15 TEMMUZ’DA İLÇE PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLERE ZİYARET

15 TEMMUZ’DA İLÇE PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLERE ZİYARET

ALİ YILMAZ’IN EN MUTLU GÜNÜ

ALİ YILMAZ’IN EN MUTLU GÜNÜ

SARIZ MİSAFİRHANESİ YAŞAM SAĞLIYOR

SARIZ MİSAFİRHANESİ YAŞAM SAĞLIYOR

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN YARIŞTILAR

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN YARIŞTILAR

CIRGALAN MAHALLESİ’NDE MODERN DÖNÜŞÜM

CIRGALAN MAHALLESİ’NDE MODERN DÖNÜŞÜM

PROF. DR. HALİL İNALCIK (ANISINA YAZILAR-VII)
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 8 Ağustos 2016 - 17:08:24

Karamsarlık korkaklıktır. Türkiye büyüktür. 1500 yıllık bir tarihimiz var. Canımızla, başımızla bu büyüklüğü devam ettirmeliyiz. Bırakıp kaçmak ihanettir bence. Eğer noksanlar varsa gidermeye uğraşmalıyız. Bu devletin tarihine yakışır şekilde yaşamalı ve çok çalışmalıyız.
Halil İnalcık
Sayın Halil İnalcık hocamın elime geçen her kitabını, makalesini okumam yüksek lisans öğrencilik yıllarıma dayanır. Gel zaman git zaman, şükürler olsun, kendileri ile ilk karşılaşıp tanışmam, sohbet etmem (2011, CIEPO-Uşak) konferansıdır. Daha sonraki izleyen birkaç konferanslarda da bir araya gelme şerefine nail oldum. Gerek konferanslarda dile gelen tarihçi araştırmacılığı ile ilgili bildirileri dinlediğimde gerekse eserlerini okuduğum zaman derin bilgi birikimine, âlim kişiliğine; adeta dolu bir başağın boynunu büktüğü gibi, engin kişiliklerin ancak büründüğü o’mütevaziliğine; geçmişi ve bugünü mukayese ederek değerlendirme yetisine hayran kalmamak içten bile değil.

Kanaatimce sayın Halil hocamızın bütün bu değerli özelliklerini çok daha değerli kılan güzel bir tarafı da olsa gerek, o’da elbette ki, bilgeliğinin ışığında akıl ve mantığı ile kendinden emin ve özgüveninin güçlü olmasıdır. Aklı ve iradeyi ilke kurallarının içine aldığının da ayrı bir göstergesidir. Belki de bu meziyetlere çoğumuz sahipmiş gibi düşünsek de, ancak Allah’ın takdiri ile, çok nadir kişiliklerde vuku bulan bu gerçeği kabul ederiz.

Sayın Halil hocamız eserleriyle Osmanlı-Türk tarihinin daha iyi anlaşılmasını sağlayan, tarih metodolijisindeki gelişmelerin öncüsü olan, Türk tarihine ve kültürüne eşsiz katkılar sunarak tarihin en doğru şekilde okunup ve okutulmasına yönelik faaliyetlerinden dolayı tarihimize, kültürümüze çok büyük hizmeti olmuştur. Bilimsel enginliği yanı sıra onun sadece ülkemiz için değil dünya milletleri içinde yeri doldurulamaz kılan da bu değil midir? Sayın Halil hocamız tarih anlayışında teorik bilginin öneminin inkâr edilemeyeceği görüşünün yanı sıra bir tarihçinin bağımsız olması gerektirdiği fikrini savunmuştur. Bir makalede edindiğim bilgide; özellikle ilk dönem Osmanlı tarihi için arkeolojiden yararlanan sayın Halil hocamız, Osman Gazi dönemi en önemli yerleşim yerlerinden olan Karacahisar’da kazı çalışmalarını başlatmış, arkeologların kuruluş devrine ait ilk bulgulara ulaşmalarına öncülük etmiştir. Onu bir diğer kıymetli kılan; eserlerinin farklı dünya dillerine çevrilmesi ve başta ABD’nin ve Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinde temel ders kitabı olarak okutulması uluslar arası bir tarihçi olduğunun kesin açıklamasıdır.

Kimi zaman objektif araştırmacılığıyla Osmanlı-Rus ilişkilerini yeni belgelere göre eserinde anlatan en geniş bilgileri sunmuş, dünya kültür ve medeniyet tarihine orijinal katkılarda bulunmuştur. Başta Balkan tarihi olmak üzere onun araştırmacı kaleminde şekil almıştır. Bölgedeki huzursuzlukların, sorunların temelinin toprak meselesinden kaynaklandığını, bilakis tahrir defterlerinin verdiği bilgilerden yola çıkarak, Osmanlı idari yapılanmasının Balkanlardaki hali hazırdaki düzeni değiştirecek kadar katı ve radikal olmadığını, mevcut sistemin sürekliliğini sağlayacak ılımlı siyasetten oluştuğunu ifade etmiştir. Böylece, dini yönetim baskısından uzak daima köylüyü koruyan gözeten bir idari sistem altında yaşayan Balkan halkının Osmanlı egemenliğindeki gerçek konumunu ortaya koymuştur. Eserlerinin her satırının altını çizerek okunması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü bu eserlerin yazarı kendi hayatını dahi öneme almadan ömrünü Osmanlı tarihi araştırmalarına adamış, ideolojik yaklaşımlardan uzak tamamıyla belge, metot ve akli idaresi olan bir bilim adamıdır. Her kitabını okuduğumda sanki sunduğu her belge canlıcasınaymış gibi bir hissiyata kapılıyor, tarihin bir kez daha tekerrür ettiğine inanıyorum.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz