15 TEMMUZ’DA İLÇE PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLERE ZİYARET

15 TEMMUZ’DA İLÇE PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLERE ZİYARET

ALİ YILMAZ’IN EN MUTLU GÜNÜ

ALİ YILMAZ’IN EN MUTLU GÜNÜ

SARIZ MİSAFİRHANESİ YAŞAM SAĞLIYOR

SARIZ MİSAFİRHANESİ YAŞAM SAĞLIYOR

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN YARIŞTILAR

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN YARIŞTILAR

CIRGALAN MAHALLESİ’NDE MODERN DÖNÜŞÜM

CIRGALAN MAHALLESİ’NDE MODERN DÖNÜŞÜM

MUHSİN İLYAS SUBAŞI’NIN HAYATI KİTAPLAŞTIRILDI

Şair ve Yazar Muhsin İlyas Subaşı’nın, ‘Hayatı, Edebi şahsiyeti ve Eserleri’ Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından doktora tezine konu edildi.

Prof. Dr. Erdoğan Erbay’ın yönetiminde Esra Kürüm tarafından hazırlanan tez, Kürüm’e edebiyat doktorluğu unvanını kazandırırken, Muhsin İlyas Subaşı’nı da edebi şahsiyeti ve eserleriyle birlikte biyografisini bir bütün halinde edebiyat âlemine tanıtmaya fırsat verdi.

Dr. Kürüm. Kitabının tanıtımında bu çalışmasının amacını şöyle açıklamaktadır:

“Muhsin İlyas Subaşı, sanatçı ve ilim adamının topluma dolayısıyla geleceğe ışık tutması gerektiği inancında olan son dönem sanatçılarımızdandır. Yetiştiği sosyal ve kültürel ortamın etkilerini eserlerine yansıtan Subaşı, modernizmin değer yargılarımızı, edebiyatımızı ve tarihe bakışımızı  yozlaştırmaması için aydının vazifeli olduğu görüşündedir. Globalizmi bir tehlike olarak gören Batılıların değer yargıları  çevresinde birleşirken Türklerin değer yargılarını birer birer unutmalarını sorun olarak görmekte çalışmalarını  bu sorunun çözümünün hizmetine vermektedir.”

Bu çalışmaya nezaret eden Prof. Dr. Erdoğan Erbay ise, Muhsin İlyas Subaşı hakkındaki görüşlerini bu kitaba yazdığı takdim yazısında şöyle dile getirdi,” Muhsin İlyas Subaşı, yirminci asrın yok edici maddî imkânlarına kar­şı, mana ve özü koyarak, bir ömür boyu mücadele eden insanlardandır. Bir mil­letin, miras yoluyla devreden, dünya ve ahiret ölçülerini, hayırlı bir halef sı­fatı ve sadakatiyle taşımaya ahdetmiş, Hakk’ın has kulu, milletin bir ferdidir. Şiirden romana, politikadan şehir mo­nografisine, kalem oynattığı her saha­da, Hakk’ın ve halkın koyduğu düsturu rehber edinmiş, hilâf-ı hakikat bir şey söylememeye itina ile bağlı kalmıştır. “ifade ediyor.

İşte, memleketin değeri olan edebiyat dünyasının Kayseri’deki sa­natkârı Muhsin İlyas Subaşı, Dr. Esra Kürüm tarafın­dan bir doktora çalışmasına konu edil­miştir. Bu çalışma, milletin hayırhah evladını, çoktan hak ettiği, milletin vic­danında var olma makamına taşımada önemli bir adımdır. Kitap, Subaşı ve eserlerine yönelik yapılacak çalışma­lar için, yerinde ama geç kalmış kalem mahsulüdür. Yine kitap, alanla ilgili bitirici ve yok edici değil, yüceltici ve yol açıcı bir rehberliği üstlenecek gay­retin neticesidir. Aynı zamanda eser, Dr. Esra Kürüm’ün bundan sonra or­taya koyacağı edebî ve fikrî emekle­rin de habercisi olarak algılanmalıdır.”

Türk edebiyat dünyasında tanınmış şair ve yazar  Muhsin İlyas Subaşı, “Yakın zamanda okuyuculara yeni değerli eseler sunacağını” söyledi.

 

  • Etiketler
  • Açıklama
  • Şair ve Yazar Muhsin İlyas Subaşı’nın, ‘Hayatı, Edebi şahsiyeti ve Eserleri’ Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından doktora tezine konu edildi. Prof. Dr. Erdoğan Erbay’ın yönetiminde Esra Kürüm tarafından hazırlanan tez, Kürüm’e edebiyat doktorluğu unvanını kazandırırken, Muhsin İlyas Subaşı’nı da edebi şahsiyeti ve eserleriyle birlikte biyografisini bir bütün halinde edebiyat âlemine tanıtmaya fırsat verdi. Dr. Kürüm. […]
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz