KAYSERİSPOR LİSANSLI ÜRÜN MAĞAZASI AÇILDI

KAYSERİSPOR LİSANSLI ÜRÜN MAĞAZASI AÇILDI

AFRİN OPERASYONU BAŞARI İLE SÜRÜYOR

AFRİN OPERASYONU BAŞARI İLE SÜRÜYOR

AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATINDAN İSTİŞARE TOPLANTISI

AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATINDAN İSTİŞARE TOPLANTISI

KADIN KOLLARININ MAHALLE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

KADIN KOLLARININ MAHALLE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

DEDEOĞLU, EĞİTİM BİR SEN SENDİKASINI ZİYARET ETTİ

DEDEOĞLU, EĞİTİM BİR SEN SENDİKASINI ZİYARET ETTİ

MEVLANA’YA GÖRE İRADE HÜRRİYETİ
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 13 Temmuz 2017 - 12:06:22

Mevlânâ’da irade hürriyeti, sadece insanda bulunan bir vasıf değil, yaratılış evreninde insana verilen İlâhi bir lütuftur. Hayatını anlamlandırabilmesi için insanın irade hürriyetine sahip olması gerekir. Çünkü insanı diğer varlıklardan ayıran temel özellik; bilen ve bilgisi nispetinde ahlâki açıdan sorumluluk yüklenen bir varlık olmasıdır. Mevlana insan hürriyetini, Mesnevî adlı eserinde; cebir, ihtiyar ve kader kavramları çerçevesinde tartışır.
O, İslam düşünce tarihinde, kaza-kader bağlamında değerlendirilen hürriyet tartışmalarının yönünü değiştirerek bu mefhuma; manevî ve ahlâki alanda insanın tekâmülüne hizmet edecek bir üretkenlik anlamı kazandırmıştır. Mevlana’ya göre hürriyet, irfanî bir terimle ‘zevk’tir. İnsan gerçek hürriyeti, Allah’tan başka, kendisine egemen olabilecek herşeyi bertaraf ettikten sonra elde eder.
O, manevi verimlilik alanıyla sınırlandırdığı hürriyet kavramının içini; kötülüklerle mücadele azmi ve ahlâkî-ruhi hayatı zenginleştirme davası olarak doldurmuştur. Mevlana’nın düşünce dünyasında kısaca hürriyet; Allah’ın dışında her şeyden müstağni olmaktır, şeklinde tanımlanabilir. Hiç kuşkusuz insan, tepkide bulunan bir varlıktır. Hürriyet zevkini tatmış olan insan, ancak bunu yapabilir. Bu sebeple Mevlana, mutlak hürriyetten yana değildir. O, nispî bir hürriyeti savunur.
Mevlana, içinde yaşadığı toplumun düşünce sorunlarından bigâne değildir. Çünkü aydın sorumluluğu da bunu gerektirir. Bundan dolayı, İslam tefekkür tarihinde hızı hiç kesilmemiş olan hürriyet tartışmaları, onun yaşadığı çağın da yegâne sorunu olmuştur. Mevlana, Kuran’ın rûhuyla bağdaşmadığını gördüğü, insanın bütün eylemlerinde hür olduğunu savunan katı determinist Mu’tezile Kelam ekolü ve katı indeterminist bir çizgi izleyerek hürriyet fikrini inkar eden Cebrî inanç mensuplarıyla kıyasıya fikrî plânda mücadele vermiştir.
Özellikle o, Cebrî akîdeye mensup olanların düşünce yanlışlıklarını düzeltme noktası üzerinde daha çok durmuş; psikolojik ve kelam delilleri kullanarak onları ikna etme yol ve yöntemini seçmiştir. Bu alanda Mevlana’nın izlediği orta yolun, sorunu çözümleme ve açıklığa kavuşturma bakımından akla ve Kur’an’ın ruhuna en uygun bir yol olduğunu söyleyebiliriz

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz