KAYSERİSPOR 10 KİŞİ KALDIĞI MAÇTA BJK İLE PUANLARI PAYLAŞTI:1-1

KAYSERİSPOR 10 KİŞİ KALDIĞI MAÇTA BJK İLE PUANLARI PAYLAŞTI:1-1

BEŞİKTAŞ ŞEHİTLERİ ANDI

BEŞİKTAŞ ŞEHİTLERİ ANDI

KIZ ARKADAŞLARINI DÖVERKEN KEŞFEDİLDİ, DÜNYA 3.’SÜ OLDU

KIZ ARKADAŞLARINI DÖVERKEN KEŞFEDİLDİ, DÜNYA 3.’SÜ OLDU

GENÇ YEŞİLAY ÜYELERİ MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EDECEK

GENÇ YEŞİLAY ÜYELERİ MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EDECEK

ŞEHİT OSMAN BÖRKLÜOĞLU ANILDI

ŞEHİT OSMAN BÖRKLÜOĞLU ANILDI

MEHMET DURSUN AKSOY’UN KALEMİNDEN KAYSERİ VE AV. NEVZAT TÜRKTEN

KAYSERİ VE AV. NEVZAT TÜRKTEN

Hemen her milletin olduğu gibi millet olamayıp kabile olarak kalmış toplumların bile çok azda olsa gizli ve aşikar (herkesçe bilinen) kahramanları vardır.

Biz Türk toplumunun, İslam’ın bayraktarlığını yapmış ve halen daha birçok Müslüman ve Müslüman geçinen devletlerden daha fazla İslam’ın bayraktarlığını yapmakta olan ve tüm unsurlarıyla asırlar öncesi bir bütün olmuş, üzerimizde oynanan her tür oyun ve tezgaha rağmen bütünlüğünü bozmamış ve bozmayacak olan biz Aziz Türk Milleti’nin diğer toplum ve milletlere nazaran sayısız gizli ve aşikar kahramanları vardır.

Kahraman derken; genelde savaşta veya terörle yapılan mücadele sonrası şehit veya gazi olmuşlar gelir akla. Oysa savaş ve terörle yapılan mücadele sonrası kahramanlıkları tescillenmiş olanların dışında da birtakım gizli ve aşikar kahramanlar vardır.

Bunlar; milli ve manevi değerler noktasında, çerçevesinde ama maddi, ama manevi, ama hem maddi hem de manevi anlamda topluma bir takım hizmetler sunan kahramanlar.

Bulunduğumuz coğrafya itibariyle gizli veya aşikar kahramanı olmayan ilimiz hemen hemen yok gibi. Kimi ilde biraz az, kimi illerde ise çok daha fazladır hayrat şehri Kayseri ilimizde olduğu gibi…

Kayseri;

Tepesinde rahmet ve bereketin eksik olmadığı, yazın kurulan otağlardan kışın yapılan kayaklardan ekonomik girdisi tartışılmaz dik bakışlı ve duruşlu Erciyes Dağı’ nın yer aldığı,

Hanların, Hamamların, Cami ve külliyelerin, köprü ve sarayların mimarı, mimarların hocası koca Mimar Sinan’ın varlık sebebi,

Nesibe Gevher, Mevlana’nın hocası Seyyid Burhaneddin, Kadir Has, Melikşah, Sabancılar, 12. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Av. Nevzat Türkten, Bekir Oğuzbaşaran, Alim Gerçel, Fazıl Ahmet Bahadır, Yaşar Elden ve gibi biri birinden değerli daha birçok şahsiyetin, hayır sahiplerinin yetiştiği,

330 ve üzeri okulun, imarethanelerin, özel hastanelerin devletin tek kuruşu harcanmadan hayır sahibi iş adamlarınca yapıldığı,

Külliye ve medresesiyle tarihi varlığını koruyan Hunat Cami ve gibi camilerin var olduğu,

Tarihi, ihtişamıyla gözler önüne seren ve dün gibi muhafaza edilmiş kalesiyle tarih kokan,

Sanayi memleketi olması hasebi ve mükemmelliği ile işsizliğin olmadığı,

4 Üniversiteye sahip olduğu halde 5. Üniversite arayışının olduğu,

İmar ve şehircilik planıyla örnek alınacak ve alınması gereken,

Belediye Başkanı Sayın Özhaseki’ nin varlığı ile Belediyecilik ve Harikalar Diyarı ve de Erciyes Kayak Tesislerinde ki işletmeciliğiyle örnek şehir ve örnek belediyeciliği ön planda olan,

Daha daha birçok özellikleriyle adam gibi yaşanabilir,

Çin zulmü altında inim inim inleyen Uygur Türklerine kucak açmış, hamiliğini üstlenmiş, azda olsa barınmalarına zemin hazırlamış milli hassasiyeti dorukta olan bir şehirdir Kayseri…

Kısa ve öz olarak Kayseri için gönül rahatlığı ile şunu da diyebiliriz.

Yukarıda sıraladığımız ve eksik ifade ettiğimiz tüm bu özelliklerinden öte bağrında yetiştirdiği şahsiyetlerle tam bir hayrat ve yakından tanıdığımız ve bildiğimiz Av. Nevzat TÜRKTEN Bey ve gibi daha tanımadığımız şahsiyetlerin, gizli kahramanların yetiştiği ve var olduğu yaşanabilir bir şehirdir Kayseri…

Av. Nevzat TÜRKTEN; yukarıda ifade ettiğimiz gibi Kayseri’nin yetiştirdiği bir hukuk adamı, adam gibi adam erdemli bir siyasetçi ve de milli hassasiyeti mükemmel, maddiyatçı ruhtan öte milliyetçi ve maneviyatçı ruhu ağır basan edebi şahsiyet olmakla beraber aynı zamanda hayrat işlerinde öncülük etmiş gizli kahramanlardandır.

Sayın TÜRKTEN;

Milli ve manevi değerlerine bağlı,

İslam’ı riyadan ve desinlerden uzak bir şekilde savunan ve yaşayan, Müslümanlığı özünde yaşamış, yaşamaya devam etmiş ve eden, bu düşünce ve yaşam tarzında olanların yanında olmuş,

Maddiyata önem vermeyen,

Sadece ve sadece kendi değil, aile efradıyla bir bütünlük içinde fakirin, fukaranın yanında olmuş,

Sadece ve sadece Kayserililere değil, Kayseri’ye göçmüş ve yerleşmiş insanlara, okumakta olan öğrencilere, Çin zulmünden kaçıp ülkemize sığınmış ve bir şekilde Kayseri’ye yerleşmiş Uygur Türklerinin hamiliğini üstlenmiş, babalık ve ağabeylik görevini yerine getirmiş onlara hem maddi, hem manevi, hem de hukuki yönden kol kanat germiş,

Fikri ve düşünce noktasında bir takım sosyal ve kültürel etkinlikler tertiplemiş, tertiplenen bu tür etkinliklere ilde olsun; il dışında olsun mümkün olduğunca iştirak etmiş, katılım sağlamış,

Vatanına ve milletine bağlı, milli ve manevi değer noktasında ki çalışmalara yakın tüm insanların hamisi olmuş,

Sadece ülke içinde ki problemlerle dertlenmemiş, Kıbrısı, Kırımı, kısaca Turan ellerinin tümünün dertlerini dert edinmiş bir insan, bir şahsiyet Nevzat Türkten Ağabey. Hayatı içinde yaşadığı olumsuzluklar, Turan ellerinin içinde bulunduğu ve yaşadıkları zulüm karşısında umudunu hiç bir zaman yitirmemiş umut dolu bir insan. Bakın bir şiirinin son dörtlüğünde ne demiş, umutlu olduğunu nasıl ifade etmiş bu değerli insan.

Kıbrıs benimsin

Turan yerimsin

Kırım sevinsin

Yarın bizimdir demiş ve umudunu yitirmediğini, yitirmeyeceğini bu dörtlükle net bir şekilde ifade etmiş olmakla beraber topluma karşı olan sorumluluk duygusu ve örnek kişiliğini de sergilemiştir.

Kısa ve öz olarak; insani, ahlaki yani milli ve manevi değerler noktasında hemen hemen birçok özelliği bünyesinde toplamış ve yaşam alanında devam ettirmiş, hoşgörüyle Mevlana, sevgiyle Yunus, bilgeliğiyle Dede Korkut gibi olmuş ve yaşantısıyla birçok insana örnek teşkil etmiş günümüz Dede Korkut’u, Erciyes gibi dik duruşlu bir şahsiyet,

Bu özelliklerini gizlilik çerçevesinde yaşamış ve yürütmüş gizli hayratlardan, Kayseri’nin gizli kahramanlarındandır Sayın Nevzat Türkten Ağabey.

Siz; Kayseri’yi ve Kayserinin yetiştirdiği mümtaz insan Av. Nevzat TÜRKTEN’ i nereden biliyor ve tanıyorsunuz diye tevdi edilen bir soru karşısında diyoruz ki;

Bir insan, milli ve manevi değerlerine bağlı bir insan, hele hele biraz olsun mürekkep yalamış bir insan;

Yaşadığı coğrafyayı,

Coğrafyada ki bölgeleri, illeri ve bu illerin bir takım özelliklerini öğrenmemiş ve bilmiyorsa,

Milli ve manevi değerleri noktasında ki bilgilerden yoksunsa,

O insan tam anlamıyla iyi bir vatandaş, iyi bir insan değil demektir. Bu görüşümüz onaylanır veya onaylanmaz takdir siz okuyucularımındır.

Kayseri’yi kitaplardan bilmenin, Kayseri’nin yetiştirdiği şahsiyet Av. Nevzat Türkten Bey’i ise; 1910’ lar da ilhamını Erciyes Dağı’ndan alıp yayın hayatında laik olduğu yeri alan Erciyes Dergisi’nin sahibi olmaktan, bu vesileyle Elazığ’da her yıl gerçekleşen Uluslar arası Hazar Şiir Akşamlarına dergi adına katılım sağlamasından öte; Elazığ’da 2004’lerde kurulmuş, Elazığ’ın-Türkiye’nin ve daha ötesi Türk Dünyasının kültür elçiliğini üstlenmiş Manas Yayıncılığa gelen Erciyes Dergisi’nin içeriğinde sunulan bilgilerden ve çok yakın bir zamanda yine gizli kahramanlardan biri olan Alim Gerçel Bey ve arkadaşlarınca adına tertip edilen ve Manas Kültür elçileri olarak davet edilip katılım sağladığımız Av. Nevzat Türkten’ e Vefa Gecesi’ n de gördüklerimiz, duyduklarımız ve yaşadıklarımızla daha iyi, daha geniş bir şekilde tanımış olduk.

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi ülkemizin birçok yerinde bu ve benzeri özellikler taşıyan insanlarımız, şahsiyetlerimiz elbette vardır. Ancak bunların birçoğu Nevzat Ağabeyde var olan özellikleri yani; Mevlana gibi hoşgörüyü, Yunus gibi sevgiyi, Dede korkut gibi bilgeliği taşır durumdalar mıdır bilinmez. Bildiğimiz şey tanıdığımız Nevzat Ağabey’in bu özelliklerde ve güzelliklerde olan bir insan, bir şahsiyet ve bir değer olmasıdır.

Evet;

İşte Kayseri,

İşte Kayseri’nin yetiştirdiği mümtaz insan, bir Dede Korkut, başlı başına bir değer olan Av. Nevzat TÜRKTEN Ağabey,

İşte siz değerli okurlarımız.

Bunlar karşısında yaşadığınız İl, İlçe ve Belde ile ilde veya beldede ki özellik (toplum olarak eksiklerini yetkililerden talepte bulunma noktasında kabiliyetli mi yoksa Şakşakçı mı?- Hayrat mı- değil mi? gibi…) ve güzellikleri, şahsiyetleri belirleme, tahlil etme ve takdir etme noktasında ki takdir sizlerindir.

Bir soruyla yazımızı noktalamış olalım.

Ne istediğini bilmek mi güzel veya anlamlı, yoksa olur olmaz her şeye alkış tutmak, şakşakçılık yapmak mı güzel ve anlamlı?…

Mehmet Dursun AKSOY

Manas Yayıncılık: Vali Fahri Bey Cd. Huzur İş Merk. Kat:5 / Elazığ

dursunaksoy59@mynet.com

m.dursunaksoy23@hotmail.com 

  • Etiketler
  • Açıklama
  • KAYSERİ VE AV. NEVZAT TÜRKTEN Hemen her milletin olduğu gibi millet olamayıp kabile olarak kalmış toplumların bile çok azda olsa gizli ve aşikar (herkesçe bilinen) kahramanları vardır. Biz Türk toplumunun, İslam’ın bayraktarlığını yapmış ve halen daha birçok Müslüman ve Müslüman geçinen devletlerden daha fazla İslam’ın bayraktarlığını yapmakta olan ve tüm unsurlarıyla asırlar öncesi bir bütün […]
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz