10 KİLOGRAM ESRARLA YAKALANAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

10 KİLOGRAM ESRARLA YAKALANAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

TÜRK EKONOMİSİ YILIN İLK 9 AYINDA SAĞLAMLIĞINI TÜM DÜNYAYA İSPATLADI

TÜRK EKONOMİSİ YILIN İLK 9 AYINDA SAĞLAMLIĞINI TÜM DÜNYAYA İSPATLADI

GÜNEŞ İLE AYDINLANAN PARKLAR ENERJİ GÜNEŞTEN

GÜNEŞ İLE AYDINLANAN PARKLAR ENERJİ GÜNEŞTEN

FARKLI KÜLTÜRLER BİZİM ZENGİNLİĞİMİZ

FARKLI KÜLTÜRLER BİZİM ZENGİNLİĞİMİZ

KUPADA KURALAR PERŞEMBE GÜNÜ ÇEKİLECEK

KUPADA KURALAR PERŞEMBE GÜNÜ ÇEKİLECEK

PEYGAMBERLERİN VATANINA GÖZ DİKEN MÜŞRİKLER-2
  • MUSTAFA METEİSLAMOĞLU
    • MUSTAFA METE İSLAMOĞLU
    • m-meteislamoglu@hotmail.com
    • 11 Eylül 2017 - 12:36:13

HZ. ZÜLKİFİL NEBİ ALEYHİSSELAM
Zülkifil Nebi (a.s) hangi asırda yaşadığı kesin olarak bilinmemektedir. Asurlar döneminde hüküm sürdüğü tarih kaynaklarından anlaşılmaktadır. Ergani!den başka Eğil’de de makamı bulunmaktadır. Irakta Kifl ilçesinde makamı vardır.
Kur’an-ı Kerimde iki yerde Zülkifil adı geçmektedir. Birincisi enbiya 85 Zülküfil ’ide an hepsi hayırlı olanlardandır.”
Zülkifil adı “ Büyük pay ve nasibe sahip kılınmış” manasındadır. Cenab-ı Allah kendisine hem peygamberlik hemde devlet yönetimini nasip etmiştir. Bu adı alması konusu kaynaklarda değişik şekilde geçmektedir.
NesefiRh. O’ nun İlyas (a.s) veya Zekeriya (a.s) yada Yuşa b. Nuh (a.s) olabileceği yönünde açıklamada bulunmuştur. AlusiRh. Yüce Allah’ın Hz. Eyyüp (a.s) dan sonra oğlu Şeref (bazılarına göre Beşir)’i peygamber olarak göndermiş ve ona Zülkifil adını verdiğini belirtiyor. Celaleyn’de katliamdan kaçarak kendisine sığınan yüz peygambere kefil olduğu için bu adı aldığı yazılıdır. Başka bir rivayete göre Hilar düzlüğünde yapılan savaşta esir düşen taraftarlarına hayatı pahasına kefil olduğundan Zülkifil adını almıştır. Şa’raniRh. Savaşa giden zamanın peygamberine vekalet ettiğinden bu adı aldığını belirtiyor. İbni kesir Rh. Bu peygamberin Elyasa (a.s) olduğunu kaydetmiştir. Bir rivayete göre Zülkifil (a.s) Elyasa (a.s)’ın amcası oğlu idi. İkisinin de Eğil’de makamı vardır. 95 yıl yaşadı.
Elyasa (a.s) bir gün kavminden ileri gelenlere hitaben “kim gecesini ibadetle gündüzünü halkın işlerini görmek devlet başkanlığı da yaptı.”diyor.
Elyasa (a.s)’ın vefatından sonra peygamberlik görevi kendisine verildi. Kendi adına hak din olan İslam’a yaptığı çağrı ve mücadelesi sonucunda putlara tapan Ken ‘anileri Tevrat’a iman etmelerini sağladı. Ümmeti için yönetim merkezi olarak Ergani’yi seçti Suriye ve Filistin’i idaresi altına aldı. Ameli ve sevabı iki kat idi. (F.Razi)
Zülkifil Nebi (a.s) makamını 400 yıl önce yapıldığı 1936 ‘da türbe ve mescidi birinci genel müfettişliğinin emri ile yıktırıldı ayrıca Uzun Hasan’ ın hediye ettiği Şamdanların bir kısmının Diyarbakır vakıflar idaresince İstanbul’a gönderildiği bir kısmının ise kaybolduğu söylenmektedir. (Ş. Beysanoğlu/ Diyarbakır’ın 1958 yılından sonra türbe ve mescit zaman zaman onarılıp bölümler eklenerek şimdiki durumuna getirilmiştir.
Bu bilgiler; Ergani ilçe Müftülüğünce çeşitli kaynaklardan alınarak halkımızın bilgisine sunulmuştur.
ErganidekiZülküfl peygamber makamına Artukoğlu Melik Salih’ten itibaren düzenli aylık gönderilmiştir.
Peygamberler Diyarı EĞİL (Hz.Elyesa-Hz.Harun……
“Peygamberler Diyarı EĞİL” Diyarbakır 2005.
Şimdi buradaki bilgileri siz meraklı okuyucularımla paylaşmak istiyorum.
Önce Eğil’i tanıyalım. Eğil bizim Urfa gibi çok eski bir tarihe sahip. Mezopotamya kültürlerine ait kalıntılar var. Asur döneminden kalan bir kaleye sahip. Ayrıca Asur yöneticilerinin mezarları da mevcut. İlçenin 2 km. güneydoğusundaki tepe üzerinde bulunan peygamber mezarları yıllardır yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.
Hz.Elyesa ve Hz.Zülkifl’in mezarları daha önce Dicle Nehri’nin kenarındaki Tekya Mahallesi’nde iken Dicle Barajı yapımı sırasında su altında kalmamsı için 1995 yılında Nebi Harun Tepesi’ne taşınmıştır. Bu yerler Müslüman Mısır ve diğer Ortadoğu ülkelerinde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında bulunan dini metinlerde anlatılan birtakım olaylar bu bilgileri doğruluyormuş.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün işbirliği sonucunda Hz.Elyesa’nınmezarı açılmış cesedin ve kefenin hiçbir şekilde çürümediği ekip tarafından ifade edilmiştir. Daha sonra Hz.Zülkifl’in mezarı da açılmış ve burada da hiçbir çürümenin olmadığı ve adı geçen peygamberin kefeninin açılarak bakıldığında uykudaki bir insan görüntüsü ile karşılaşıldığı tespit edilmiştir.
Nakil işlemine katılanlar gördükleriyle mucizeyle hayrette kalmışlardır. Olay daha sonra “3 Bin Yıllık Naaşlar Sağlam!” adıyla yerel gazetelere yansımış ve şahitlerin ifadeleri yayınlanmıştır.
Bu bilgilere göre ancak biz sınırlı duyularımızla o ortamı algılayamıyoruz.
Şu anda Viranşehir ilçemizin Eyyubnebi Beldesinde bulunan Hz.Elyesa Peygamberin mezarı bir makam mezar olabilir. Bu belde ile Eğil arası uzak değil çünkü içine bakılmamıştır. Anadolu’nun birçok yerinde bu tür mezarlar var. Sadece o şahıs orada kaldığı için onu hatırlatsın diye sembolik bir mezar yapılmış.
Tevrat’a göre Hz.Elyesa (Tevrattaki şekliyle ELİŞA batı dillerinde Elisha) M.Ö. 800’lü yıllarda yaşamış. Tarihi veriler de bunu tasdik ediyor. Bu tarihlerde bölge Asurluların hakimiyetinde idi.
Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki bu peygamber türbeleri maalesef yeterince tanıtılamadığı için bilinmemektedir.. Eyyubi Güler
Enuş Peygamber
Ergani Çayönünde Hz. Ademin torunuHz.Şit’in oğlu Hz Anuş (Enuş)yatmaktadır.AncakAnuş(AS(‘ninZülkifl peygamberin oğlu Anuş olduğu da söylenmektedir.Ancak peygamberliği kesindir.Tarihinen eski mekanlarından olan ve arkeolojik önemi yüksek olan bir yerde hem inanç hem de arkeoloji turizmi güzellik arzeder.Bu konular Diyarbakır salnamelerinde geçmektedir.(Ayrıca Bkz:2000’e beş kala Diyarbakır.s:383-384)
Türbedeki taşın üzerinde ‘Yerd bini Mehlailb.Şitb.Adem’yazılıdır
(Diyarbakır valiliği İl Yıllığı 1967 s.:332)
Enuş peygamber makamı yanında camiirestoran yapılması uygun olacaktır.
Anuş Peygamberin bulunduğu Otluca köyünün bitişiğinde eski ismiyle Kikan mağaraları bulunmaktadır.Görüntü itibariyle buraya 1 km ötedeki Hilar mağaralarında normal vatandaş yaşarken Kikan mağaralarında elit tabaka ve idareciler kalmaktaydı.Buradamağaralarimalathanelerbulunmaktadır.Bölge ciddi bir şekilde altın arayıcılarının tacizi altındadır.Korunmayamuhtaçtır.İlk insanın yaşadığı bu mekanda ilk peygamberlerden Hz.Ademin torunu Anuş peygamberin yaşaması kronolojik olarak önemli bir uygunluk arzetmektedir.Bir söylem olarak da ErganininHz.Yunus tarafından yapıldığı söylemi de arkeolojik açıdan da önemli bir hususiyeti ortaya koymaktadır.
Hillar mağaraları Ergani’nin 7 km. güneybatısındadır.Kayalıklardaki belli başlı kalıntılar kayalığın güneydoğu kesimindeki en yüksek tepede akropolİran üslubunda figürler mevcuttur
Ergani çok eski bir şehir olup kuruluş tarihi belli değildir. Yunus Peygamberin kurduğu rivayet edilir. İlçeye 6 km uzaklıkta bulunan Hilar şehri harabelerinde yapılan bir kazıda (1964-Bajargeran tepesi) M.Ö.7000 yılına varan kalıntılar çıkmıştır. Buna dayanarak Ergani’nin 9000 yıllık bir tarihinin olduğunu söyleyebiliriz. Hilar Köyü Harabeleri ile adını dünyaya duyurmuş Polonyalı gezgin Simeon buradan “Mucize Yaratan Eski Bir Mabet” diye bahseder.(1)
Sit aleyhisselamAdemaleyhisselam’dan sonra gönderilen – ikinci – peygamberdir. Ademaleyhisselam’inoglu’dur. Babasi vefat edince kendisine peygamberlik ve ayrica 50 suhuf kitap verildi. Sit aleyhisselam vefat etmeden önce yerine ogluEnus’u halife tayin etti. (2)
Enus(yaniş) peygamber Hz.Şit’in en sevdiği çocuğu idi.Hz.EnusHz.Şit 105 yaşında iken doğmuştur.Annesi ise Hazurahanımdır.Hz.EnuşNa’me isimli hanımla evlenmişti.Kısas-ıEnbiya.c:1.Ahmet Cemil Akıncı
Adem (a.s) kadar olan nesebi söyledir: Idris (a.s) – Yerd – Mehlail – Kinan – Enus – Sit (a.s) – Adem (a.s). Idrisaleyhisselamin pek cokevladiolmustur. (3) İdris Peygamber Ahd-i Atıyk’teEnuş diye geçer (Tekvinhepsi sabredenlerdendi’ denmektedir.
İdris peygamberlerin kaynaklarda Âdem aleyhisselamın 6. kuşaktan torunu olduğu yazılıdır ki soy ağacı şöyledir; İdris aleyhisselamondan da Muhammed (AS)’a geçip son temelli sahibinde karar kılmıştır.
Enuş vefat edeceği sırada bütün oğulları için bereket duası yaptı.Habilin katili Kabil de onun zamanında öldürülmüştür. Enuş peygamber vefat ettiğinde Enuş’un oğulları ve oğullarının oğulları KaynanMettuŞelah ile kadınları ve onların oğulları toplanıp Enuş’un cenaze namazını kıldılar. Burda anlatılmaya çalışılan manevi bekçilerimizin bu vatanı nasıl esirgediğini dile getirmeye gayret ettimsede her şeyin en iyisini ALLAH c.c BİLİR. Bu ülkede samimi Müslümanlar ve Allah dostları korunduğu sürece müşrik milletler asla dokunamayacaklardır. Aziz vatanıma ve onun insanlarına

 

 

 

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz