabile tas-nif edilmiştir. Bu sınıflandırmanın gayesi, öncelikli olarak insanların ihtiyaçlarına göre kendilerine hizmet götürmektir. Fıtrattan kaynaklanan bu farklılıklar, geçmişte ve günümüzde mizaç ve kişilik kavramları adı altında değerlendirilmekte ve insanlar çeşitli kriterlerden hareketle farklı mizaç ve kişilik motiflerine ayrılmaktadır. Bu kriterlerden biri, kişilerin verileri algılamada veya bilgi toplamada ağırlıklı olarak duyularını mı, yoksa sezgilerini mi; bilgiyi işleyip değerlendirirken mantık yönünün mü, yoksa hislerinin mi hâkim rol oynadığıdır.

İnsanlarda düşünmeyi yürüten zihnî potansiyel ve zekâ; hisleri üretip yönlendiren potansiyel ve merkez; bir de aksiyonu sağlayan potansiyel ve merkez olmak üzere üç temel yön vardır. Bu düşünme, hissetme ve aksiyonda bulunma merkezleri bir bütün halinde çalışır. Bu üç merkezin oluşturduğu sistemdeki her bir merkez farklı ağırlıklara sahip olduğundan farklı sistem motifleri oluşturur. Sistemi teşkil eden her bir merkezin ağırlığı farklı olduğundan, sonsuz sayıda insan mizacı yaratılırsa da, en az üç farklı temel kişilik motifi altında üç ana gruba ayırabiliriz.

Bu motifler, zihin merkezi ağırlıklı olanlar, duygu merkezi baskın olanlar ve fizikî merkezi öne çıkanlardır. Kişide hangi merkez ağırlıklı ise; diğer iki merkez, bu baskın olan merkezin hesabına çalışır. İnsan olmanın gereği olan bu fıtrî durum, hayatın her kesiminde müşahede edilmekte ve hâdiselerin nasıl şekilleneceğine tesir etmektedir. Bir misal vermek gerekirse… Resim öğretmeninin idrak süzgeci ağırlıklı olarak duyulara dayalı verileri süzüyorsa; sezgiye, hayal gücüne dayalı verileri idrak etmede zayıf ise, sezgi ve hayal gücü baskın öğrencilerin, gerçekle birebir örtüşmeyen resimlerini beğenmeyecek ve farkına varmadan o öğrencilerin kendi hâkim özelliklerini ortaya koymalarına engel olabilecektir. Çünkü sezgi ve hayal gücü baskın bir resim öğretmeni ile beş duyuya dayalı maddî verileri algılama yönü baskın resim öğretmeninin çizdiği ve beğendiği resimler, tabii olarak farklı olacaktır. Her resim öğretmeni, farkında olmadan kendi benlik prizmasının yansıttığı resim tarzını daha çok beğenecek ve ön plana çıkaracaktır.

 • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz