HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

HACILAR’DA10’UNCU BİLİM ATÖLYESİ AÇILDI

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

ÇAĞAN AİLESİNİN EN ACI GÜNÜ

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

YİĞİT ASLAN’DAN YENİ TÜRKİYE REKORU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

FURKAN AKÇAM, BALKAN 2.Sİ OLDU

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

KOCASİNAN’DA MİNİK AŞÇILAR YETİŞİYOR

OKUL KÜTÜPHANELERİ –I
 • BEYHANASMA
  • BEYHAN ASMA
  • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
  • 4 Mart 2015 - 17:28:26

Çağdaş eğitim anlayışı içinde eğitim bilimleri ile bilgi ve belge yönetimi alanının kesişim noktasında yer alan okul kütüphaneleri, ilk ve orta dereceli okullarda verilen eğitimi desteklemek amacıyla kurulan önemli merkezlerdir.

Eğitim kalitesini arttırmanın bir yolunun da çok sayıda nitelikli kaynak kullanımı olduğunu savunan çağdaş eğitimle, sürekli güncellenen bir dermeye, sürekli kendini geliştiren okul kütüphanecilerine, sürekli isteklerde bulunan kullanıcılarına sahip, uluslararası standartlarda hizmet veren okul kütüphanelerinin her okulda bulunması gerektiğinin altı çizilmektedir.

Kaliteli eğitimde öğrencilere her zaman yararlı olacak yaşam becerileri öğretilmekle kalınmaz, yaşam boyunca kullanacakları ve uygulayacakları bilgiler verilir.

Öğretmenlerin öğrencilerini, özellikle yaşamlarında yararlı olacaklarına inandıkları bilgilere yönlendirmesi, okul kütüphanelerini kullandırması, araştırmaya teşvik etmesi kaliteli eğitimin vazgeçilmez bir şartıdır. 21. yüzyılda böyle bir eğitimden geçerek düşünmeyi ve öğrenmeyi öğrenmiş, bilişsel farkındalık sahibi, bilgi okuryazarı, öğrenen toplum ya da bilgi toplumu olarak adlandırılan gelişmiş bir gruba ait bireylerin, küreselleşme içinde önder pozisyonlarda yer aldıklarını ve almaya devam edeceklerini söylemek olanaklıdır.

Böyle bir toplumun olmazsa olmazı bilgi okuryazarı bireylere sahip olmanın ilk adımlarında okul kütüphanelerinin rolü büyüktür.

Kütüphaneyi ve bilgi kaynaklarını kullanmayı öğretmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, üretici okur olmayı özendirmek, araştırma alışkanlığı kazandırmak, soru sormayı, özgür düşünmeyi desteklemek gibi işlevleri olan okul kütüphaneleri; bütün bunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenmeyi desteklemesi ve bilgi okuryazarı bireylerin yetişmesine temel teşkil etmesi açısından her ülke için çok önemli kurumlar sayılmaktadır.

Amerikan Okul Kütüphanecileri Derneği’nin (AASL) ve Eğitimsel İletişim ve Teknoloji Derneği’nin (AECT) işbirliği ile Öğrenciler için Bilgi Okuryazarlığı Standartları üç ayrı kategoride dokuz kısımda oluşturulmuştur.

Bilgi Okuryazarlığı  Bağımsız (kendi kendine) Öğrenme  Sosyal Sorumluluk burada nihai amaç, öğrencinin bilgiyi üreten bir yetişkin olarak topluma fayda sağlamasını desteklemektir. Bunun için eğitimde okul kütüphanelerinin büyük bir önemi vardır. Bina, bütçe, personel, derme ve kullanıcı olarak adlandırılan beş temel öğesi ile okul kütüphaneleri, her ülkede eğitimin merkezinde yer almalıdır.

Ülkemizde ne yazık ki kamu okul kütüphaneleri bu sorumluluğu taşıyabilecek düzeyde değildir. Türkiye gerçeklerini göz ardı etmeden yapılabilecekler konusunda eğitimde çalışan herkese önemli görevler düşmektedir.

Kamu okullarına göre çok daha iyi durumda olan özel okul kütüphanelerinde görev yapan kütüphanecilerin de kendi aralarında ve ülkemizdeki Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleriyle işbirliği çalışması yapmaları, olumlu ya da olumsuz tüm yaşananları, çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, öğretmenlerle, eğitimcilerle paylaşmaları gerekmektedir.

Bu noktada düzenlenen toplantılarla konuya dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. Öğretmenlerin de işbirliği ile her okulda işlevsel bir okul kütüphanesinin kurulması ve kullandırılması sağlanabilir.

 • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz