KOCASİNAN AKADEMİ, KADEM’E EV SAHİPLİĞİ YAPTI

KOCASİNAN AKADEMİ, KADEM’E EV SAHİPLİĞİ YAPTI

ÜLKÜ OCAKLARI 23 NİSAN BAYRAMI’NI KUTLADI

ÜLKÜ OCAKLARI 23 NİSAN BAYRAMI’NI KUTLADI

TEMA’DAN OKULLARDA BİLGİLENDİRME

TEMA’DAN OKULLARDA BİLGİLENDİRME

KALDER’İN YÖNETİCİ GELİŞTİRME PROGRAMI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

KALDER’İN YÖNETİCİ GELİŞTİRME PROGRAMI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

BİSİKLET TAKIMLARININ KAMP TERCİHİ ‘ERCİYES’

BİSİKLET TAKIMLARININ KAMP TERCİHİ ‘ERCİYES’

SANAT VE GÜZELLİK KAVRAMI-III
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 8 Kasım 2016 - 11:17:28

Theodor Vicsher hocası Hegel gibi estetik’i güzel bilimi olarak tanımlar. ‘Vicsher’e göre güzel, bir tin etkinliğinin ürünüdür. Bu tin etkinliği üç biçimde dışlaşır. Bunlar din, sanat ve felsefedir.
Değer yönünden bu iç dışlaşma biçimi arasında hiçbir ayrılık yoktur, üçü de eşdeğer olup, bunlardan her birinin temelinde bir doğruluk bulunur.
B.Croce da sanat yapıtı güzelliği ve doğa güzelliği arasındaki farklılıktan bahseder.
Doğal güzellliğinin estetik dışı olduğunu, ancak onun hoşa giden yönlerinin estetik bir nesne olarak algılandıkları ölçüde güzel kabul edilebileceklerinden bahseder. ‘Sanat güzelliği ise tinsel bir etkinliktir, bir ifadedir.
‘Bundan ötürü, B. Croce sanat güzelliğini doğa güzelliğinden üstün tutar.
Varoluşçu filozoflardan Martin Heidegger’e göre ise, güzellik ‘varlığın aydınlanmasıdır, doğruluktur.” Ancak bu doğruluk, mantıksal doğruluk değil, gerçek doğruluktur; varlıkların içindeki doğruluktur. Heidegger’e göre varlıkların gizli olan yapısını herkesin görebileceği şekilde açığa çıkarmak, güzeli ortaya koymaktır.
Yukarıdaki gibi, güzeli bir “ide”, bir ülkü olarak alan metafizik güzellik anlayışlarının yanında, güzeli psikolojik olarak alıp değerlendirenler de vardır.
Th. Lipps, güzeli bir insanın haz duyduğu, kendisini özgür hissettiği biçim olarak algılıyor. Oysa fenomenciler bunu kabul etmiyorlar.
Onlara göre güzellik, seyredene bağlı olmayan, güzel olan varlığın yapısında temellenen bir özelliktir.
Güzel bir şey, onu güzel gören olmasa da güzeldir.
Güzellik ide de değildir, gerçeklik de; güzellik gerçeğe dayanır ama onun aşar. N.Hartman, güzelliğin genel ve tümel bir metafizik varsayımdan çıkartılması yerine güzel varlıklardan, ontolojiden çıkartılması gerektiğini söyler.’

Tüm bu görüşlerin doğrultusunda güzel’in bazı filozoflar için içerikte, bazıları için formda, biçimde ortaya çıktığı vurgusu görülür.
Bu bağlamda güzelin belirlenmesi dışsal-biçimsel nitelikler ve içsel-içeriksel nitelikler olarak iki alt başlıkta incelenebilir.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz