BAŞARILI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR…EMNİYETTEN MAYIS AYI İSTATİSTİKLERİ

BAŞARILI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR…EMNİYETTEN MAYIS AYI İSTATİSTİKLERİ

YENİ KIŞLA KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNDEN ŞENLİK

YENİ KIŞLA KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNDEN ŞENLİK

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN DÜNYA SEVGİSİ

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN DÜNYA SEVGİSİ

BEYDEĞİRMENİ HIZLA İLERLİYOR

BEYDEĞİRMENİ HIZLA İLERLİYOR

ALINAN ÖNLEMLER KAZA SAYISINDA YÜZDE 18’LİK AZALMA SAĞLADI

ALINAN ÖNLEMLER KAZA SAYISINDA YÜZDE 18’LİK AZALMA SAĞLADI

SANAT VE GÜZELLİK KAVRAMI-IV
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 9 Kasım 2016 - 11:31:40

Tüm bu görüşlerin doğrultusunda güzel’in bazı filozoflar için içerikte, bazıları için formda, biçimde ortaya çıktığı vurgusu görülür.
Bu bağlamda güzelin belirlenmesi dışsal-biçimsel nitelikler ve içsel-içeriksel nitelikler olarak iki alt başlıkta incelenebilir.
Güzelliğin dışsal-biçimsel nitelikleri orantı-simetri, düzen ve harmoni, çoklukta birlik ve ekonomi ilkesi gibi temel bazi kavramlarla ifade edilebilir.
Güzel’in matematik olarak belirlenmesi düşüncesi Grek felsefesine, estetiğine kadar geriye giden eski bir düşüncedir.
Orantı, bu düşünce içerisinde belirgin bir anlam kazanır.
Orantının anlamı; bir bütünün parçaları arasında duygusal olarak kavranan ve hoşa giden ilgidir.
Bu ilgi belli sayılarla yanı matematiksel ifadelerle de dile getirilebilir.
Yunan felsefesinde Herakletios ve Empedoklesin de bahsettiği gibi; müzikte yüksek ve alçak, kısa ve uzun tonların birleşimiyle oluşan harmoni, resimde renklerin ya da beyaz tuval üzerine siyah zıtlığının, yazı da sesli-sessiz harflerin karşıtlıkların uyumundan söz edilebilir.
Bahsi geçen bu harmoninin eş anlamı da güzelliktir.
Bu harmoniyi matematiksel olarak ele alan ve nitelendiren Pythagorascilar da olmuştur.
Bu ögretiye göre evren bütün olarak matematiksel olarak ifade edilebilir ve bu harmoni sayılara dayanır. Simetri, kural, prensip kavramlarını içine alan ‘kanon‘ da bu düşünceye aittir.
Çagdaş düşünce de ise orantı, altın kesit olarak adlandırılan matematiksel bir formüle dayanır. Altın oran; küçügün büyüğe oranının, büyügün bütüne olan oranına eşit olması demektir. Bu orantı, yüzyıllar boyunca en çok düşünülen ve en çok hoşa gidenidir.
Orantıya bağlı olarak bir diğer biçimsel nitelik simetridir.
Simetride bir bütünün parçaları arasındaki düzen söz konusudur.
Simetri yalnız sanat yapıtlarında değil, doğada da vardır.
Buna en belirgin örnek canlıların bedenlerinin simetrik oluşudur.
Simetrinin bu şekilde kendiliğinden oluşma durumu ve doğadaki varlığı göz önünde bulundurulduğunda simetrik olmayana ilgi sanatçılar açısından bir arayıştır.
Bir diğer biçimsel nitelik kabul edilen harmoni, birden fazla ögenin bir bütün oluşturmak üzere birleşimleridir. Harmoninin en başat örneği, müzik eserlerinde görülür.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz