KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ

KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ

NNYÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİLİĞİ ÖĞRENCİLERİ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ İNCELEDİ

NNYÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİLİĞİ ÖĞRENCİLERİ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ İNCELEDİ

KAYSERİ’DE ÜRETTİĞİ SÜLÜKLERİ DÜNYAYA PAZARLIYOR

KAYSERİ’DE ÜRETTİĞİ SÜLÜKLERİ DÜNYAYA PAZARLIYOR

GÖÇER “DOĞA DERSLERİ MÜFREDATA GİRMELİDİR”

GÖÇER “DOĞA DERSLERİ MÜFREDATA GİRMELİDİR”

ÖĞRENCİLERİN İLK TİYATRO HEYECANI

ÖĞRENCİLERİN İLK TİYATRO HEYECANI

KÜLLİ-Tümel- VARLIK “ALLAH’IN KUVVET VE KUDRETİNİ TEFEKKÜR. c.c.”
  • İHSANGÖRÜCÜ
    • İHSAN GÖRÜCÜ
    • ihsangorucu@kayserihakimiyet2000.com
    • 16 Mayıs 2018 - 13:14:50

KÜLLİ-Tümel- VARLIK “ALLAH’IN KUVVET VE KUDRETİNİ TEFEKKÜR. c.c.”

Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin.
Tenlerde ve canlarda nihan hep sen imişsin
Sen’de bu cihan içre nişan ister idim ben.
şunu bildim ki cihan hep sen imişsin
(Sumti Dede)

Sizlerle okul yıllarına okulda öğrendiğimiz bilgileri hatırlamaya ve azıcık tefekküre matuf kısa ilmi bir yolculuk yapmaktır bu günkü yazımın amacı.İnsanlık ve uygarlık tarihi boyunca aralıksız, biteviya yapılan araştırma inceleme ve keşifler sonunda Bilim adamları tarafından keşfedilen madde çeşidi bir buçuk milyon adet kadardır.Bunların hepsi 102 çeşit elementten oluşuyor.Bu elementlerin bir veya bir kaçının birleşmesinden kurulmuştur. Bunların en küçük zerreleri olan atomlar da fiziğe yani temeltaşı olan elektronlardan meydana gelmiştir. Elemanları bir birinden ayıran, onlara özgür varlık sıfatı verdiren atom ağırlığı, yoğunluk, kütle, erime derecesi,renk gibi özellikler elektronlarda yok. Demek ki, bütün elemanların özleri bir, ayrılıkları, bünye veya tasavvuf terimiyle taayyün yani belirme farkındandır. Atom, merkezine göre elektron durumlarının değişmesi, sayılarının artıp eksilmesi durumunda, atomlar da bir birine dönüştürülebilir. Lakin kainatta-tabiatta bu yapı sağlamdır.

BÜTÜN KUVVET ALLAHA AİTTİR “-Veinnel kuvvete lillahi cemiy’a” Bakare 165

Yukarıdaki ilahi harikaların devamı olarak; bazı yıldızlarda ise ilkel tanecikler, mekanı aralarında hiç boşluk bırakmayarak doldurmuştur. Burada cisimler tek bir madde halinde olup Atom çeşitlerinde farklılık yok ve yoğunluk suya göre bir milyar kere daha büyüktür. Bunun aksine olanlar da var: Samanyolundaki gaz sislerinin yoğunluğu laboratuvarlarda yapılabilen en yüksek vakumlardan da düşüktür.

Enerjiye yani kudrete gelince: Fizik ve kimya olaylarında değişen, azalıp çoğalan onun çeşitidir. Isı ışık ve elektrik gibi her türdeki özellik, bu esnada yayınlanan ışın’ın bir saniyede titreyiş sayısı yada şöyle diyelim frekansı ile orantılı değişmez nicelik kuvantumlarda buluşmaktadır.

İnsanlık ve uygarlık tarihi boyunca yapılan araştırma ve deneylerde madde ve enerjinin kendi çerçeveleri içinde birbirini andıran bu hallerinden başka olarak, aralarındaki alış veriş de çoktan beri fark ediliyordu. İki cisim kimyasal olarak birleştiği vakit kütleleri toplamından eksilene karşılık enerji çıktığı görülüyordu. Nihayet radyoetkinlik olayının kavranmasıyla her maddenin yoğunlaşmış bir enerji ve her enerjinin ayrışmaya-tahallüle-uğramış bir madde olduğu fikri belirdi. Gitgide atomun, kendisinde saklı potansiyel enerji sayesinde varlık gösterdiği, ŞEY olduğu kadar da bir içten hareket olduğu kavrandı. Bu nükleer çekirdeği ile ilgili enerjinin reaktörlerde kullanılması, hatta atom çiftlikleri gibi gelişmelerin düşünülmesi karşısında maddecilik-Materyalizm- mesleği çoktanberi temelsiz kalmıştı. Atom ve hidrojen bombaları maddenin yok edilmesine ve ultra-kozmik ışınından elektron ve pozitron ikizlerinin meydana gelmesi de maddenin yoktan varedildiğine bir örnek olmuştu.

DÜNYADAKİ HER ŞEY FANİDİR. YALNIZ, BÜYÜKLÜK VE İKRAM SAHİBİ OLAN RABBİNİN VECHİ(NİTELİĞİ) BAKİ KALIR”Rahman 26″

Eşyalar, yani madde ile kuvvet-kudret evreni-kainatı oluşturan esas varlığın, biri sükün, diğeri hareket tarafıdır. Sükündan harekete doğru evvela bileşik cisimler yani moleküllere bunlar atomlara, atomlar iyon ve elektronlara ayrılırlar. Elektronlarda ışınlaşır ve bu halde gider hanesinde temelli kalmaz; tekrar gelir hanesine geçirilir; kudret niteliğine girer. Sonra yoğunlaşarak elektron, iyon olur; atom, molekül devresine girer; madde adını alır. Bu son hali de “La havle vela kuvvete illa billah” sözüyle karşılaştırabiliriz. Çünkü o da “Bir halden başka hale geçme ayrılma ve bundaki kuvvet ancak Allahındır” anlamına gelir. Bunun, göklerdekilerin tesbihi olduğu hakkında hadisi şerif vardır(Feyz-ül-kadir cilt 5 sayfa 51) Gerçekten her biri bir birer güneş olan yıldızlardaki çok şiddetli ısı ile moleküllerin dağılmasından, atomların parçalanmasından husule gelen ışınlar gök yüzünde ezelden beri bu sözün manasını uygulayıp durmaktadır.

Velhasıl: “Onun vechinden yani niteliğinden başka her şey yok olucudur-KÜLLİ ŞEY İN HALİKÜN İLLA VECHEHÜ. Hüküm onundur ve ona döneceksiniz. KASAS 88”

  • Etiketler

You must be logged in to post a comment.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz