BY LOCK KULLANAN DOKTORA 6 YIL HAPİS

BY LOCK KULLANAN DOKTORA 6 YIL HAPİS

KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİ15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDI

KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİ15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDI

FETÖ’NÜN ASTSUBAYLARDAN SORUMLU MAHREM İMAMINA 10 YIL HAPİS

FETÖ’NÜN ASTSUBAYLARDAN SORUMLU MAHREM İMAMINA 10 YIL HAPİS

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE İNOVASYON SEMPOZYUMU TAMAMLANDI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE İNOVASYON SEMPOZYUMU TAMAMLANDI

FETÖ’NÜN KİTAP VE CD’LERİNİ YAKARAK İMHA EDEN KADINA HAPİS CEZASI

FETÖ’NÜN KİTAP VE CD’LERİNİ YAKARAK İMHA EDEN KADINA HAPİS CEZASI

ÖĞRENME STİLİNDE YARATICI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 29 Ekim 2015 - 14:14:59

“Bilgi toplumu”, bireylerin birçok niteliğe sahip olmalarını gerektirmektedir. Bu nitelikler arasında araştırma yapabilme, sorun çözebilme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi çeşitli düşünme yollarını bilme ve uygulayabilme yer almaktadır.
Eğitimin bu niteliklere sahip bireyleri yetiştirebilmesi öğrencilerin öğretme-öğrenme sürecinde daha etkin olmalarıyla olanaklıdır. Bu da öğretimin farklı öğrenme stiline sahip öğrencilere uyumunun sağlanmasını gerektirmektedir. “Öğrenme stili”, bireyin öğrenmeye yönelik eğilimlerini veya tercihlerini gösteren özelliklerdir. Eğitim sürecinde bireylerin kazanmaları beklenen ve öğrenme stilleri kadar önemli olan bir başka kavram, en genel biçimiyle, üst düzeyde bilişsel becerileri gerektiren, karmaşık ve kapsamlı bir süreç olarak tanımlanan “eleştirel düşünme”dir.
Bu sürecin, bireylerin hem akademik hem de günlük yaşamları için önemli ve gerekli olduğu kabul edilmektedir. Öğrenme stili, yaşamın her anında davranışları etkiler ve bu özelliklere göre eylemler yapılır. Öğrenme stillerinin taşıdığı bu niteliklerin, bireylerin eleştirel düşünmeleri üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığı sorusunu gündeme getirmektedir. Bu amaçla öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme arasında bir ilişki olup olmadığı, uluslararası düzeyde yapılan kimi çalışmalara dayanarak irdelenecek ve konuya genel bir bakış açısı sağlanacaktır. Son yıllarda, eğitim sistemi içerisinde öğrencilerin nasıl düşündükleri ve nasıl öğrendikleri, üzerinde tartışılan konular arasında yer almaktadır.
Özellikle “bilgi toplumu” olarak adlandırılan çağımızda, bireylerin araştırma yapabilme, sorun çözebilme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi çeşitli düşünme yollarını bilme ve uygulayabilme, öğrenme sürecinde etkin olma gibi birçok niteliğe sahip olmaları gerektiği düşüncesi, düşünme ve öğ- renmenin nasıl gerçekleştiği konularını ön plana çıkarmıştır. Bireylerin nasıl düşündükleri, nasıl öğrendikleri ve bunlara etki eden etmenlerin ne olduğunun bilinmesinin, etkili öğrenme ve sağlıklı düşünme sürecini kolaylaştırması beklenmektedir. Bu açıdan bakıldığında bireylerin nasıl öğrendiği ile ilgili boyutta öğrenme stili, nasıl düşünmesi gerektiği konusunda ise eleştirel düşünme kavramı, bu soruların en azından bir kısmının açıklanmasına yardımcı olabilir. “Öğrenme stili”, bireyin öğrenmeye yönelik eğilimlerini ya da tercihlerini gösteren özelliklerdir. Eğitim sürecinde bireylerin kazanmaları beklenen ve öğrenme stilleri kadar önemli olan bir başka kavram, en genel biçimiyle, üst düzeyde bilişsel becerileri gerektiren, karmaşık ve kapsamlı bir süreç olarak tanımlanan “eleştirel düşünme”dir. Bu sürecin, bireylerin hem akademik hem de günlük yaşamları için önemli ve gerekli olduğu kabul edilmektedir. Öğrenme stillerinin taşıdığı niteliklerin, bireylerin düşünme becerileri, özellikle eleştirel düşünme becerileri, üzerinde de herhangi bir etkiye sahip olup olmadığı sorusunu gündeme getirmektedir. Nitekim, öteki ülkelerde bu soruyu yanıtlamaya dönük araştırmalar yapılmış olması ve son yıllarda da bu çalışmaların sayısının artması bu amaçların temelini oluşturmuştur. Bu temel düşünceden hareket edilerek, öncelikle öğrenme stili ve eleştirel dü- şünme kavramlarını irdelemek ardından öğrenme stili ile eleştirel düşünme arasındaki ilişkiyi açıklayan kuramsal ve uygulamalı araştırmaları değerlendirmek gerekir.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz