YEMLİHA YOLU’NU KULLANAN SÜRÜCÜLERE UYARI

YEMLİHA YOLU’NU KULLANAN SÜRÜCÜLERE UYARI

BAĞLAMIŞ, “ AMACIMIZ ŞEHRİMİZE VE ÜLKEMİZE HİZMET ETMEK”

BAĞLAMIŞ, “ AMACIMIZ ŞEHRİMİZE VE ÜLKEMİZE HİZMET ETMEK”

YOL ÇİZGİLERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİNCE YAPILIYOR

YOL ÇİZGİLERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİNCE YAPILIYOR

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU

ERÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 4 BÖLÜMDEN 500 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

ERÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 4 BÖLÜMDEN 500 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

ORYANTALİZM VE DOĞU-BATI İLİŞKİSİ-I
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 22 Eylül 2016 - 15:03:35

Oryantalizm genel bir ifadeyle doğu medeniyetlerini hatırlatan doğu bilimi anlamına gelmektedir. Bu terim özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda batıdan daha üstün bilimlerinin olduğunu anlatmak için kullanılmıştır. Oryantalizm sadece doğunun bilimi anlamında değil, genellikle doğu ülkelerinde eğlence amaçlı müzik eşliğinde göbek ve vücut hareketlerine bağlı bir dansın adı da olmuştur. Bu dans genellikle kadınların vücut hareketleriyle özleşmiştir ve bu dansı yapan bayanlara oryantal ismi verilmiştir. Oryantalizm diğer isimleri Şarkiyatçılık, Şarkiyattır. Bu terim altında yapılan araştırmalarda uzak ve yakın doğunun halkları, dilleri, kültürleri, toplumları incelenmektedir. Bu araştırmalar daha çok batı kökenli olurlar. Terimin gerçek anlamı dışında kullanılan ve bazı çevrelerce olumsuz bir ifade olarak kabul edilen bir anlamı daha vardır. 18. ve 19. yüzyıllardaki sanayinin gelişme zamanında yer alan düşünceler etrafında Avrupalı ve Amerikalıların doğunun kültürünü araştırırken kullandıkları bir kelime haline gelmiştir. Bu anlamda kullanılan oryantaliz kelimesinin altında doğuya önyargıyla yaklaşmak ve onu yargılamak yatmaktadır. Doğunun kültürünü, haklarını ötekileştirmek üzerine kurulu yorumlarda kullanılmıştır. Terimi bu bakış açısını kullanarak, olumsuz bir ifadeyle kitaplarında kullanan yazarlar olmuştur. Bu yazarların içerisinde şüphesiz ki en ünlüsü 1978 yılında yazdığı Orientalism kitabıyla Edward Said’tir. Said kelimeyi bu anlamıyla kullanmasından dolayı eleştiri almış. Said’i en çok eleştiren ise batılı akdemiysen Bernard Lewis olmuştur. Oryantalizmin bir de terim anlamına ve kökenine bakalım. Kelimenin Latinceyi kullanan diller arasında kullanımı ‘’orientalism’’dir. Bu şekilde kullanılmasının sebebi ise kökünün Latince oriens kelimesinden türemiş olmasıdır. Latince de oriens coğrafya terimleri arasın doğuyu göstermek anlamında kullanılmaktadır.
Oryantalizm kısaca batıdan doğuya yönelen ön yargıları anlatmak için kullanılan bir kelime olmuştur. Bunun yanında da doğudan batıya yöneltilen ön yargılar için ise Oksidentalizm kelimesi üretilmiştir.
Ortaçağdan sonra dünyaya açılan Avrupa toplumu için, bugünkü Ortadoğu denilen bölge ‘doğu’ diye biliniyordu. Savaşlar, coğrafi keşifler, ticari ve diplomatik ilişkiler gibi farklı sebeplerle doğu kültürüyle iletişime geçen Avrupa için bu kültür yeni ve farklıydı. İlk başlarda Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Endülüs İspanyası öncelikli olmak üzere daha çok sömürge faaliyetleri adına bilgi toplamak, bu topraklara kendi kültürlerini dayatmak amaçlarıyla bu yeni coğrafyalar ve insanları hakkında çalışmalar yapıldı. Sonraları bu teknik faaliyetler sanat, mimari, edebiyat, müzik ve tiyatro gibi alanlarda kendini göstererek bir kültür akımı halini aldı. Oryantalizm 19. yüzyılda en olgun çağını yaşadı. Kısaca tanımlamak gerekirse, batının egzotik doğuyu batı bakış açısıyla tasvir etme ve tanımlama tutumunun hâkim olduğu bir akım olduğunu söyleyebiliriz.
İnsanlık tarihi içinde kavram çiftleri birbirinin yerine kullanılarak toplumlar arası benzerlikler ya da biri diğerinin karşıtı olarak konumlandırılan zıt kavramlardan hareketle toplumların zihniyetini anlamaya çalışmak tarihçilerin, düşünürlerin tercih ettikleri ve uğrak haline getirdiği yollardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğu- Batı kavramsallaştırması da farklı toplumsal yapılar arası benzemezleri ortaya koyan kavram çiftlerinden biridir. İlk kullanımı ve tedavüle sokuluşu tarihçi Homeros’la birlikte başladığı ve tarih şeridi içinde günümüze yakın zaman dilimlerine yaklaştıkça medeniyetler arası zihinsel ve toplumsal süreçleri açıklamayı da içine alan bir hüviyete kavuştuğunu müşahede ediyoruz. Özellikle günümüzde Batı ve Doğu kavram zıtlarının çağrıştırdığı iki farklı medeniyetle birlikte meydana gelen; algılamada, düşünmede, değerlendirmede, karar vermede rol oynayan yetilerimizin bütünü olarak anlaşılmaktadır. Ve yine bu süreçlerin medeniyet içi yansımalarında ifadesini bulan duyular, bellek, arzular, çeşitli akıl yürütme biçimleri, güdüler, tercihler, kişilik özellikleri ve bilinç dışı gibi oluşumlarda görülür; düşünme, bilgi, niyet gibi oluşumlarla birlikte ele alınır. [Ana Britanica, zihin maddesi].

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz