ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI’NDA BAŞKAN ATEŞ GÜVEN TAZELEDİ

ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI’NDA BAŞKAN ATEŞ GÜVEN TAZELEDİ

OZAN DERVİŞ’İN KALEMİNDEN ESKİ GÜNLER

OZAN DERVİŞ’İN KALEMİNDEN ESKİ GÜNLER

TOMARZA”DA 1.707 m2 ARAZİ 1.115.500,00 TL REKOR BİR FİATA SATILDI

TOMARZA”DA 1.707 m2 ARAZİ 1.115.500,00 TL REKOR BİR FİATA SATILDI

BAŞKAN NALBANT; GÖREVİMİZİN BİLİNCİNDE İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ

BAŞKAN NALBANT; GÖREVİMİZİN BİLİNCİNDE İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ

DEZAVANTAJLI AİLELERE DESTEK PROJESİ

DEZAVANTAJLI AİLELERE DESTEK PROJESİ

SORULARLA BİLİNMEYEN MASONLUK-16
  • SÜLEYMANKOCABAŞ
    • SÜLEYMAN KOCABAŞ
    • suleymankocabas@kayserihakimiyet2000.com
    • 17 Şubat 2016 - 16:51:22

Sekülarizminsiyasi  aksiyonerliğiLaikizim (Laiklik) olmuş, bu kendisini ilk defa 1789 Fransız İhtilali ile göstermiş, masonların bu ihtilaldeki büyük rolleri bilindiği ve dini kesimler tarafından da Laikliğin çoğu kez “Dinsizlik” olarak tanımlandığı için, bu bağlamda ‘Masonluk = Dinsizlik” denklemi kurulmak istenmiştir.

4-Masonların kendi yayın organlarında “dinsiz , Tanrı tanımaz” ifadelerineaçık açık rastlanması:Masonik kaynaklarda bununla ilgili olarak şunlara yer verilir:

“Tedrisat (eğitim ve öğretim) her şeyden evvel ruhani ve dinî akidelerden âzade (hür, serbest) kılınmalıdır. Büyük Loca, bu büyük tehlikeyi önlemek ve cumhuriyetin hakiki hali olan laikliği müdafaa etmek üzere gereken bütün tedbirleri almaya federal konseyi davet eder.

Bizim için, dinî ahlâk ve terbiye ile rekabete elverişli bir moralin mevcudiyeti şarttır.

Artık Allah’ı bir maksat, bir gaye olarak kabul edemeyiz. Biz bir ideal tesis ettik ki, o da Allah değil beşeriyettir (insanlık). Onun için masonluk nuru doğru yürümekte olan beşeriyetin mücessem (gövdeli) bir timsalidir.

Çalışmamız daimi olarak insani düşünceyi hür kılmaya matuf olmalıdır.

Bütün gericilik ve zulüm hareketlerine karşı laik ve sosyal bir blok teşkil etmeliyiz” (A.G. Mıchel, Masan Diktatörlüğü, İstanbul, 1976, s. 70 – Fransız Maşrık –ı Azamlığı’nın İçtimai Zabıtları, 1923, s. 17’den)

“Hiç tereddüt (şüphe) etmeden bütün dinlerle harp edelim. Zira bunlar insaniyetin hakiki düşmanıdır. Bu dinler, asırlar boyunca fertler, halk yığınları ve milletler arasında kargaşalıklara sebep olmuşlardır…

Biraderlerimiz, birkaç içtimai ve kanunlarının idame ettirilmesi için daha büyük enerji ile mücadele etmeliyiz…

Din adamlarının dünya etrafında kurmuş oldukları mutlak hâkimiyetlerine nihayet verme zamanı gelmiş ve geçmektedir. Gayemiz her şeyden evvel dinleri yok etmektir.” (Hasan Cem, Dünya’da ve Türkiye’de Masoonluk, İstanbul, 1976, s. 89 –  Fransız Büyük Locası Bülteni,1922, s. 198’den)

“Dindar kimseler localara kabul edilemezler. Locaya giren her yeni insan her şeyden önce hür fikirli bir adam olmalıdır. Hakiki farmason dindar olamaz.” (A.g.e. s. 89 – Fransız Maşrık –ı Azamlığı Zabıtlarından, 1893, s. 54’den)

“Mason doktrini hürriyetleri vicdandan hariç tasavvur edemez. Çünkü bu umde masonluktan dine karşı düşmanlık telkin eder. Zira din vicdan hürriyetine muhaliftir.” (A.g.e., s. 89 – Fransız Maşrık – ı Azamlığı Zabıtlarından, 1922, s. 389’dan)

“Masonluğun mevcudiyetinden maksat, mazinin müstebit (istibdatla hareket eden) cemiyetleriyle mücadeledir.  Bu maksat için masonlar ön saflarda çarpışırlar. Çünkü masonluk din ve anane aleyhine bulunan yegane teşkilattır.” (A.g.e., s. 89 – Akasya Dergisi, 1902, s. 8’den)

“Dindarlara ve mabetlere galebe çalmak kâfi değildir. Asıl maksadımız dinleri yok etmektir.” (Cevat Rıfat Atilhan, Masonluk Nedir?, s. 28 – Beynelmilel Mason Kongresi Rehberi, 1900, s., 102’den)

“Din aleyhtarı mücadele, dini devletten ayırdıktan sonra hal edilecektir.” (A.g.e., 28 (Akasya Dergisi, 1903, s. 860’dan)

“Allah ile rabıtaları bulunduğuna insanları iknaya çalışan ruhaniler de putperest, muhayyilelerine (hayallerine) göre Allah icat eden hayalperestler de putperest, ne maddeyi ne de maddenin yarısını bilmeksizin maddiyun ve mukavviyunun (kuvvet veren) oynadıkları damayı oynayan filozoflar da putperesttir, Allah’ı insanlara mahsus olan kahhâr (mahveden, yere batıran), âdil (dürüst), kadir (çok kuvvetli) ve lâtif (güzel, hoş) basir (gören, görüp anlayan) ve semî (işiten)sıfatlarıyla tavsif (sayma, vasıflandırma) ve insanların fezaili (iyi huylar, faziletler), bazen de zemâimimi (kötü işler) ile terkip (birleştirerek bir şey vücuda getirme) ederek insanlaştırmak suretiyle Allah’a ibadet eden saf ve sadediller (hile binmez, saf adam) de putperesttir.”‘A.g.e., s. 29 – 30 – Türk Mason Dergisi, Sayı I, s. 45’den)

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz