İYİ PARTİ LİSTESİ AÇIKLANDI

İYİ PARTİ LİSTESİ AÇIKLANDI

CHP LİSTESİ AÇIKLANDI

CHP LİSTESİ AÇIKLANDI

SAADET PARTİSİ LİSTESİ BELLİ OLDU

SAADET PARTİSİ LİSTESİ BELLİ OLDU

AK PARTİ’NİN MUHTEMEL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

AK PARTİ’NİN MUHTEMEL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN KURBAN KESTİ

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN KURBAN KESTİ

SİYASET VE VATANSEVERLİK
  • OSMANİKİNCİ
    • OSMAN İKİNCİ
    • osmanikinci@kayserihakimiyet2000.com
    • 30 Nisan 2018 - 12:08:50

Siyaseti yalandan, dolandan, riyadan kurtarıp ibadetin kardeşi haline getirmeden milli iradenin ortaya çıkması zor gözükmektedir. Siyasetin, hakkın, hikmetin, faziletin ve ilmin ölçülerinde ve milletin ve halkın milli iradesini oluşturacak şekilde yeniden ıslah edilmesi gerekmektedir. Siyaseti biçimlendiren idare eden temel yasaların hayata geçirilerek yeniden bir hukukun sağlanması şarttır. Darbe dönemi hazırlanan siyasi partiler ve seçim kanunları demokratik ve şeffaf hale getirilmelidir. Siyasi partilerin devlet hazinesinden aldıkları devlet yardımları derhal kaldırılmalıdır. Bunu alanlar unutmasınlar ki tüyü bitmemiş yetimlerin haklarını yemektedirler. Bunun hesabını bu dünya vermeseler de öbür dünyada bunun hesabını vermeye hazırlasınlar.
MÜSLÜMAN, POLİTİKA VE SİYASET YAPMAKTAN UZAK MI DURMALI?
Müslüman ne politikadan ne de siyaset yapmaktan asla uzak durmamalıdır. Bu konuyla ilgili bakınız Hz. Peygamber efendimiz en yakın dava arkadaşı Hz. Ebubekir, halifeliği sırasında Müslümanları bu konuyla ilgili nasıl uyarıyor. Bu uyarı günümüz Müslümanları ve hepimiz için geçerlidir. “Ey insanlar! Sizler “Ey iman edenler, siz kendinizi ıslah etmeye bakın. Eğer siz hidayet üzere olursanız, dalalete sapmış olanların size zararı dokunmaz.” Ayetine güveniyorsunuz ve nefsinizi kurtarmakla işin biteceğini sanıyorsunuz. Hiçte öyle değil! Ben Resulullahın şöyle buyurduğunu işittim: “insanlar zalimin zulmünü gördüklerinde onu engellemezlerse Allah yakında hepsini azaba uğratır.” Onun için Müslümanın politikadan uzak kalması kabul edilemez. Burada önemli olan politikayı temiz, dürüst kutlu boyutlarıyla yürütmektir. Ve bu konuyla ilgili bakınız Eflatun ne diyor: “siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen kaçınılmaz sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye razı olmaktır. Diğer taraftan politika ile ahlak ve insani değerler arasında kurulması çok müşkül denge, hep idealizmin aleyhine işlemiştir. Ve sonuç itibariyle bu çabalar gittikçe çirkinleşmiştir. Kap kara politik bir taassup, bu millet emanet olan görevlerin sağladığı çıkar, nüfuz ve manevi tatmin, politik çabayı ahlaktan, faziletten ve insani değerlerden soyutlamıştır. Hatta en yakın dostları bile politikacıyı bir süre sonra tanıyamaz olmuşlardır. İnsan çevresini düzeltmek ve düzenlemek mecburiyetindedir. Toplumun ve çevrenin sorunlarına çözüm getirmek ve cevap vermek mecburiyetindedir. Bu noktada ilim ve tekniği bu sorunlara çare bulmada esas kabul etme zarureti vardır. Çünkü insanoğlunu insan kılan akıl ve ruhun, değişim olayına ve onun kanunlarına uygun müdahalesini sağlayan bilimsel politik faaliyetlerdir.
TÜRKİYE’NİN BÜTÜN SORUNLARININ ANA SEBEBİ SİYASİ, AMA BUNLARIN ÇÖZÜMÜ DE SİYASİDİR
Geleceğin siyasi aktörleri Türkiye’yi düzlüğe çıkarmak, birliğini korumak ve tüm siyasi meseleleri çözmek için siyaset ilminden uzak durmamalı tam aksine siyaseti revize ederek; yani yalandan, dolandan, riyadan, ikiyüzlülükten kurtararak ibadetin bir kardeşi haline getirilmelidir. Meselelerin halli için bu siyasi aktörler, akıl, bilim, umut, cesaret, samimiyetle başta bilim ve hikmeti bir arada kullanarak adeta bir seferberlik ilan etmeliler. Milletin tamamını kucaklayacak ve herkesin güçlükler karşısında ellerini taşların altına koyacak taraftar ve aktivistler olmasını sağlamalılar. İnsanlar, “ seçim bizim neyimize?Bu işten biz anlamayız, bu işlerde biraz da yalan söylemek gerekir” demelerine fırsat tanımamalıyız. Bu ortamları oluşturmamalıyız. Bugün ülkemizde maalesef siyaset kirletilmiş,vatandaşın siyasilere ve siyasete olan güvenleri sarsılmış durumdadır. Burada bize düşen görev temiz siyaset yapmak, yalan ve dolandan uzak durmak, riya yapmamaktır. Siyasi madrabazlıklara son vermek, siyaseti daha açık ve şeffaf yapmak önceliklerimiz olmalıdır. Siyasi aktörler olarak milleti ve halkı bölüp,kutuplaştırma diline son vermeliyiz. Derhal ahlaki yozlaşmaya ve sosyal çürümüşlüğe öncelik vererek ekonomik refaha da sağlayacak çalışmaları biran evvel ve acil eylem planları dâhilinde yapmalıyız. Görevimiz, Türk siyasetine millet iradesinin mührünü vurmak ve gerçek milli iradeyi ortaya çıkarmak olmalıdır. İktidar ve muhalefeti yan yana getirerek bu asil milletin tüm sorunlarını çözmek, tüm siyasi aktörlerin boynunun borcudur, tarihin ve Allah’ın üzerimizdeki vebalidir. Bu görevimizin şuuru içinde olmalıyız. Çözülmeyecek problem yoktur, yeter ki samimi ve dürüst olalım.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz