YENİ KIŞLA KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNDEN ŞENLİK

YENİ KIŞLA KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNDEN ŞENLİK

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN DÜNYA SEVGİSİ

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN DÜNYA SEVGİSİ

BEYDEĞİRMENİ HIZLA İLERLİYOR

BEYDEĞİRMENİ HIZLA İLERLİYOR

ALINAN ÖNLEMLER KAZA SAYISINDA YÜZDE 18’LİK AZALMA SAĞLADI

ALINAN ÖNLEMLER KAZA SAYISINDA YÜZDE 18’LİK AZALMA SAĞLADI

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANI ÖZTÜRK DİKMELİLER İLE BULUŞTU

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANI ÖZTÜRK DİKMELİLER İLE BULUŞTU

TARİHİ ROMANCILIK VE YAZIM-IV
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 7 Mart 2018 - 12:50:47

Bunlar, yabancı meslektaşları kadar tirajlı olabilecek mi, bilinmez ama kalıcı olmalarıdır.
Tarihsel Roman, tarih ve roman ilişkisini eski metinlerden incelemenin yazıldığı tarihe kadar aşama aşama inceleyen dört bölümden oluşuyor; I. Tarihsel Romanının Klasik Biçimi, II. Tarihsel Roman ve Tarihsel Drama, III. Tarihsel Roman ve Burjuva Gerçekçiliğinin Buhranı, IV. Demokratik Hümanizmin Tarihsel Romanı. Lukács’ın üzerinde durduğu meseleler bir tanıtım yazısının boyutlarını aşıyor. Bir fikir vermesi açısından bazı önemli bölümleri özetliyorum; Roman sanatının gelişimi içerisinde ‘tarihi roman’ diye adlandırılan özgül tür XIX. yüzyılın başlarında, W. Scott’un Waverley’i (1814) ile doğmuştur. Ancak destan, mitos ve masallarda, Klasik Yunan ve Roma edebiyatlarından başlayarak Orta Çağ’da ve Rönesans’ta da anlatılarla tarih arasında bir ilişki vardır. Ancak eski edebiyat zaman dışı bir evrensellikle uğraşmıştı. Ilk roman örneklerinde tarihin değişebilirliği hiç gözetilmediği gibi, bugünü önceleyen ve hazırlayan şeylere de, özünde bugünden farklı şeyler olarak bakılmamıştı; geçmişi konu edinen sanat ve edebiyatta zaman boyutunu ortadan kaldırma eğilimi vardı. On yedinci yüzyılın sözüm ona tarihsel romanları sofiyane bir biçimde, sadece dışsal tema ve kostüm seçimlerinde tarihseldiler. Karakterlerin psikolojileri değil, resmedilen davranış tarzları, örf ve adetler, vb. de bütünüyle yazarın yaşadığı döneme ait, yazarın kendi döneminin bir yansımasıydı, oradan çekip çıkarılmışlardı. Kısacası tarihsellik yalnızca kostümsel bir tarihsellikti; meselesi sanatsal olarak belli bir tarihsel dönemin doğru bir canlandırılması değil, başka bir zamanın farklılığını, ilginçlik ve garipliklerinin, merak uyandırıcı yönlerinin kullanılmasına yönelik bir tarzdı. On dokuzuncu yüzyıldan önceki -sözde- tarihsel romanlarda mevcut olmayan şey, kesinlikle tarihsellikti.”On dokuzuncu yüzyılın tarihsel romanı, bu yeni edebi tür zamanı da işin içine katıp, mitolojik ve dini zamanın yerine tarihi ve maddeci bir zaman algısını getirmişti. Nedensiz değildi. Tarihî roman, sorumluluğu çok ağır olan bir roman türüdür. Bu sebeple, hafife alınması doğru değildir. Şu da önemli bir hakikat ki; birkaç ansiklopedi maddesi yahut bir iki kitap ve makale okuyup o konuda hemen bir tarihî roman yazılmaya kalkılırsa, belki iyi bir baskı sayısı yakalansa da geleceğe pek bir şey kalmayacaktır. Bu sebepledir ki ciddi çabalarla kaleme alınmış, tarihî gerçekliklerle uyuşan nitelikli tarihî romanlara, her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Birçok sanat dalı, gelişen teknolojiler ve yeni tekniklerle birlikte kaybolmaya yüz tutarken, hiç olmazsa eski güncelliğini yitirirken roman, popülerliğini hiç yitirmemektedir. Ortaya konulmuş güzel bir roman; adeta bir öz cevher yerine geçip, sinemaya, tiyatroya hatta kliplere bile uyarlanabilmektedir. Böylelikle değişik formasyonlarda, tekrar tekrar hayat bulabilmektedir. Yeni bir ivme kazanan sinemamız da ortaya konulabilecek nitelikli tarihî romanlardan yola çıkarak, dünyaya açılan ve kültürümüzü, tarihimizi tanıtan ve “evrenselleştiren” filmler ortaya koyabilecektir.Tekerrür eden tarihten ibretler çıkararak, aynı hataların bir daha işlenmemesi ve önemli/ kritik tarihi vakıalarının toplum hafızasında yer edinebilmesi için, romanın merak uyandıran ve saran üslûbuyla kitlelere ulaşabilmelidir. Bu suretle de, ortak bir içtimaî şuur tezahür edecek ve millet olarak daha diri olunabilecektir. Böylesine önemli bir görev için güçlü kalemlere ihtiyaç vardır.Nitelikli bir tarihî roman sunumuna aç bir kitle, dünya tarihine mâl olmuş büyük tarihî hadiselerin yer aldığı muhteşem zenginlikte bir mazi panoramasıdır.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz