ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI’NDA BAŞKAN ATEŞ GÜVEN TAZELEDİ

ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI’NDA BAŞKAN ATEŞ GÜVEN TAZELEDİ

OZAN DERVİŞ’İN KALEMİNDEN ESKİ GÜNLER

OZAN DERVİŞ’İN KALEMİNDEN ESKİ GÜNLER

TOMARZA”DA 1.707 m2 ARAZİ 1.115.500,00 TL REKOR BİR FİATA SATILDI

TOMARZA”DA 1.707 m2 ARAZİ 1.115.500,00 TL REKOR BİR FİATA SATILDI

BAŞKAN NALBANT; GÖREVİMİZİN BİLİNCİNDE İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ

BAŞKAN NALBANT; GÖREVİMİZİN BİLİNCİNDE İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ

DEZAVANTAJLI AİLELERE DESTEK PROJESİ

DEZAVANTAJLI AİLELERE DESTEK PROJESİ

MÜZE EĞİTİMİ İLE DRAMA ETKİLEŞİMİ
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 8 Ocak 2016 - 16:28:06

Müze eğitiminde temel amaç, toplumda bir müze kültürü yaratmak, müzelere eğitim işlevi kazandırmak, böylece müze konusunda farkındalık yaratmaktır. Günümüzde müzeler duvarsız sınıf olarak tanımlanmaktadır. Müze eğitimi, özellikle zaman ve mekân içinde kendini ve insanları anlama, kültürel mirası sürdürme, geçmişi, bugünü ve geleceği anlamlı bir biçimde ilişkilendirme, kültürel varlıkları, eski eserleri anlama, koruma ve yaşatma, kendi kültürünü ve farklı kültürleri çok yönlü bir yaklaşımla tanıma ve anlama, kuşaklararası anlayış ve empati geliştirme, müzeyi bir yaşam biçimi haline getirme ve müzelere yaşayan kurum niteliği kazandırma çabasıdır. Günümüzde eğitim, müzelerin temel işlevleri arasında kabul edilmektedir.
Müze eğitimi insanların var olan bilgi, yetenek ve kişisel ilgilerine göre müze koleksiyonlarından deneyim kazanmalarını, kendi anlamlarını çıkarmalarını sağlama ve yaşam boyu eğitimlerine katkıda bulunma süreci anlamını taşımaktadır. Günümüzde okula alternatif mekânların başında, kütüphaneler, parklar, müzeler, galeriler vb. gelmektedir. Müzelerde düzenlenen müze eğitimi programları kendi alanına özgü yöntem ve tekniklerin yanı sıra, eğitim – öğretim yöntem ve tekniklerini ve yaratıcı drama yöntem ve tekniklerini de barındıran disiplinlerarası bir alandır. Müze eğitimi ile ilgili temel ilkeler şöyle sıralanmaktadır: -Müze eğitimi sürekli, açık uçlu ve yaşam boyu bir eğitimdir. -Müze eğitiminde müze koleksiyonları ile hedef kitle arasında ilişki kurmak önemlidir. Koleksiyon içeriklerinin, mesajlarının ilgi çekecek ve kolay anlaşılacak biçimde düzenlenmesi gereklidir. -Ziyaretçinin çevreyle ve nesnelerle etkili bir iletişim içinde olması sağlanmalıdır. İzleyiciler müze nesnelerine ödünç verme sistemi ile müze dışında da ulaşabilmelidir. – Müze eğitiminde müze koleksiyonlarını incelemek ve eğitim için uygun nesneleri seçmek, bağlantıları kurmak önemlidir. -Her müzenin sunduğu eğitim müze türüne, içeriğine, koleksiyonlarına bağlı olarak kendine özgüdür. -Müzedeki öğrenme nesnelerden öğrenmedir, duyuları temel alır, yaşantıya dayanır. -Müze eğitiminde duyulara, hayal gücüne, estetik duyarlılığa, yaratıcılığa ve eleştirel yaklaşıma yönelmek önemlidir. -Müze eğitimi gönüllülük esasına dayalıdır. -Müzedeki öğrenme hoşa gitmeli, eğlendirmeli, haz vermelidir. Müzede öğrenme için müze nesnelerinin yakından gözlenmesine, elle yoklamaya olanak sağlanmalıdır. -Müzelerde popüler yaklaşım ‘dokun yap’ yaklaşımıdır. Bu yolla çocukların etkileşimli ve oyun oynama yoluyla öğrenmesi amaçlanmaktadır. Müze eğitimi alanında kullanılan teknikler çocuk ve gençlerin müzelerde bilgi, beceri, performans, tutum ve dolayısıyla estetik bir haz ve öğrenme gerçekleştirmesi amacıyla geliştirilmiştir. Müze nesnelerini ‘ara-bul’ formları ve oyunları ile araştırmak, tarih şeridi ya da dilsiz haritaya yerleştirmek, müzedeki taklit eserlerden kazı havuzu oluşturmak, kil tabletler yapmak ya da mühür basmak, müzedeki çocuk biriminde ya da çocuk müzesinde bir antik yerleşim biçimini canlandırmak, müzedeki eserlerden yola çıkarak müzede canlandırma yapmak yöntem ve teknikler içinde başlıcalarıdır.
Müze eğitimi disiplinlerarası yöntem ve teknikleriyle müzeleri çekici ve eğlenerek öğrenebilen eğitim ortamlarına dönüştürmektedir. Etkileşimsel müze yaşantısı sağlamak için ziyaretçilerin deneme, merak, keşif yapma, kişisel anlam çıkarma, yaratıcılık becerilerini uyarmak gerekir. Drama burada uyarıcı işlev yüklenebilir. Çocuklar etkileşimsel müze yaşantıları ile pek çok becerilerini geliştirirler: Objelerle etkileşimde bulunma, gözlem, duyguları ifade etme, hayal gücü, yorumlama ve kendi yaşamına bağlama, müzedeki objeleri okuma, kültürel değerleri fark etme, gerçeği arama, eserlerde verilen mesajların analizini yapma, müzenin planını çıkarma, müzedeki uygulamalara katılma, deney yapma, değerlendirme, ekip çalışması ve işbirliği yapma, tahminde bulunma, sonuç çıkarma vb. Türkiye’de de müzelerin artık katılımcıların pasif bir biçimde dolaştığı mekânlar olarak algılanılmadığına inanılmaktadır. Müzeler etkileşimle öğrenilen ve içinde bulunmaktan zevk alınan yerlere dönüşmektedir.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz