ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI’NDA BAŞKAN ATEŞ GÜVEN TAZELEDİ

ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI’NDA BAŞKAN ATEŞ GÜVEN TAZELEDİ

OZAN DERVİŞ’İN KALEMİNDEN ESKİ GÜNLER

OZAN DERVİŞ’İN KALEMİNDEN ESKİ GÜNLER

TOMARZA”DA 1.707 m2 ARAZİ 1.115.500,00 TL REKOR BİR FİATA SATILDI

TOMARZA”DA 1.707 m2 ARAZİ 1.115.500,00 TL REKOR BİR FİATA SATILDI

BAŞKAN NALBANT; GÖREVİMİZİN BİLİNCİNDE İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ

BAŞKAN NALBANT; GÖREVİMİZİN BİLİNCİNDE İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ

DEZAVANTAJLI AİLELERE DESTEK PROJESİ

DEZAVANTAJLI AİLELERE DESTEK PROJESİ

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARA DRAMA EĞİTİMİ
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 10 Ocak 2016 - 15:46:27

Çağdaş eğitim yaklaşımında bireyi öğrenme sürecinde etkili kılan, yaparak ve yaşayarak öğrenmesine olanak sağlayan, kendini gerçekleştirmesine ve yaratıcı, üretken bir birey olmasına, başkalarıyla olumlu, sosyal ilişkiler kurmasına kısaca tüm yönleriyle gelişmesine katkıda bulunan bir yöntem olan drama kullanılmaya başlanmıştır. Bir eğitim yöntemi olarak dramanın amacı, çocuğun doğuştan var olan yaratıcılığını geliştirmektir. Drama, çocuğun kendini özgürce ifade etmesinde, demokratik, hoşgörülü, bir kişilik geliştirmesinde, işbirliği yapabilmesinde ve kendini tanımasında etkili bir yöntem olarak düşünülmektedir. Eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi yani çocuklara istenilen davranışların, alışkanlıkların ve tutumların kazandırılması için uygun eğitim tekniklerinden yararlanılması gerekmektedir. Drama, okul öncesi eğitime büyük katkılar sağlayan eğitim tekniklerinden biridir. Drama, çocuklarda işbirliği becerisinin gelişimi için fırsatlar sunmaktadır. Çocuğun sosyal gelişimi hızlandıkça kendine güveni artmaktadır. Çocuklarda problem çözme ve iletişim becerileri gelişmektedir. Drama pasiflikten ziyade aktif katılımı, bağımsız olmayı, demokratik olmayı, kişinin kendi becerilerinin farkında olmasını sağlamaktadır. Drama, küçük çocukların oyunlarında görülen, katılımcının sanatsal duyarlılığını, kendisi, başkaları ve dünya hakkındaki bilincini artıran ve her çocuğun hayal gücünü geliştiren bir öğrenme aracıdır.
Dramayı bir lider (öğretmen) tarafından yönetilen, çocukların hayal etmelerine, bunları canlandırmalarına, gerçek ya da hayal ürünü yaşantılarını yansıtmalarına olanak tanıyan özel bir öğrenme etkinliği olarak tanımlamıştır. Dramayı bir adım sonra ne ile karşılaşılacağını bilmeden yaşama ait rolleri yeri gelince oynamak ve bu yolla yaşamı tanımak olarak tanımlamıştır. Drama çalışmaları çeşitli kaynaşma-ısınma çalışmaları, pandomim, rol oynama, doğaçlama, öykü oluşturma, dramatizasyon gibi etkinliklerden oluşmaktadır. Drama etkinlikleri sonucunda; bireylerde kalıcı davranış değişikliklerinin bulunduğunu gösteren pek çok araştırma vardır. Bu araştırmalara göre dramanın; yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlama, eleştirel düşünme becerisini geliştirme, grup içinde hareket edebilme becerisini geliştirme, kendine güven duyma ve karar verme becerileri kazanma, sözcük dağarcığını geliştirme yoluyla, dil ve iletişim becerileri kazanma, imgelem gücünü, duyguları ve düşünceleri geliştirme, başkalarını anlama ve hissetme becerisini geliştirme ve farklı olay olgu ve durumlarla ilgili deneyim kazanma, moral ve manevi değerleri geliştirmede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Drama, özel olarak düzenlenen yaşantıları somut bir şekilde hissetme yolu ile sosyal, evrensel ve soyut kavramların, tarih, edebiyat gibi konuların canlandırılarak anlamlı hale getirildiği, öğrenildiği bir eğitim tekniğidir. Drama bir yaratma, bir beceri olarak tanımlanmaktadır.
Drama, sabrın, anlayışın, umudun, özgürlüğün, gözlem ve alçakgönüllülüğün serpilip geliştiği yerdir. Okul öncesi dönemde geniş bir yer tutan drama, ezberin kenara itilerek uygulamanın ön plana çıkmasında büyük rol oynamaktadır. Drama uygulamaları çocukları birçok yönden geliştirebilmektedir. Çocuklar, duygu ve düşüncelerini, isteklerini, tutumlarını, değerlerini, tecrübelerini, alışkanlıklarını, bilgilerini v.b. göz önüne sererek, hayal güçlerini kullanarak, birbirleriyle grup içinde etkileşerek, bir şeyleri paylaşarak, gözleyerek öğrenmektedirler. Çocukların bu yolla, yani yaparak ve yaşayarak öğrendikleri bilgiler kalıcı olmakta ve hayata daha kolay bir şekilde geçirilebilmektedir. Çocukların etkin olduğu bu süreçte birbirleriyle ve grup içindeki arkadaşlarıyla etkileşime girdiklerinde kendileriyle barışık hale geldikleri, cesaretlendikleri ve kendilerine daha çok güvendikleri bilinmektedir. Drama, çocuğu merkeze alarak onun öğrenme sürecinde aktifleşmesini sağlamaktadır. Aktif öğrenmenin gerçekleştirildiği drama sayesinde çocuklar, yaratıcı, eleştirel, çok boyutlu ve özgürce düşünebilmekte; bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor yönden gelişim göstermekte, eğlenmekte, empati kurabilmekte, bildiklerini hayata geçirebilmekte ve işbirliği yapma becerilerini geliştirebilmektedirler. Çocukların bir grubun üyesi olmaları, onların toplumun da birer üyesi olduklarını düşünmelerini dolayısıyla toplumdaki değerlerden haberdar olmalarını sağlamaktadır.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz