TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BÜYÜKKILIÇ’TAN HUZUREVİ ZİYARETİ

BÜYÜKKILIÇ’TAN HUZUREVİ ZİYARETİ

ATAŞ, KIRSALDAKİ VATANDAŞI UNUTMADI

ATAŞ, KIRSALDAKİ VATANDAŞI UNUTMADI

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI YÖRÜK TOMARZA’YI ZİYARET ETTİ

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI YÖRÜK TOMARZA’YI ZİYARET ETTİ

MELİKGAZİ AİLESİNDE BAYRAMLAŞMA

MELİKGAZİ AİLESİNDE BAYRAMLAŞMA

SORULARLA BİLİNMEYEN MASONLUK-2
  • SÜLEYMANKOCABAŞ
    • SÜLEYMAN KOCABAŞ
    • suleymankocabas@kayserihakimiyet2000.com
    • 1 Şubat 2016 - 16:29:54

Soru: Tarihte masonluk ne zaman ortaya çıkmıştır ve nasıl bir değişim geçirmiştir?
Cevap: Masonluğun tarihinde “Operatif Masonluk” ve “Spekülatif Masonluk” olmak üzere iki dönem vardır. Masonluk, adı üzerinde “duvarcı ustası” olduğu için yapı işlerinde çalışan usta, kalfa ve çırakların kendi aralarında teşkilatlanması demektir ki, masonluk ilk çıkışında kendisini bir “meslek kuruluşu” olarak göstermiş, onun bu haline tarihte “Operatif Masonluk” denilmiştir. Bu masonluğun, kendisine göre sembolleri ve ritüelleri olup, bunların çoğu yapı ustalığı mesleğinden gelen aletler ve âdetler olmuştur. Sembolleri, yapı işçiliğinin aletleri olan pergel, gönye, cetvel ve çekiçtir. Meslek mensuplarının kendi aralarındaki “derecelendirme sınıfları” ise usta, kafa ve çıraktan ileri gelip, Operatif Masonlukta “üç derece” olayı buradan kaynaklanır.
Operatif Masonluğun başlangıcı, eski Babil, eski Mısır ve hatta “Taş Devri” ne kadar uzatılırsa da genel kabul gören başlangıcı, Yahudi tarihinde Süleyman Mabedinin yapımına bağlanır. Mabedi yapan usta Hiram Usta, kalfa ve çıraklarının kurdukları yapı işçiliği meslek birliğine “Masonluk” denilmiştir. Hiram Usta, teşkilatın başı olarak “Üstad-ı Azam” dır. Günümüz spekülatif masonluğundaki derecelendirme ve sembol olarak pergel, gönye ve çekicin kullanılması yanında “Üstat –ı Azamı” (Büyük Başkan) tabiri de “Hiram Usta geleneği” nden gelir. Aynı gelenekten olarak “Dul kadının oğluna yardım” tabiri, Hiram Usta’nın dul bir kadının oğlu olmasından kaynaklanır ki, bu tabirin masonlar arasındaki “parola” olarak anlamı, birbirlerine yardım etmeyi ihtiva eder. Günümüzdeki masonları arasında akasya ağacının da kutsal olması, Hiram Usta ölünce, bir akasya ağacının altına defnedilmesinden ileri gelir. Fransız masonlarının “Akasya” isimli dergileri vardır.
Süleyman Mabedinin inşa edildiği Filistin dışındaki Ortadoğu ülkelerine Operatif Masonluğun buradan yayıldığından bahsedilir.
Operatif Masonluğun, Ortadoğu ülkelerinden Avrupa’ya yayılması ise, Hristiyanlaştırılan Avrupa’da katedraller ve kiliselerin yapımına başlanırken, bunların yapımında ehil ustalara ihtiyaç duyulduğu ve bunların çoğu da Ortadoğu ülkelerinde bulunduğu için, buradan Avrupa’ya ustalar getirtilirken, bunlar meslek birlikleri Mason localarını adı geçen kıtaya sokmuşlardır.
Orta Çağ ve Yeni Çağda Avrupa Krallıklar – Aristokrasi – Papalık triumviratesine (üçlü otoriter- monarşik yönetim) bağlı olarak idare edilirken, bu yönetim anlayışının getirdiği “inhisarcılık” sebebiyle hiçbir sivil teşkilatın varlığına izin verilmez iken, mabet inşat ustaları olarak kendilerine duyulan saygınlık yanında, politikayla da uğraşmadıklarından bunların meslek birliği ve dayanışması olarak kurdukları mason locaları kapatılmamış, bu sebepten, hiçbir baskı altında kalmadan serbestçe faaliyet gösteren bunlara “Hür Masonluk” denilmiştir.
Avrupa’da, dinde yeniden yapılandırmayı esas alan Reform yanında, ilim, teknik ve sanatta yeni atılımın adı olan Rönesansla birlikte seküler –laik temele dayalı olarak “Avrupa Aydınlanması” denilen hareket ortaya çıkınca, katedral ve kilise yapımında bir gerileme kendisini göstermiş, bunun sonucu Operatif Masonluk da zayıflamaya başlayınca, buralara yeni üyeler temini için yapı işçiliği ile uğraşmayan aydınların da alınması ile birlikte Spekülatif Masonluğun doğmasının yolları açılmıştır. Operatif Masonlukta meslekten olmayan “harici üyeler” e “Kabul edilmiş” adı verilmiş, günümüzde adlarına “Hür ve Kabul Edilmiş Masonluk ve teşkilatları” içinde yer alan “Hür” ve “Kabul Edilmiş” tabirleri tarihte bunlardan kaynaklanmıştır.
Operatif Masonluktan Spekülatif Masonluğa geçişin “millet başı” olarak , İngiltere İskoçya’da 1717’de dört mason locasının birleşerek “İngiliz Büyük Locası” nın kurulması gösterilir. Yeni kurulan localar artık, yapı meslek mensupları alınmayarak, aydınlar, bürokratlar, devlet adamları alınmaya başlandı. Adı geçen locada, 1723’de “Masonluğun Anayasası” denilen “Anderson Yasası” yazıldı.
Spekülatif Masonluk önce Avrupa ve sonra dünyaya İngiltere’den taklitle yayıldı. İngiltere Büyük Locası’nın yasası ve çoğu Operatif Masonluktan gelme sembol ve ritüellerini diğer mason locaları da aldılar. Operatif masonluğun yapı ustalığına inhisar eden mesleki emelleri ve disiplini terk edilerek, yeni masonluğun ülküsü olarak “Ülkü Mabedi” kurmak esas alındı. Emel anlamına gelen ülküden kast, insanlığın inanç, düşünce ve idari sisteminin “Avrupa Aydınlanması” ile gelen seküler –laik düşünceye göre yalnızca “insan” merkez alınarak yeniden tanzimidir. Bu aksiyon, kendisine reaksiyon olarak dinler, kendisinden önceki dogmatik felsefe ekolleri ve kurulu klasik otoriter düzenlerle çatışacağı için spekülatif masonlar ve localarına karşı şiddetli bir düşmanlık ve mücadele ruhu uyandı.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz