BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, “KOCASİNAN’IN YEŞİL DOKUSUNU HER GEÇEN GÜN ARTIRIYORUZ”

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, “KOCASİNAN’IN YEŞİL DOKUSUNU HER GEÇEN GÜN ARTIRIYORUZ”

MHP ADAYLARI DSİ, TMO VE SÜHA TURİZMİ ZİYARET ETTİ

MHP ADAYLARI DSİ, TMO VE SÜHA TURİZMİ ZİYARET ETTİ

KAYSERİ’DE 952 BİN 629 KİŞİ SANDIK BAŞINA GİDECEK

KAYSERİ’DE 952 BİN 629 KİŞİ SANDIK BAŞINA GİDECEK

GAVREMOĞLU KONAĞI ONARILACAK

GAVREMOĞLU KONAĞI ONARILACAK

18 İŞADAMININ FETÖ’DEN YARGILANDIĞI DAVA ERTELENDİ

18 İŞADAMININ FETÖ’DEN YARGILANDIĞI DAVA ERTELENDİ

SORULARLA BİLİNMEYEN MASONLUK-4
 • SÜLEYMANKOCABAŞ
  • SÜLEYMAN KOCABAŞ
  • suleymankocabas@kayserihakimiyet2000.com
  • 3 Şubat 2016 - 17:50:16

Tarihte İslam ülkeleri içinde, özellikle Osmanlı Devleti örneğinde, Osmanlı tebaası Siyonist Yahudilerini Filistin’de bir Yahudi devleti kurmak için mason localarını bir vasıta ve maske olarak nasıl kullandıkları ve bizde genelde masonluğun Siyonizm’e nasıl hizmet ettiğinin en çarpıcı örneği, ilgili soru faslımızda detaylı anlatılacaktır.
Siyonizmin yalnızca Filistin’de bir Yahudi devleti kurmakla sınırlı siyasi amaçlarının olmayıp, Yahudilerin dini kitapları ve milli ideallerinden kaynaklanan “Dünya Hakimiyeti” peşinde koştuğu ve bu uğurda masonluğu bir “maske” olarak kullandığına dair bir çok kaynakta bilgilere rastlanmakta, bu cümleden olarak yabancı bir kaynakta şu görüşlere yer verilmektedir: “Dünya hakimiyeti uğruna yaptığı çalışmaları gizleyebilmek için Musevilerin mason teşkilatını birer maske olarak kullandıklarını gösteren pek çok eser yazılmıştır ve yazılmaya devam etmektedir.” (Caro Y. Rogriguez, Tarihi Boyunca Masonluk, İstanbul, 2005, s. 237)
Masonların kendileri, masonluğun Siyonizme hizmet ettiği görüşlerine cevap veririlerken, bunun doğru olmadığı yönünde fikirler beyan etmişlerdir. Türkiye mason üstatlarının görüşlerinden olarak, Hayrullah Örs, Milliyet gazetesinde Apti İpekçi ile 27 Ağustos 1972’de yapılan röportajında, Orhan Alsaç Gölge Adam gazetesine yaptığı açıklamalarda, Türkiye masonlarının yayın organı Mimar Sinan dergisinin 1990 yılı 77 sayısında Rüçhan Altun, masonluğun, Yahudi sembolleri ve Yahudilerin dini kitaplarından alınan prensiplere bakılarak masonlukla ilişkilendirilmesinin yanlış olduğunu, masonluğun tarihinin çok eski olup Siyonizm’in 19. asırda ortaya çıkmış siyasi ve ırkçı bir cereyan olduğunu, Birleşmiş Milletler tarafından “ırkçı cereyan” olarak nitelendirilen Siyonizme desteklerinin söz konusu olmadığı üzerinde durmuşlardır.
Bütün bunlardan anlaşılan, masonluğun amacı, Yahudilik ve Siyonizm’den mülhem olmasa bile, İngiltere gibi sömürgeci ve yayılmacı büyük devletlerin masonluğu bu emellerini gerçekleştirmek uğrunda bir “vasıta, maske” olarak kullandıkları gibi, Yahudilerin de kendi emelleri için kullandıkları gerçeğinin varlığıdır.
Soru: Masonluk için hep, “Sömürgeci ve Yayılmacı Batılı Büyük Devletlerin hizmetinde olmuş bir kuruluştur” denilmiştir. Bu konuda neler söylersiniz?
Cevap: Masonluğa, Misyonerler ve Misyonerliği de ilave edersek, bunlar gerçekten Batı sömürgecilik ve yayılmacılığının başladığı yıllardan beri bunların gerçekleştirilmesi uğrunda istismar edilerek birer vasıta ve maske olarak kullanılmıştır. Özellikle bunun en çarpıcı örneği, “İngiliz imparatorluğu” nun şahsında yaşanmış, bir çok kaynakta “İngiliz İmparatorluğu azametini (büyüklüğünü) Masonluk ve Misyonerliğe borçludur” denilmiştir.
Osmanlı subaya Ahmet Hamdi, yazdığı kitabında, bir İngiliz misyonerinin kendisine şunları söylediğini yazar: “Dolap –ı siyaseti ( siyaset dolabı istediği gibi çevirmek için ki tarik (yol) vardır: Birincisi Misyonerlik, ikincisi Farmasonluktur.” (Ahmet Hamdi, Âlem –i İslam’da İngiliz Misyonerleri, İstanbul, 1334, s. 46)
Bir diğer kaynakta da bir İngiliz masonunun Masonluğun İngiliz sömürgeciliğine hizmetini şöyle dile getirdiğinden bahsedilir: “ Britanya’nın azameti (büyüklüğü) masonluğun eseridir.” (TheodorFritch, Tarihi Boyunca Yahudi Meselesi, Ankara, 1972, s. 90)
İngiliz Ansiklopedisinde masonluğun tarifi yapılırken, “Britanya İmparatorluğunun gelişmesine bağlı olarak yayılan masonluk, bu gün de Britanya Adaları ve ile imparatorluğa bağlı öteki ülkelerde yaygın durumdadır” denilmesi, masonluğun İngiliz Emperyalizmi tarafından kullanıldığının ipuçlarını bize vermektedir. İngiltere’de dört locanın birleşerek “ İngiliz Büyük Locası” nın kurulduğu 1717 tarihi, aynı zamanda İngiltere’nin sömürgeleştirmek için dünyaya iyice açıldığı yıllara denk düşmesi bir tesadüf olmasa gerektir.
İşgal edilerek sömürgeleştirilecek ülkelere askerle gidilir. İngiltere, bu ülkelere yalnızca askerle gitmekle kalmamış, buralarda kendisine daha kalıcı zemin oluşturmak için “askeri yerleşim” denilen bir yerleşim yanında “kültürel yerleşim” sebebiyle ki, en kalıcı yerleşimin bu şekilde sağlanacağı düşünülürse kendi kültürel değerleriyle de gitmiştir.
İngiltere’nin sömürgelerine kültürel değenlerinin taşıyıcı iki kuruluş şunlar olmuştur: Misyoner teşkilatları ve mason locaları. “Bir dini, o diniden olmayanlara kabul ettirme, onlar arasında yayma” anlamındaki “Misyonerlik”, tarihte genelde Hristiyanlık ve Hristiyanlar için kullanılır. Yer yüzünde hiçbir din Hristiyanlık kadar mükemmel teşkilatlanarak kendisini yayma ihtiyacı duymamıştır. Misyonerlik, Hristiyanlığı yaymak için her yola başvurmayı, bu uğurda her türlü teşkilatlanmayı sağlamayı kendisine amaç edinmiştir. Hristiyanlaştırılacak ülkelerde ana faaliyet unsurlarından olarak okullar kurmaktan tutun da dil kurslar, kütüphaneler, hastaneler, çocuk bakım yuvalarına vb. kadar varan teşkilatlanmalara gitmiştir.
İngilizler, sömürgeleştirecekleri ülkelere gidecek askerlerini gemilere yüklerken, bunlara misyoner teşkilatları ve mason localarına da ilave ederek gitmişlerdir. Bir kaynakta, İngiliz ordusunda da masonluğun büyük revaç bulduğundan ve sömürgeleştirilecek ülkelere gidecek askerlere bunların özellikle dahil edildiğinden bahsedilir: “İngilizler, bir yere giden bayrağı ticaretin izlemesi gerektiğine inanırlar. Tabii bu inanışa bir de Farmasonluğu katmak gerekir. Çünkü eski günlerde İngiltere ordusundaki Biraderler adım attıkları yerlerde Mason locaları kurmadan edemezlerdi. 1776’dan 1812 yılına kadar İngiltere sefer kuvvetleri bünyelerindeki locaları savaş sahalarına dahi beraberlerinde götürmekteydiler.”( Martin Short, Masonların İçinden, İstanbul, 1989, s. 473 – 474)
İngiltere, misyonerlerle sömürülecek ülkenin halkını Hristiyanlaştırarak, işgalinin kalıcılığı için halk nezdinde “kültürel bir zemin” oluşturmayı amaçlarken, mason locaları vasıtasıyla da o ülkenin aydın ve bürokratlarına “nüfuz” ederek, ülke yönetiminde bunları “yerli ortakları ve işbirlikçileri” statüsünde kullanmak suretiyle işgal ve sömürgeciliğini daha kalıcı hale getirmeyi amaçlamıştır.

 • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz